Meny
Lukk
Unionsleder Victor Marley ga en redegjørelse om ordinasjonsspørsmålet ved innledningen av debatten om temaet, på generalforsamlingen til Syvendedags Adventistkirken – Østnorsk distrikt.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Støtte til unionens håndtering av ordinasjonssaken

Generalforsamlingen i Østnorsk distrikt med klart råd.

Delegatene til generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirkens østnorske distrikt ga tydelig støtte til måten Den norske union har håndtert spørsmålet om likebehandling av kvinner og menn i pastoral tjeneste. På spørsmål om unionen skulle arbeide for like rettigheter og plikter for menn og kvinner, svarte 107 delegater ja, mens 27 svarte nei.

Uten tvil var ordinasjonsspørsmålet den saken det var knyttet størst interesse til på sakskartet til generalforsamlingen i Østnorsk distrikt. Allerede da avtroppende formann, Rolf Andvik, ga sin rapport, ble saken tydelig markert. Formannens rapport inneholdt et avsnitt som forklarte hvordan og hvorfor styret for ØND i 2017 sendte et brev til unionens administrasjonsutvalg (DNU-ADMIN) der de ber om at unionens reaksjonsform i ordinasjonssaken blir vurdert på nytt (s. 51).

«ØND er bekymret for at den aksjonsform man har valgt også fører til mindre respekt for organisasjonens formål og vedtekter på andre områder. Vi tror at verdensmenigheten lettere vil komme til enighet og forståelse i dette spørsmål om DNU også følger de retningslinjer vi har i vår policy når det gjelder hvordan endringer blir gjort i våre vedtekter,» står det i brevet fra ØND til DNU.

I tilknytning til presentasjonen av formannens rapport benyttet Andvik anledningen til å gi en lengre redegjørelse for begrunnelsene for brevet til Østnorsk distrikt. Ordstyrerne, Tore Molstad Andresen og Anders Taraldset, stanset denne redegjørelsen tre ganger og påpekte at Andvik brukte formannens rapport til å gi et innlegg i saken om ordinasjon. Generalforsamlingen vedtok etter hvert at Andviks redegjørelse om dette temaet måtte vente til den aktuelle saken ble drøftet.

Da sak 17 «Likebehandling av pastorer» endelig ble tatt opp til drøftelse, var klokken blitt 15.30, og delegatene skjønte at generalforsamlingen ikke kom til å bli ferdig til klokken 17, som programmet tilsa.

Mange tegnet seg på talelisten for å gi sine forberedte innlegg. Unionsleder Victor Marley ga en kort redegjørelse for saken og avsluttet sitt innlegg med å oppfordre delegatene til å føre en debatt preget av kjærlighet og respekt.

– Husk at vi har pastorer av begge kjønn i salen. Vær så snill å ikke såre dem, sa han.

Sergey Panfilov fra Strømmen menighet fremmet et forslag om å avvise saken. Han mente at saken ikke var legitim og ikke tilstrekkelig opplyst fordi saksdokumentasjonen på 197 sider ikke inneholdt dokumenter fra komitéen Generalkonferansen hadde oppnevnt for å studere ordinasjonsspørsmålet, Theology of Ordination Study Committee (TOSC). Han etterlyste Way Forward dokumenter og konsensusdokumentet om ordinasjon (norsk utgave her). Panfilovs forslag om å avvise saken, ble nedstemt.

Noen av delegatene var opptatt av at kirken skulle forholde seg lojalt til kirkens retningslinjer samtidig som man arbeidet for likestilling.

Advokat Bjørn Haugen fra Sarpsborg menighet sa at den forskjellsbehandlingen som skjer i kirken på verdensbasis, er ulovlig i Norge.

– Den første kvinnelige pastor som bringer forskjellsbehandlingen inn for en norsk domstol, vil få medhold.

Henrik Norlin fra Mysen menighet siterte 1 Peter 2:19 «For det er godt om noen finner seg i uforskyldte lidelser fordi samvittigheten er bundet til Gud.» Han påpekte at DNU trosser Generalkonferansen på grunn av samvittigheten, og mente at dette verset snur saken på hodet.

Harald Giesebrecht påpekte at det unionen gjør ved å la være å sende inn navnene på våre pastorer slik at de kan settes inn i Generalkonferansens kategorier for pastorer, er en liten handling som betyr mye.

– Denne lille symbolhandlingen er den som gir unge mennesker håp og holder dem i menigheten.

Etter en times debatt ble taletiden redusert fra to minutter til ett minutt, og debattantene klarte å få fram viktige poeng på konsentrert tid.

Natalia Sagmo Sivertsen fra Strømmen menighet talte mot likebehandling og fortalte om sin egen erfaring med Gud da hun studerte temaet grundig.

– Gud åpenbarte for meg at det ikke handler om likeverd, bare om forskjellige roller, sa hun og avsluttet med et retorisk spørsmål.

– Har du studert temaet grundig, alene med Gud?

Nina Myrdal brukte sitt tilmålte minutt på å rose unionen for måten den hadde håndtert ordinasjonssaken.

– Det gir meg tro på kirken, sa hun og påpekte at det DNU hadde gjort, ikke er trass.

– Om det hadde vært trass, hadde det kanskje vært sunt.

Noen delegater ønsket nye samtaler for å finne en god løsning i dialog med Generalkonferansens ledelse. Både Victor Marley og Finn Eckhoff var av den oppfatning at det løpet er kjørt til veis ende, uten løsning.

– Jeg har ingen illusjon om at det er mulig å forhandle fram en løsning med nåværende administrasjon i Generalkonferansen, sa Rolf Angelsen fra Mjøndalen.

Widar Ursett sa i sitt innlegg at det er umulig å begrunne likebehandling av kvinner og menn i pastoral tjeneste ut fra Bibelen ved bruk av den historisk-grammatiske tolkningsmetoden, og hevdet at Den nordamerikanske divisjon hadde introdusert en ny tolkingsmetode for å begrunne sitt standpunkt for ordinasjon av kvinnelige pastorer.

– Det blir en komplett tragedie hvis denne generalforsamlingen fraviker den historisk-grammatiske tolkingsmetode.

– Det kan være fint å se en kvinnelig pastor. Jeg er en av to i Østnorsk distrikt, sa Melissa Wilson, pastor i Oslo, da hun gikk på talerstolen. Kanskje det ufarliggjør spørsmålet, undret hun.

Avstemningsresultatet var som følger:

Forslag til vedtak 1.

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union pålegger styret og administrasjonen i unionen om å arbeide for at kvinnelige og mannlige pastorer skal behandles likt med hensyn til rettigheter og plikter.

Ja: 107, Nei: 27

Forslag til vedtak 2.

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union pålegger styret og administrasjonen i unionen om å arbeide ut fra at kvinnelige og mannlige pastorer IKKE skal tildeles like rettigheter og plikter.

Ja: 21, Nei: 107, Blank: 7.

Forslag til vedtak 3.

Generalforsamling i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union godkjenner at norske pastorer inndeles i kategorier som gir like rettigheter og annerkjennelse inntil Generalkonferansen vedtar et regelverk som ivaretar likebehandling av kvinnelige og mannlige pastorer, selv om dette går imot gjeldende regelverk vedtatt i Generalkonferansen.

Ja: 91, Nei: 43, Blank: 1.

Forslag til vedtak 4:

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union pålegger styre og administrasjon i unionen om å dele norske adventistpastorer inn i kategorier (credentials) som er i samsvar med regelverket vedtatt i Generalkonferansen, selv om dette gir ulike rettigheter til mannlige og kvinnelige pastorer.

Ja: 36, Nei: 99, Blank: 1.

Forslag til vedtak 5

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union godkjenner at det ved forbønnshandlingen ved innsetting av pastorer i DNU, brukes ordet innsettelse for både kvinnelige og mannlige pastorer i stedet for ordet ordinasjon.

Ja: 99, Nei: 28, Blank: 3.

Forslag til vedtak 6

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union vedtar at det ved forbønnshandlingen ved innsetting av pastorer i DNU, brukes ordet ordinasjon for menn og innsettelse for kvinner.

Ja: 22, Nei: 104, Blank: 4.

Tilbake til nyhetsarkiv