Meny
Lukk
Nina Danielsen var en engasjert kursleder som har holdt mange VIVAT-kurs.
Foto: Arve Dyresen

Selvmordsforebyggende kurs i Fredrikstad Adventistkirke

Tiden er inne for å få ned tallene på selvmord.

Myndighetene arbeider gjennom Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved UiO for å ivareta dette viktige arbeidet. Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord», som er initiert av Mental Helse og NSSF, startet opp i gamle Østfold fylke høsten 2021 (Østfoldprosjektet). Prosjektet er todelt. Det består både av en kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for kommunalt ansatte, fastleger, frivillige og ansatte i helseforetaket.

Håp i mørket (HIM) er blitt invitert til å delta i dette prosjektet. HIM er et forum som arbeider med selvmordsforebygging innen trossamfunn i Østfold og Follo/Akershus, og ble startet av Paul Stronegger i Fredrikstad adventistmenighet i 2018. Arbeidsgruppen i HIM består av fire personer fra Adventistkirken, to fra Den norske kirke (DNK) og en fra Det muslimske samfunn (DMS).

Torsdag 11.11.2021 ble det holdt et Vivat OPS-kurs (Oppmerksom på selvmordsfare) i Adventistkirken i Fredrikstad, arrangert av HIM. Dette er et fire timers kurs som har fokus på hvordan vi skal bli oppmerksomme på selvmordsfare. Foredragene er interaktive og levendegjort med illustrasjoner og eksempler. Det blir understreket at deltakerne ikke skal bli «terapeuter» etter kurset, men få «skjerpet syn og hørsel» overfor mennesker som eventuelt har opplevd krise, forandret adferd eller trukket seg tilbake. Ønsker du å være til hjelp må du tørre å ta samtalen og utforske om det kan være fare for selvmord og forsøke å medvirke til at han/hun søker nødvendig hjelp. Alle må innlevere evaluering av kurset og mottar et kursbevis. Dette kurset må være gjennomført for å kunne ta Vivats to-dagers førstehjelpskurs og dermed bli sertifisert som førstehjelper ved selvmordsfare innen frivilligheten, i vårt tilfelle gjelder dette innen trossamfunn.

Vi var 19 til stede på kurset, fire fra Adventistkirken i Fredrikstad, tolv fra DNK, to fra frikirker og en fra DMS. På grunn av den store interessen fra DNK i Sarpsborg ble det også holdt et kurs i Hafslundsøy Kirke dagen i forveien, i samarbeid med HIM, med 20 til stede.

Kursene arrangert av HIM retter seg spesielt mot prester/pastorer, sjelesørgere, ungdomsarbeidere, diakonimedarbeidere, lærere og andre frivillige som ønsker å engasjere seg i dette svært viktige forebyggende arbeidet. Tilbud om deltakelse ble sendt til ØND med kopi til DNU. Informasjonen ble distribuert fra ØND til aktuelle deltakere, dessverre uten påmeldingsrespons.

SDA er ikke unndratt å bli berørt av selvmord. Spørsmålet melder seg om vi er utrustet og har kompetanse til å møte, spesielt de unge, som sliter med selvmordstanker og som er i selvmordsfare. Selvmordsforebygging kan være livreddende og er ikke helt «vanlig» sjelesorg. Kursene arrangert av HIM kan imidlertid også være med til å utruste den enkelte til å bli bedre på å møte mennesker i krise generelt. Det siste har vi til tider dessverre savnet i dette kirkesamfunnet.

HIM vil fortsette arbeidet med selvmordsforebyggende kurs, både VIVAT OPS-kurs og to-dagers førstehjelpskurs. Entusiasmen og forståelsen for viktigheten av dette arbeidet viste seg i gode samtaler med deltagerne under lunsjen og i pausene. Kan vi som kristne stå sammen om å redde liv, møte mennesker der de er og ikke der vi er, – ta fortellingen om «den barmhjertige samaritan» på alvor og inn over oss, er det for oss noe av det viktigste vi kan være med på i vårt kall til Jesus kommer.

Tilbake til nyhetsarkiv