Meny
Lukk
«Fokuser mer på Bibelen enn på egne historier» var et av slagordene da Adventistkirkens speidere marsjerte i «reformasjonstog» sabbats ettermiddag under årets speiderleir.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Speidere i «reformasjonstog»

Ungdommelige meninger om menighet.

«Fokuser mer på Bibelen enn på egne historier.» Det var et av slagordene da Adventistkirkens speidere marsjerte i «reformasjonstog» sabbats ettermiddag under årets speiderleir. Ved gudstjenesten sabbats morgen hadde Melissa Myklebust oppfordret speiderne til å videreføre reformasjonen Martin Luther begynte.

– Kom med forslag til hvordan vi kan gjøre en god menighet enda bedre, oppfordret Myklebust de 160 speiderne samlet til landsleir på KFUMs leirsted ved Gran i Oppland.

Myklebust delte ut bannere på omtrent en kvadratmeter i størrelse, og speiderne fikk utdelt tusjer i alle regnbuens farger. Tilbake i de enkelte troppene begynte grupper på fire eller fem speidere å tenke ut hvilke forslag de ville komme med for å gjøre menighetene våre enda bedre. Speiderne kastet seg over oppgaven med ungdommelig iver og kreativitet.

Med digre bokstaver kom slagordene og forslagene på plass på bannerne. Fargerike bokstaver og tegninger viste tydelig at de unge speiderne hadde mange konkrete forslag til hvordan gode menigheter kunne bli enda bedre.

Etter middag stilte speiderne seg opp i et demonstrasjonstog så alle skulle få se forslagene. «Kortere taler, mer musikk» stod det på banneret til noen speidere fra Tyrifjord tropp. Deres budskap ble forsterket av taktfaste rop: «Kortere taler, mer musikk.»

Speidere fra Moss foreslo å installere et ventilasjonsanlegg i kirken. «Demonstrantene» hadde lagt merke til at folk sovnet under gudstjenesten av mangel på god luft og derfor ikke fikk med seg talens budskap. Fire jenter fra Bergen krevde å få Melissa Myklebust tilbake til deres menighet.

En gruppe speidere fra Mjøndalen hadde en lang liste med mulige tiltak på sitt banner der to mennesker stod i sentrum omgitt av solstråler. Interaktive taler var et av forslagene. Dessuten ønsket de unge at menigheten deres skulle være mer synlig i lokalsamfunnet. Noen speidere fra Nord-Norge ønsket seg flere arrangement for ungdom. De presiserte at det også måtte være for dem i nord.

Etter at reformasjonstoget hadde gått et par runder i speiderleiren, ble alle plakatene samlet sammen og overlevert til Victor Marley, Adventistkirkens nasjonale ungdomsleder. Den 1. august tiltrer Marley som leder for Adventistkirken i Norge. Det er bare tre dager etter at speiderne hadde gitt sine klare meldinger om hvordan en god menighet kan bli enda bedre.

– Gjennom mange år som ungdomsleder vet jeg at adventistungdommer i Norge har viktige meninger om menigheten. Jeg vil se nøye på de forslagene speiderne kom med under speiderleiren, og se hvordan jeg kan bidra til å virkeliggjøre noen av deres forslag, sier Victor Marley.

Du kan se flere av speidernes plakater på Adventistkirkens digitale bildearkiv, ADAMS.

Tilbake til nyhetsarkiv