Lukk
Fv.: Jan Landsverk, Tore Sognefest, Wenche Landsverk og Stian Landsverk er Sauar friskoles tidligere, nåværende og fremtidige rektorer.

Sauar friskole

Feirer 25 år med ny utvidelse.

Jeg husker det var stor glede da vi fikk svaret fra Utdanningsdirektoratet om at vi hadde fått godkjenning til å starte opp vår egen skole her i Sauherad. En komité på tre hadde arbeidet lenge med søknaden, og nå var vi klare. Sauar Friskole startet opp høsten 1996 som Adventistkirkens ellevte skole, med tretten elever og to lærere.

Tenk etter: Hvor spesielt er det ikke at en liten menighet ute på landet har sin egen menighetsskole? Alle ansatte i dag er adventister, og over halvparten av barna på skolen tilhører menigheten. Men skolen har et godt rykte i bygda, og vi er glad for at mange foreldre sender barna sine til oss. Vår menighet har vært, og er fortsatt, en meget barnerik menighet. Men barn vokser til og forlater grunnskolen, så nye barnefa­milier er hjertelig velkommen til Midt-Te­lemark, og til Sauherad menighet og skolen vår. Vi skal ta godt imot dere.

Skolen slik vi kjenner den i dag, var først i lokaler som vi leide av kommunen på vestsiden av bygda. Fem år senere flyttet den til Sanda i øvre Bø, før man kjøpte et eget bygg og flyttet tilbake til Sauherad hvor menigheten ligger, og der de fleste av medlemmene bor. Vi fikk den nedlagte barnehagen, som tidligere hadde vært sko­le, til en svært rimelig pris, kr 300.000.

Siden er bygningene pusset opp. Kled­ning og vinduer er skiftet, nytt tak er lagt og det er bygd ny gymsal med garderober, nytt kjøkken og et nytt stort klasserom. I disse dager bygger skolen ut igjen med bl.a. fire nye klasserom med en grunnflate på 220 kvadratmeter til en kostnad av nærme­re syv millioner kroner. Det er et stort løft for en liten skole med 53 elever dette året, men rektor Wenche Landsverk regner med at de skal være gjeldfrie innen et par år.

Ved skolen er det i dag ansatt elleve personer som utgjør ca. ni årsverk. Skolen har hatt tre rektorer i denne perioden – Jan Landsverk, Tore Sognefest og neste skoleår overtar Stian Landsverk rektorstillingen etter sin mor, Wenche Landsverk.

Da vi startet opp skolen i 1996, hadde vi tillatelse til å ha 30 elever. Vi forestilte oss vel aldri at det skulle bli aktuelt med et større antall. Da vi kom tilbake til Sauhe­rad i 2006, steg antall elever jevnt. Vi søkte utdanningsdirektoratet om tillatelse til å øke til 50 elever. Kommunen som skal uttale seg om dette, var negative og skrev klagebrev til utdanningsdirektoratet. Hel­digvis fikk de ikke medhold. Det samme gjentok seg for to år siden. Da vi søkte om å få utvide elevtallet til 70, var kommunen skeptisk. De klaget igjen og fikk medhold. Heldigvis ble vår klage på klagen nok en gang tatt til følge. Skolen har ikke noe ønske om å bli en stor skole, men poenget ved utvidelsen var at søsken til daværende elever også skulle få anledning til å gå på vår skole.

Thoralf Fønnebø med sine elever på menighetsskolen i Sauherad på 50-tallet. Kjenner du igjen noen på bildet?

Nå har det riktignok vært menighets­skole i Sauherad tidligere også. Allerede i 1946 fikk menigheten sin egen skole. Den ble drevet fram til 1960. Blant lærerne den gang finner vi kjente navn som Gunnar Gustavsen og Thoralf Fønnebø. Den nye skolen har altså med sine 25 år, allerede hatt en lengre historie enn den første fikk.

Vi synes 25 år er verdt å feire, og det var i utgangspunktet planlagt en jubileumsfest der blant annet gamle elever blir invitert. Men på grunn av koronasituasjonen, har vi måttet utsette dette.

Gud har rikelig velsignet Sauar friskole i alle disse årene, og vi har mye å takke ham for. Egentlig er det helt fantastisk. Så all takk og ære til Gud. Samtidig er vi takknemlige for at vi bor i et land der vi får støtte fra staten til å drive private skoler.

Tilbake til nyhetsarkiv