Lukk
Mattias Marley kunne ta imot en stor og viktig gave til alle tenåringer 4. januar. Pastor Melissa Myklebust kom med helt nytt bibelstudiemateriell for tenåringer, SabbatsChat.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Stor gave til tenåringene

«SabbatsChat», et flunkende nytt sabbatsskoleopplegg for tenåringer.

Tenåringene i Norge fikk en stor og verdifull gave 4. januar. Da la ungdomsavdelingen i Den norske union ut bibelstudiemateriellet «SabbatsChat», det flunkende nye sabbatsskoleopplegget for tenåringer. I lang tid har menighetene pekt på at de ønsket seg nytt materiell for tenåringsklassene i sabbatsskolen.

SabbatsChat har blitt til i rekordtempo. Det var under et samarbeidsmøte i høst for de nordiske ungdomsavdelingene at ungdomslederne bestemte seg for å lage materiellet. Alle de fem nordiske landene hadde kjent på det samme behovet.

Arbeidet ble satt i gang umiddelbart, og i løpet av et par måneder var bibelstudieopplegget klart til lansering.

Pastor Melissa Myklebust, assistent i ungdomsavdelingen i Norge, har hatt ansvaret for å koordinere bidragene fra de øvrige nordiske landene og gi SabbatsChat en grafisk form. Hun forteller at hovedmålsettingen med materiellet er å stimulere tenåringene til å lese Bibelen og tenke over de temaene Bibelen tar opp.

– Vi kommer ikke med noen klare uttalelser om at dette er det riktige og noe annet er galt. Vi gir ungdommene en bibeltekst og utfordrer dem til å tenke selv.

– De voksne lederne må våge å la ungdommene få tid til å tenke, sier Myklebust.

SabbatsChat kommer ikke til å bli trykket opp. Det er kun tilgjengelig på nett. Alle som vil bruke materiellet, finner det på SABU sin hjemmeside.

Studiemateriellet består av 12 ulike tema, ett tema per måned. Hvert tema er delt i fire deler. Lærere og elever kan selv bestemme hvilke tema man ønsker å ta hvilken måned. Hvert bibelstudium består av et avsnitt fra Bibelen (som leses), og refleksjonsspørsmål. Målet med SabbatsChat er å la tenåringene få tid til å tenke og reflektere over dagsaktuelle temaer, og se hva Bibelen sier om det. Det finnes ingen riktig og ingen gale svar, og derfor er alle spørsmål formulert for å få i gang tankeprosessen og samtalen både hos tenåringene og lederne deres.

Tilbake til nyhetsarkiv