Meny
Lukk
Adventistkirkens globale strategiplan for 2020-2025, «I will go», ble vedtatt under Annual Council 2019.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Strategisk plan 2020-2025

Adventistkirkens globale styre har vedtatt en strategiplan for 2020-2025.

Under Generalkonferensens styremøte i midten av oktober 2019 ble strategiplanen for neste valgperiode vedtatt. Planen har fått navnet «I will go» (Jeg vil gå). Den er en videreføring av strategiplanen «Tell the world» som gjelder for inneværende periode, og har et tydelig fokus på misjon.

Den nye planens tittel «I will go» kommer fra et misjonsprosjekt drevet av studenter ved River Plate Adventist University i Argentina.

Planen presenteres på nettstedet www.iwillgo2020.org og inneholder 10 konkrete målsettinger med tilhørende nøkkeltallsindikatorer (Key Performance Indicators – KPI). De 10 målsettingene er gruppert i kategoriene misjonale mål, åndelige mål og ledelsesmål.

Den første målsettingen innenfor misjonskategorien dreier seg om å styrke tanken om offervilje for misjonsoppdraget som en livsstil for å engasjere alle medlemmer i vitnetjeneste for Kristus. Arbeidet for å nå de store byene innenfor 10/40-vinduet omtales i målsetting nummer to.

Ved presentasjonen av den nye strategiplanen forklarte David Trim, leder for Generalkonferansens kontor for arkiv, statistikk og forskning, at den strategiske planleggingen har vært basert på grundig forskning for å få et så godt faktagrunnlag som mulig.

– Denne perioden har det vært gjennomført en stor, verdensvid undersøkelse med hele 63 756 besvarelser. Det gir en feilmargin i undersøkelsen på under 1 %, fortalte David Trim, som la til at spørsmålene i undersøkelsene har vært utformet av kirkens fremste ekspertise ved våre universiteter.

Meningen er at organisasjonsledd, menigheter og medlemmer over hele verden ser nøye på strategiplanen og tenker over hvilke målsettinger de har særlige forutsetninger for å bidra til å oppnå, og at de så legger planer for å bidra til måloppnåelsen.

Tilbake til nyhetsarkiv