Meny
Lukk
Terje Wollan Dahl blir ny økonomisjef for Adventistkirken i Sverige. Dato for tiltredelse er ikke endelig fastlagt.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Terje Wollan Dahl blir økonomisjef i Sverige

Dahl går fra forlagssjef til økonomisjef.

Terje Wollan Dahl blir økonomisjef for Adventistkirken i Sverige. Det ble godkjent av Unionsstyret i går. Valgkomiteen i Sverige under ledelse av divisjonens organisasjonssekretær, Audrey Andersson, har i lengre tid søkt etter en person som kunne påta seg oppgaven med å styre økonomien for Adventistkirken i Sverige. Dahl fikk en forespørsel om dette allerede i midten av februar. Siden den tiden har det vært møter med divisjonens ledelse og ledelsen for Den svenske union av menigheter for å avklare forventninger og praktiske forhold.

Gjennom mange år har Terje Wollan Dahl gjort tjeneste i flere forskjellige roller innenfor økonomi og ledelse for Syvendedags Adventistkirken i Norge. Fra 1991 arbeidet han ved Mosserødhjemmet som økonomisjef, etter to år ble han også daglig leder for institusjonen, en oppgave han hadde fram til 2004. Det året ble han økonomisjef i Den norske union, en oppgave han hadde fram til 2013. De siste sju årene har han vært leder for Norsk Bokforlag.

Grunnet koronakrisen står Norsk Bokforlag i en vanskelig situasjon. For Adventistkirken i Norge er det derfor viktig at forlaget har tilstrekkelig ledelsesressurser til de oppgavene som må gjennomføres nå. Det vil derfor bli en noe glidende overgang fra oppgaven som forlagssjef til økonomisjef i Sverige.

I Sverige er ledelsen glad for at det endelig kommer en ny økonomisjef.

– Vi er glade for denne løsningen og ser fram til et godt samarbeid og Guds ledelse i kirkens arbeid med de økonomiske spørsmålene, sier Bobby Sjölander, leder for Den svenske union.

Økonomisjef i Den norske union, Jóhann E. Jóhannsson, takker Dahl for et veldig godt samarbeid gjennom mange år.

– Jeg ser fram til fortsatt godt samarbeid med Dahl i våre roller som økonomisjefer for de to nabo-unionene, sier Jóhannsson.

Tilbake til nyhetsarkiv