Meny
Lukk
Ted N. C. Wilson presentert som nyvalgt leder for Generalkonferensen mandag 6. juni 2022, her sammen med sin kone Nancy Wilson, ved den 61. hovedforsamling til Syvendedags Adventistkirken.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Ted Wilson gjenvalgt

Ted Wilson får en tredje periode som leder for verdenskirken.

Helt på tampen av forhandlingsmøtene ved Adventistkirkens femårlige generalforsamling mandag 6. juni ble Ted Wilson gjenvalgt som leder for Generalkonferensen. Dette blir Wilsons tredje periode.

I løpet av de siste 12 årene under Wilsons lederskap har Kirken vedtatt initiativer forankret i personlig vekkelse og organisasjonsreform. Total Membership Involvement (TMI)-initiativet (kalt «alle engasjert» på norsk), et fullskala evangelistisk tiltak lansert i 2016, førte til misjonsinitiativer globalt som engasjerte både enkeltmedlemmer og kirker i personlig vitnetjeneste og organiserte fellesaktiviteter. Følgelig har tusenvis av mennesker tatt imot evangeliet gjennom Syvendedags Adventistkirkens forståelse av de tre englers budskap.

I Wilsons lederperioder har kirkens strategiske planer handlet om å nå hele verden, og inspirere og utruste alle til å bruke sine gudgitte åndelige gaver i vitnesbyrd og tjeneste for Kristus. Den nåværende strategiske planen, «Reach the World: I Will Go» (Jeg vil gå), foreslår konkrete delmål for å nå kirkens mål om å «gå og gjøre alle nasjoner til disipler» (Matteus 28:19-20).

Wilson har, sammen med andre embetspersoner, ledet kirken gjennom ekstreme utfordringer, spesielt under koronapandemien. Ledere ble tvunget til å ta vanskelige beslutninger for å møte de skiftende behovene til verdenskirken. Det innebar bl.a. å redusere og eliminere jobbreiser, etablere helseprotokoller for ansatte, revidere økonomi og budsjetter, utsette Generalkonferensens hovedforsamling, legge til rette for digitale møter, og mer. Hele tiden har Wilson hatt en stødig tilstedeværelse i sine oppmuntrende ukentlige videoer til kirken, der han har ledet oppmerksomheten til Kristus.

Det ser ut til å være det overordnede temaet for Wilsons liv og tjeneste. Som han sa i en kort livsskisse: «Du trenger ikke vite hva Generalkonferensen er eller hvem lederen er. Alt du trenger å gjøre er å kjenne Herren, være sammen med din lokale menighet, gjøre misjonsarbeid, stå i relasjoner og elske mennesker – fortelle dem om Guds kjærlighet og Kristi snare gjenkomst[i]

[i] https://adventist.news/news/profile-ted-n-c-wilson

Tilbake til nyhetsarkiv