Meny
Lukk
Foto: Trans European Division

TED med nytt strategisk rammeverk

Hjelp til vekst i et multikulturelt landskap.

Transeuropeisk divisions (TED) ledere er glade for et nytt strategisk rammeverk for divisjonen, vedtatt som et arbeidsdokument søndag 28. mars. Det fokuserer på misjonsplaner fram til generalkonferansen 2025 og lengere.

Leder for TED, Raafat Kamal, har vide ambisjoner.

– Begeistringen for det spesielle misjonsoppdraget Syvendedags Adventistkirken har, må være drivkraften i alt TED gjør, med alle sine 11 unioner, tre tilknyttede felt, og nesten 90 000 medlemmer.

Kamal legger videre vekt på det nye rammeverkets betydning for vår identitet.

– Det er ment å hjelpe adventister innenfor TED-territoriet med å fornye sin adventistiske identitet, en identitet som snakker om utfordringene i det 21. århundre, og om å fornye entusiasmen for oppdraget fra tidligere generasjoner i vårt eget århundre.

Dokumentet på 26 sider utvikler deretter et rammeverk rundt 11 nøkkelområder som strekker seg fra misjon, identitet og evangelisering, gjennom åndelig vekst, ledelsesutvikling og disippelgjøring, til spørsmål om mangfold og riktig opplæring av pastorer og ledere innenfor Europeisk kultur og dens åndelige behov. Det er basert på Generalkonferensens strategiske plan, «Jeg vil gå,» men kontekstualisert for Europa.

Gábor Nagy fra Ungarn er lekmedlem og et av de 36 medlemmene i hovedstyret som møttes for å diskutere og gjennomgå dokumentet.

– Jeg setter stor pris på at vi har akseptert Generalkonferensens globale strategiplanen. Vi er en global kirke, så jeg synes rammeverket bør gjenspeiles på alle nivåer i organisasjonen. Det er veldig bra at vi har noen få tillegg på TED-nivået.

Marius Radosh, lekrepresentant fra Polen, reflekterer over de spesielle utfordringene det siste året.

«Hver organisasjon blir testet i krisetider. Denne strategien hjelper oss å være godt forberedt og tilpasset den nye pandemien og den post-pandemiske situasjonen, Derfor kan vi gå gjennom vanskelige tider som en vinnerere.

Komiteen er en blanding av lekemedlemmer, unionsledere, pastorer, og embetspersoner fra TED. En av dem er Ian Sweeney. Etter å ha tilbrakt ti år som leder for British Union Conference, er Sweeney realistisk om hva som kan oppnås gjennom  komiteer og planer.

– Ved første øyekast, og muligens også på grunn av for mange år med problemer som administrator, følte jeg at flere av anbefalingene ville være umulige å implementere. Etter nærmere vurdering ser jeg imidlertid de samme «umulige» anbefalingene som fantastiske muligheter for kirken vår i TED og BUC.

En av disse “fantastiske mulighetene” er innen pastorale behov og opplæring. Newbold er i endring og sikter på å utruste mennesker med nådegaver – menn og kvinner – samt smågrupper over hele TED for å delta dynamisk og fruktbart i tjeneste og misjon. Det nydesignede pensumet vil gjøre den til en positiv kilde til etiske og effektive ledere, engasjerte pastorer, disippelmakere og kirkeplantere. Den “nye” Newbold tar sikte på å kombinere akademisk utmerkelse med svært praktisk og misjonsfokusert opplæring. Det vil også gjenspeile mangfoldet i kirken over hele divisjonen.

Dette er spennende for Ivo Kläsk, president i Baltikum.

– Jeg synes det er ekstra nyttig at vi jobber med et fornyet fokus på å utdanne pastorer for våre felt, og at vi jobber sammen for å utvikle forståelsen av pastorrollen. Pastoren er nøkkelen i kirkefellesskapet og styrer og utruster kirkens misjonsarbeid og disippelgjøring på grasrotnivå.

Målet for pastorer, lekledere og menighetsmedlemmer er transformerende, effektiv disippelgjøring. På divisjonsnivå betyr dette sterkere vekt på teamarbeid, med ledere som jobber enda tettere sammen for å forbedre opplæring, ressurser og effektivitet. Dette konseptet ble først introdusert i 2015. Nå er målet å øke effektiviteten av denne typen samarbeid.

Hilde Huru, et lekmedlem fra Nord-Norge, ser fokuset på å beholde unge mennesker i kirken, samt vektlegging av opplæring og utdannelse av pastorer så vel som medlemmer, som meget nyttig.

– Det er spesielt interessant å gjøre den kontinuerlige kompetansehevingen etter endt pastorutdanning mer systematisk og obligatorisk.

Hun vil også gjerne se at TED jobber med unioner om å utvikle en serie med bibel- og misjonskonferanser – fortrinnsvis med emner som blir valgt etter lokale behov.

Huru bemerket også vektleggingen på å fjerne eventuelle kulturelle eller rasemessige fordommer fra kirken.

– Det er ikke nok for ledere å ikke være rasistiske eller nasjonalistiske eller partiske på noen måte, men vi må være målrettet antirasistiske, og ha systemer på plass for å få oss til å overstyre våre ubevisste skjevheter.

Dette inkluderer ansettelsesprosessen der hun anbefaler å sikre at retningslinjene i TED etiske sysselsettingsveieleder etableres og brukes som standard praksis for alle enheter i kirkens organisasjon og institusjoner.

Sweeney er enig, men bemerker at vi må værelike opptatt av vårt eksterne oppdrag som vårt interne ansvar.

– Da BUC sannsynligvis har det mest kulturelt ulike medlemskapet i Europa, vil anbefalingene gjøre det mulig for kirken å dele og feire vårt indre mangfold og følgelig være bedre rustet til å nå våre samfunn og nabolag.

Du finner TEDs strategiske rammeverket her.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på den transeuropeiske divisjonens nyhetsside.

Tilbake til nyhetsarkiv