Meny
Lukk
Alle menigheter som skal strømme gudstjenester, må klarere dette med TONO. Bildet er Syvendedags Adventistkirken i Arendal.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Tiden med gratis strømming er slutt

Menigheter som strømmer gudstjenester, må betale til TONO.

I løpet av pandemien har TONO frafalt kravet om betaling for strømming av gudstjenester. Denne perioden opphører ved utgangen av september.

Menigheter som strømmer gudstjenester må nå sørge for at det juridiske er på plass i forhold til TONO.

TONOs priser

  • Pris pr. gudstjeneste kr. 300,-
  • Halvårsavtale for inntil 10 gudstjenester til kr. 2500,-
  • Halvårsavtale for inntil 26 gudstjenester til kr. 5000,- for direktestrømming av gudstjenester
  • Pris for å lage opptak (synkronisering) av gudstjenesten som skal ligge ute inntil 7 dager til kr. 500,-

Her er noen nyttige lenker.

https://www.tono.no/3-steg-for-klarering-av-gudstjenester-pa-nett/

https://www.tono.no/dette-ma-menigheter-vite-om-tono/

https://www.tono.no/tono-med-nytt-strommetilbud-til-menigheter/

Tillegg for å la musikken ligge ute

Legg merke til at pakkeprisen på strømming av gudstjenester IKKE inkluderer kostnaden for å la musikk fra gudstjenesten ligge ute i sju dager. Det koster Kr 500 ekstra pr. gudstjeneste. Den samlede prisen for 10 gudstjenester vil da bli Kr 2500 for strømmingen, pluss Kr 5000 for å la musikken ligge ute en uke, totalt kr. 7500. Husk at menigheten må sørge for gode rutiner for å redigere bort musikken fra strømmede gudstjenester hvis de skal bli liggende tilgjengelig.

Perioden med gratis strømming av gudstjenester utløper ved slutten av denne måneden. Fra og med sabbaten 2. oktober, skal man enten betale enkeltvis eller ha en halvårsavtale for å strømme gudstjenester med musikk. Den enkelte menighet må kontakte TONO for å inngå slike avtaler. Kontakt TONO på e-post online@tono.no.

All musikkbruk skal rapporteres

Husk at uansett om det strømmes eller ikke, skal vi rapportere bruken av all musikk i gudstjenestene til TONO. Denne bruken koster ingen ting for oss. Kostnaden dekkes av staten.

Veiledning til bruk av det digitale rapporteringsverktøyet.

Videoveiledning: Digital rapportering av seremonier.

Rapporteringen sørger for at de som har skrevet tekster og melodier vi bruker under gudstjenestene, kan få en del av den potten som er bevilget til dette over statsbudsjettet.

Se for øvrig våre ressursartikler Juss om strømming og Rapportering av musikkbruk.

Tilbake til nyhetsarkiv