Meny
Lukk
Representanter fra forskjellig trossamfunn deltok i markeringen til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Oslo ved åstedet for terorhandlingen i Oslo sentrum natt til lørdag 25.06.2022. Pastor Atle Haugen ses midt i bildet, og er i ferd med å legge ned en blomst.
Foto: Gry A. Haugen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Støtte til berørte etter terrorhandling i Oslo

Ingen har rett til å skade eller drepe.

Den forferdelige terrorhandlingen i Oslo, natt til 25. juni, rystet oss som folk slik 22. juli 2011, angrepet på moskeen i Bærum, og Kongsberg-drapene gjorde. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Oslo (STL), tok derfor et hasteinitiativ til en fellesmarkering søndag den 26. juni etter minnegudstjenesten i Oslo domkirke. Som representant for Adventistkirken, møtte vi med representanter fra mange av de nærmere 40 medlemsorganisasjonene, og gikk samlet ned til gatehjørnet ved åstedet for terrorhandlingen. Der la alle ned hver sin rose, og sto sammen i stille respekt for de døde, skadede og familiene deres.

Hva er det som får mennesker til å begå slike handlinger? Uansett har ingen rett til å skade eller drepe. For oss som kristne, er det sentralt at alle, absolutt alle, mennesker er skapt av Gud, verdifulle i hans øyne, og elsket av ham. Derfor er slike voldshandlinger et brutalt og uakseptabelt angrep på det gudgitte menneskeverdet, og enkeltmenneskers rett til å leve sine liv i frihet og trygghet.

I forbindelse med terrorhandlingen har Adventistkirken i Norge kommet med følgende uttalelse:

Masseskytingen i Oslo natt til lørdag 25. juni er en uhyggelig påminning om minoriteters sårbare stilling i samfunnet. Syvendedags Adventistkirken i Norge føler med alle som er direkte og indirekte berørt av volden, og ber om at Gud må gi både trøst og trygghet. Alle mennesker er elsket av Gud, og skal behandles med respekt og kjærlighet.

Vi fordømmer alle hatefulle ytringer, enten det skjer med ord eller dødelige våpen.

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten» (1 Korinterbrev 13:13).

Til norske muslimers store fortvilelse, knyttet gjerningsmannen denne gang seg til Islam som angivelig begrunnelse for ugjerningen. Naturlig nok frykter muslimer for en ny bølge av islamofobi og hets av flerkulturelle innbyggere. Men like lite som Anders Behring Breivik kunne knyttes til kristendommen eller Fremskrittspartiet for sine uttalelser, kan vi laste muslimer for et sykt, eller forstyrret menneskes grusomme handlinger.

STL er et dialogforum mellom trossamfunn og ulike religioner, der hensikten er å bli kjent, skape forståelse og stå sammen i saker som angår oss på tvers. Situasjoner som denne rammer alle mennesker. Derfor kjennes det både godt og riktig å stå sammen om å markere tydelig avstand til vold og terror.

Tilbake til nyhetsarkiv