Meny
Lukk
Elevrådsleder Ingrid Risøy (t.v.) og Annika Evjen Schinnes, elevrådsrepresentant for 1stb, møtte statsråd Kjell Ingolf Ropstad til et videomøte sammen med de andre elevrådsrepresentantene på Tyrifjord videregående skole onsdag 3. februar.
Foto: Alin Barla/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Statsråd i videomøte med elver på Tyrifjord

Statsråd Ropstad inviterte elever ved Tyrifjord videregående skole til en samtale.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) møte onsdag 3. februar elever ved Tyrifjord videregående skole til en halv times nettmøte. Elevene stilte statsråden en rekke spørsmål i løpet av samtalen, mens han var interessert i å vite hvordan elevene hadde hatt det i koronatiden.

Ingrid Risøy, representant for første klasse og elevrådsleder spurte statsråden om hvorfor han ble politiker.

Ropstad fortalte om sin erfaring fra ungdomsskolen der det var et nokså lite uteområde. De hadde en volleyballbane, men unge Ropstad var mest interessert i fotball, så sammen med andre kompiser spilte han fotballtennis over volleyballnettet. Men veldig ofte endte dette i en krangel med jentene, om de skulle spille volleyball eller fotball. Krangelen endte ofte med at unge Ropstad måtte innfinne seg på rektors kontor.

Gjennom elevrådet fremmet guttene forslag til politikerne om å få en ballbinge, og etter hvert opprettet de noe de kalte for ungdommens kommunestyre.

– Den saken viste meg at enten det er store eller små saker, kan du påvirke gjennom politikk, forklarte Ropstad. Det spilte selvsagt også inn at faren hans ble ordfører i kommunen på den tiden.

Som 17-18-åring var Ropstad med på en reise til Uganda. Kontrasten mellom den trygge og gode oppveksten i Evje kommune, der interessene hans mest hadde dreid seg om fotball, jakt og biler, var enorm.

– Da fikk jeg virkelig se hvor godt vi har det i Norge, og det internasjonale engasjementet mitt ble tent. Hvis jeg kunne gjøre noe med den store urettferdigheten i verden gjennom politikken, ville det være veldig meningsfylt.

Kjell Ingolf Ropstad har gått på Drottningborg videregående skole, en kristen internatskole, og Annika Evjen Schinnes, elevrådsrepresentant for 1stb, ville høre hvordan skolegangen på en slik skole påvirket statsråden.

– Det har påvirket meg ganske mye, fortalte Ropstad. Troen min ble styrket i det fellesskapet og vennskapet vi hadde der.

Han trakk også fram hvor viktig vennskapene som ble formet i denne tiden, har vært for ham og hvordan disse vennskapene består i dag.

Kommende valgkamp
Elevene på Tyrifjord spurte også om hvilke saker KrF vil vektlegge i den kommende valgkampen.

Det var vel ganske ventet at barne- og familieministeren først nevnte at dette saksfeltet er viktig både for ham personlig og partiet.

– En god barndom varer livet ut. Hvis vi kan hjelpe familier som trenger støtte, tror jeg samfunnet blir mye bedre. Trygg oppvekst er noe av det vi prioriterer høyest, sa Ropstad.

I andre enden av livsløpet nevnte Ropstad at en god alderdom også er en prioritet for partiet hans. Det tredje prioriterte punktet for KrF er internasjonal rettferdighet. Under den etiketten nevnte statsråden både klimapolitikk, rettferdig handel, bistand og vaksinetilgang.

Statsråd Ropstad antar at mye av valgkampen vil dreie seg om håndteringen av koronapandemien, ikke minst hvordan man skal få de mange arbeidsledige tilbake i jobb.

Skolepolitikk
Ropstad fikk også spørsmål om KrFs skolepolitikk.

– Vi mener at friskolen er et viktig supplement og sloss for at det skal være mulig å velge annerledes. Vi er opptatt av at dere elever skal lære mest mulig og at dere når deres potensial. Skolen må også forme oss som mennesker og gi oss ballast videre. Du skal både lære og du skal få dannelse, forklarte ministeren.

Ropstad nevnte også at KrF ønsker å øke støtten til friskolene når det gjelder bygningsiden.

Tyrifjordelevne ville også vite hva statsråden syntes om fraværsgrensa, som innebærer at elever i videregående skole med for høyt fravær, kan miste retten til vurdering. Bør grensa justeres, eller bør den opprettholdes, spurte Chatarina Krey.

– KrF var ikke noen super fan av fraværsgrensa da den kom. Vi fryktet at den kunne gjøre det ekstra vanskelig for dem som slet fra før. Evalueringen av fraværsgrensa viser at den har hatt positiv effekt, og det må vi lytte til, svarte Ropstad.

Statsråden erkjente at fraværsgrensa ikke fungerer godt nå på grunn av koronaen. Men han minnet samtidig om at det er viktig å være på skolen for å lykkes.

– Det jeg har vært litt irritert på, er at man må til fastlegen for å få dokumentasjon på at man er syk. Jeg synes det bør være mye enklere å få vist at man faktisk er syk.

Hvordan har dere hatt det?
Da samtalen gikk mot slutten, ville statsråden vite hvordan elevene hadde hatt det gjennom året med korona.

– Denne skolen taklet det veldig bra da skolen fikk rødt nivå i desember. Her har det gått ganske fint. Vi møtte opp til alle timene på Teams. Så ved begynnelsen av dette året vekslet det mellom å være hjemme og være på skolen, fortalte elevrådsleder Ingrid Risøy.

Fra første rad supplerte Annika Evjen Schinnes og fortalte at noen elever strever med å forstå pensum med hjemmeundervisning.

– Hjemmeundervisning er ikke det mest optimale, men det er nødvendig. Vi ser noen negative bivirkninger av det, sa hun.

De tilmålte 30 minuttene med statsråden gikk fort, og han måtte skynde seg videre til et møte med statsministeren.

– Det var veldig nyttig å lærerikt for meg å høre hva dere er interessert i, sa Ropstad da han takket for et hyggelig møte.

Tilbake til nyhetsarkiv