Meny
Lukk
Unionsleder Victor Marley forklarer hva Adventistkirken i Norge har gjort i spørsmålet om likebehandling av kvinner og menn i pastortjeneste.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Støtte til unionens linje i likebehandling

Nitti prosent av delegatene i VND støtter likebehandling.

Over 90 prosent av delegatene til Vestnorsk distrikts generalforsamling støtter Adventistkirkens norske union (DNUs) arbeid for å sikre like vilkår for kvinnelige og mannlige pastorer og at pastorene ikke ordineres. Like stor andel var positive til at unionen fortsetter praksisen med ikke å rapportere pastorene i kategorier som innebærer forskjellsbehandling.

Keth Linda Holm fra Sandnes menighet var fornøyd med retningen DNU har tatt.

–  Jeg er glad for at jeg bor i Norge og for at vi har modige ledere som har sørget for likebehandling av kvinnelige og mannlige pastorer.

I sin innledende kommentar til saken, forklarte unionsleder Victor Marley, at dette er en prinsippsak som dessverre har ført til uenighet med Generalkonferensen. Derfor ønsker unionen å få innspill fra de tre distriktene.

– Dette er ikke et spørsmål om vi skal ha kvinnelige pastorer, det har vi hatt i mange år. Det dreier seg om hvordan vi skal forholde oss til Generalkonferensens regelverk, som krever forskjellsbehandling basert på kjønn.

Andreas Klungsør fra Eidså menighet sa i sitt innlegg at han ikke på noen måte er imot kvinnelige pastorer, og mente at de i mange tilfeller er bedre skikket til mange oppgaver enn det menn er. Likevel ville han ikke støtte unionens framgangsmåte i spørsmålet om likebehandling. Han påpekte at saken har vært tatt opp til debatt tre ganger på generalkonferansenivå. Han tok dette som tre meldinger fra Gud, og det var avgjørende for ham.

Kjell Knutsen, delegat fra Sandnes menighet, uttrykte stor takk til unionen for å ha gjort det som er riktig i denne saken. Han var også fornøyd med at unionen har sluttet å bruke ordet ordinasjon ved innsettelse av pastorer.

– Jeg håper det ordet aldri kommer tilbake.

Kristoffer Thunem var delegat fra Bergen. Han studerer teologi ved Newbold College. Der har han sett hvordan kvinnelige teologistudenter blir møtt med fordommer og vansker i mange land.

– Hvilket signal sender vi når vi er enige om å ha kvinnelige pastorer, men ikke gir dem de samme rettighetene som menn?

Finn F. Eckhoff var valgt til ordstyrer for generalforsamlingen. Han ledet på en trygg og gemyttlig måte, og var behjelpelig med å tydeliggjøre de forskjellige vedtakstekstene. Voteringene ga følgende resultat i saken om likebehandling:

Forslag til vedtak 1.

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union pålegger styret og administrasjonen i unionen om å arbeide for at kvinnelige og mannlige pastorer skal behandles likt med hensyn til rettigheter og plikter.

Ja: 69, Nei: 4, Blank 1.

Forslag til vedtak 2.

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union pålegger styret og administrasjonen i unionen om å arbeide ut fra at kvinnelige og mannlige pastorer IKKE skal tildeles like rettigheter og plikter.

Ja: 3, Nei: 68, Blank 2.

Forslag til vedtak 3.

Generalforsamling i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union godkjenner at norske pastorer inndeles i kategorier som gir like rettigheter og annerkjennelse inntil Generalkonferansen vedtar et regelverk som ivaretar likebehandling av kvinnelige og mannlige pastorer.

Ja: 69, Nei: 5, Blank 0.

Forslag til vedtak 4.

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union pålegger styre og administrasjon i unionen om å dele norske adventistpastorer inn i kategorier (credentials) som er i samsvar med regelverket vedtatt i Generalkonferansen, selv om dette gir ulike rettigheter til mannlige og kvinnelige pastorer.

Ja: 6, Nei: 67, Blank 1.

Forslag til vedtak 5.

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union godkjenner at det ved forbønnshandlingen ved innsetting av pastorer i DNU, brukes ordet innsettelse for både kvinnelige og mannlige pastorer i stedet for ordet ordinasjon. JA / NEI

Ja: 66, Nei: 1, Blank 0

Forslag til vedtak 6.

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union vedtar at det ved forbønnshandlingen ved innsetting av pastorer i DNU, brukes ordet ordinasjon for menn og innsettelse for kvinner. JA / NEI

Ja: 7, Nei: 66, Blank 1.

Tilbake til nyhetsarkiv