Medlemmer av Den skandinaviske klubben i Sør-California har gitt kr 100 000 til renoveringsarbeidet ved Tyrifjord videregående skole. For skolen er dette en svært kjærkommen gave, særlig sett i lys av at Adventistkirken dobler beløpene som kommer inn til skolen fram til september.

– Dette gleder og inspirerer, skriver innsamlingsleder Roald Jarl Guleng på innsamlingsaksjonens Facebookside.

Den skandinaviske klubben i Sør-California ble stiftet for over 60 år siden, og medlemmene har ofte vist at de har et stort hjerte for prosjekter i Adventistkirken i Skandinavia. For tiden består klubben av 30 betalende medlemmer. I fjor var beløpet som ble gitt til Tyrifjord videregående skole, på kr 126 000.

– Vi opplever at Tyrifjord har betydd mye for mange av oss, og vi er klar over at den generasjonen som fikk etablert skolen, virkelig ofret for saken, forteller Geir Frivold. Han er kardiolog ved Loma Linda University Medical Center og er for tiden kasserer for Den skandinaviske klubben.

– Vi setter stor pris på arbeidet dere gjør for å få skolen renovert og oppdatert, sier Frivold, og legger til: Arbeidet for ungdommen er nok det viktigste arbeidet vi har.