Meny
Lukk
Foto: Nelosa/iStock

Sorte tall etter året med pandemi

Trofaste medlemmer og store besparelser sikret god økonomi.

Adventistkirkens økonomi har kommet godt ut av 2020 til tross for pandemi og usikkerhet. Årsresultatet ble på kr 6,0 millioner, sammenliknet med kr 2,7 millioner i 2019.

– Det er to hovedgrunner til at det har gått bra økonomisk, forteller kirkens økonomisjef, Jóhann E. Jóhannsson.

Det første er at tiendeinngangen viser en økning for året på 2,25 % i forhold til 2019. Det vitner om stor trofasthet blant kirkens medlemmer. Økonomisjefen tenker at det også er en indikasjon på at flertallet av våre medlemmer i yrkesaktiv alder, har stått i stabile jobber og ikke fått vesentlig endret økonomi i løpet av året.

Den andre hovedgrunnen til det positive resultatet, er betydelige besparelser. Lønnsoppgjøret i 2020 var på 1,5% som betyr lavere lønns- og pensjonskostnader. På grunn av koronarestriksjoner har utgiftene til bl. annet reiser blitt redusert kraftig. I ordinære år har Adventistkirken også betydelige utgifter til arrangementer, stevner og treff av forskjellige slag for medlemmene og andre. I 2020 var det ingen slike arrangementer. Det bidro til besparelsene.

Med unntak av Norsk Bokforlag AS, har Adventistkirkens øvrige virksomheter også gått i pluss i 2020. Det gjelder Tyrifjord videregående skole, Kurbadet i Oslo, Skogli, Mosserødhjemmet og SABU.

Til tross for at Skogli måtte gjennom flere nedstenginger, ble årsresultatet omtrent som budsjettert.

Norsk Bokforlag hadde et svært krevende år i 2020. Da landet stengte ned i mars, ble det umiddelbart klart at det ikke ville være mulig å gjennomføre det årvisse studentprogrammet med et 70-talls studenter for Afrika. Ordinært selger disse studentene bøker for om lag 10 millioner kroner.

Til tross for at programmet ikke kunne gjennomføres, var mange kostnader forbundet med det, allerede påløpt. Titusenvis av bøker var allerede på lager, eller på vei til lager, men ikke en eneste bok ble solgt av utenlandske studenter for Norsk Bokforlag i fjor. Forlaget søkte om Korona-støtte for virksomheten iht. myndighetens regelverk, men endte opp med å motta kun kr 70.000 i slik støtte.

Da regnskapet for Norsk Bokforlag ble ferdigstilt, viste det et underskudd på 2,4 millioner, fordelt med 1,56 millioner i Studentprogrammet og 0,84 millioner på den øvrige forlagsvirksomhet. Underskuddet er dekket av Den norske union.

I løpet av 2020 er det gjennomført en omorganisering av Norsk Bokforlag. Kjernevirksomheten med produksjon av bøker, blader og annet ressursmateriale for medlemsmassen og andre er organisert som en forening under Den norske union, mens Studentprogrammet er en egen enhet.

For Norsk Bokforlag vil også 2021 utvilsomt bli enda et utfordrende år, til tross for de grepene som er tatt.

Jóhann E. Jóhannsson takker for medlemmers trofasthet og for Guds ledelse gjennom året som gikk.

Tilbake til nyhetsarkiv