Meny
Lukk
Førsteårselever på Tyrifjord vederegående skole. Skolens ungdomspastor, Marita Andersen, til høyre.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Skoler med vennskap og trygghet i verdigrunnlaget

Innskolingsdager gir elever anledning til å bli kjent med hverandre og trygg på skolen før hverdagen starter.

Adventistkirken er en liten kirke, men er store i skolebransjen med verdens nest største private skolesystem. I Norge er det rundt 950 elever på de elleve grunnskolene og Tyrifjord videregående skole. Den siste uka har forventningsfulle elever stilt opp til skolestart på adventistskoler fra Tromsø i nord til Sandnes i sør.

På Tyrifjord Videregående skole starter skoleåret med egne innskolingsdager for første trinn. Under disse dagene får elevene ekstra god mulighet til å bli kjent med hverandre, internatet og nærområdet. Etter at de har vært på plass i to dager, kommer resten av elevene og alle tar plass på skolebenken. Er du tilstede i gangene disse dagene kan du observere mange klemmer, glede og latter. Elever som ikke har sett hverandre på en stund viser tydelig gjensynsglede. Men det er også noen tårer. Ikke alle foreldre synes det er like lett å reise fra barna sine og overlate dem til internatlivet.

Førsteårselev ved Tyrifjord videregående skole, Natalie Deacon, tv, sammen med Birgit Eriksen Carter, th, som var skolens aller første elev.

Body and brain har blitt en tradisjon den første fredagen etter skolestart. Det er en konkurranse der elevene deles opp i grupper og kjemper mot hverandre. Som navnet på tevlingen antyder er det både fysiske og mentale utfordringer, som elevgruppene skal løse sammen. Under åpningshelgen på Tyrifjord er det fokus på å bli kjent. På fredagskveldmøtet og under gudstjenesten på lørdag var det derfor naturlig at den nye ungdomspastoren Marita Andersen ble introdusert. Hun gleder seg over oppgaven og ser fram til å bli kjent med alle elevene på skolen. Skolens rektor, Styrkår Dramstad, var også glad for å se igjen både elever og forelde. Under talen på gudstjenesten sa han at det var kjekt med ferie, men at han var glad for at hverdagen var kommet i gang igjen. I talen sin fokuserte Dramstad på at vi mennesker tenker i fortellinger. Han anbefalte Bibelens store fortelling som grunnlag for våre egne livshistorier. Lørdag kveld var det et bli kjent program for elever og foreldre ledet av skolens pastor, Claes Lundstrøm, etterfulgt av kafe Arken som foreldreforeningen har ansvar for.

På grunnskolene er det også innskolingsdager. Det er ofte mye nytt som skal introduseres når et nytt skoleår starter. Spesielt for første klasse, men også for resten av elevflokken. For eksempel nye lærere eller en ny rektor, som på Vatneli skole i Sandnes. Der har Sindre Særheim tatt over rektorrollen. Eller det kan være nye elever i klassen, dette gjelder spesielt skoler som er i vekst. Nidelven skole, Torderød skole, Sauar friskole og Tyrifjord barne- og ungdomsskole har økt sine elevtall betydelig de siste skoleårene. Andre ganger er det også fysiske endringer på skolen, som på Torderød skole der et nytt ventilasjonsanlegg er på plass og noen dører har fått nye plasseringer. I tillegg til de mer ordinære læringsaktivitetene, inneholder også innskolingsdagene sosiale aktiviteter for å skape glede og trygghet. Dette skjer på alle skolene, men Engesvea og Nidelven får stå som eksempler i så måte: Rektor på Engesvea skole i Lillehammer, Dagfinn Myklebust, har invitert alle foreldre og elever til grillkveld i hagen. På Nidelven skole i Trondheim har alle klassene vært på klasseturer forskjellige steder i byen.

Felles for alle skolene er at man har et verdifokus. Tyrifjord videregående skole har som motto: kristentro, kunnskap og karakter. Alle grunnskolene har et verdiprogram med fokus på en verdi hver måned eller hvert kvartal. Mange av skolene har startet dette skoleåret med verdifokuset omsorg og omtanke. Gjennom ADRA-aksjonen om noen uker kommer elevene til å få gjøre en praktisk innsats i tilknytning til skolenes arbeid med denne verdien. Det var nettopp derfor Gry Haugen fra ADRA var tilstede og var på med under åpningen av skoleåret på Østmarka skole i Oslo.

På de fleste adventistskolene er det fortsatt noen ledige skoleplasser. Dette gjelder også på Tyrifjord Videregående skole. Det vil si at det ikke er for sent å bestemme seg for et skolebytte.

Gratulerer med et nytt skoleår til alle elever og lærere.

Tilbake til nyhetsarkiv