Lukk
– Når vi er trygge på hverandres ulikheter, får vi et fundament til bedre samhandling, sa Reidar Hillesund, senior rådgiver i Crafting House AS, på lærerkonferansen 2023 som Den norske union arrangerte på Sundvolden Hotel i slutten av januar.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Samhandling for endringsagenter

200 lærere på kurs for å jobbe bedre sammen.

– Velkommen, endringsagenter. For det er det dere er, sa Reidar Hillesund ved innledningen av hans undervisning av 200 lærere fra landets adventistskoler. Det skjedde på årets lærerkonferanse på Sundvolden Hotel 30. og 31. januar.

Hillesund er senior rådgiver og partner i konsulentselskapet Crafting House AS og ledet lærerne gjennom flere timer med gruppearbeid der målsettingen var klar: Hvordan skape en engasjert og tillitsfull samhandlingskultur, når vi mennesker er så ulike.

Øvelse gjør mester

God samhandlingskultur krever øvelse, men Hillesund kjente nok på at det kunne være motstand mot å øve på slikt. Derfor dro han en sammenligning.

Hvorfor øver en musiker i et symfoniorkester? Kan hun ikke spille? Hvorfor drar hun på øvelse hvis hun kan spille?

– Øvelse handler om at vi skal perfeksjonere ferdighetene, sa Hillesund. En musiker må tilpasse seg slik at den enkeltes bidrag stemmer med det totale klangbildet. Slik er det også med alle som arbeider sammen med andre.

Hillesund ville engasjere lærerne fra første øyeblikk og ba dem om å skrive ned de forventningene de hadde da de kom til lærerkonferansen. Øvelsen viste at deltakerne kom med vidt forskjellige forventninger. Slik er det også i det daglige. Og Hillesund påpekte at det er avgjørende å klarlegge den enkeltes forventninger og skjønne at de kommer til å være forskjellige, også når vi skal arbeide mot det samme målet.

– Forventningsavklaring er et verktøy for å avklare hverandres oppfatning av utgangspunktet, situasjonen og ønsket måloppnåelse.

Vi tror kanskje at alle har de samme forventningene til det vi jobber med, men det er ikke tilfelle. Derfor må vi skape en felles plattform for våre mål og ambisjoner, selv om vi er svært ulike.

Lærerne ble også utfordret til å snakke om hvilke verdier som er viktigst for dem og på deres skoler. Verdiene våre representerer en sterk kraft og gir motivasjon.

Forskjellige personligheter

Hillesund brukte en enkel personlighetsanalyse for å synliggjøre fire forskjellige personlighetstyper. Den såkalte DISK-analysen tenker seg personligheten i fire kategorier: Dominerende, Influerende, Stabiliserende og Kvalitetssøkende.

Poenget er at forskjellige personlighetstyper vil vektlegge forskjellige ting, og hvis et kollegium skal fungere godt sammen, er det viktig å anerkjenne og verdsette de forskjellige behovene personer med disse personlighetstrekkene har, for de har svært ulik tilnærming til endring.

Mange konflikter oppstår fordi vi ikke forstår medarbeideres forskjellige behov.

– Tenk hvis vi våger å sette hverandre fri, da kan det være at vi kan nedlegge noen av konfliktene, sa Hillesund med henvisning til at vi trenger alle personlighetstypene i et lag. Vi trenger noen som ser verden på en annen måte enn vi selv gjør.

Lærerne lo godt da Hillesund gjennom en rekke eksempler karikerte de forskjellige personlighetstypene. Tilhørerne kjente igjen både seg selv og sine kolleger.

– Når vi er trygge på hverandres ulikheter, får vi et fundament til bedre samhandling. Vi må ikke behandle alle likt, for folk har forskjellige behov, understreket Hillesund.

Tilbake til nyhetsarkiv