Meny
Lukk
Richard Vagn Jensen (t.v.) har i 20 år gjort en stor innsats for å ta vare på Adventistkirkens historie. Nå overtar Roger Robertsen ansvaret for Historisk arkiv for Syvendedags Adventistkirken i Norge.
Foto: Jóhann E. Jóhannsson/Adventist Media Exchange

Takk for innsatsen for HASDA

Richard Vagn Jensen takkes for 20 års innsats.

I midten av oktober overlot Richard Vagn Jensen ansvaret for den daglige driften av Historisk arkiv for Syvendedags Adventistkirken i Norge (HASDA) til Roger Robertsen.

De siste tjue årene har Vagn Jensen gjort en stor innsats for å bevare Adventistkirkens tidlige historie i Norge. Han har jobbet systematisk og målbevisst med et viktig arbeid få vet å verdsette. Men Adventistkirkens tidligere unionsleder, Roger Robertsen, er veldig bevisst og takknemlig for det arbeidet Vagn Jensen har gjort.

– Det er takket være Richard Vagn Jensen at vi har fått samlet det vi har av historisk materiale. Han har hatt hjelp av en rekke personer opp gjennom årene, men det er Richard som har hatt oversikten og sørget for å få tingene trygt plassert, sier Robertsen.

Arbeidet med kirkens historiske materiale har dessverre hatt en stemoderlig tilværelse i mange år. Budsjettposten for dette arbeidet har vært liten, og til tross for mange ønsker om egnede lokaler, har arkivmaterialet i årevis vært lagret på låven ved Tyrifjord videregående skole. Det har vært en nødløsning.

Nå ser det ut til at HASDA kan få nye lokaler i bygget som Den norske union og Tyrifjord videregående skole skal bygge i fellesskap. Bygget skal huse elektrofaget ved skolen og HASDA. Prosessen med å innhente anbud på byggingen er nå i gang.

Økonomisjefen for Den norske union, Jóhann E. Jóhannsson er veldig takknemlig for det Vagn Jensen har gjort i årenes løp.

– Hans arbeid for å spore opp, ta vare på, systematisere og arkivere dokumenter og andre historiske gjenstander, betyr veldig mye for arkivet i framtiden. Han har stått på, selv om de fysiske rammene for arkivet har vært uegnede, sier Jóhannsson, som håper at planen med egnede lokaler ved TVS snart blir virkelighet.

Les Richard Vagn Jensens oppsummering av tjue års arbeid med Adventistkirkens historie!

Tilbake til nyhetsarkiv