De siste ukene har elevene ved Adventistkirkens skoler vært ivrig opptatt med å samle penger for å gi utdanning til barn i Øst Afrika. Elevene er med i ADRA Norges årlige bøsseinnsamling. Tett på tusen elever har deltatt aktivt i innsamlingen.

– Den innsatsen disse elevene bidrar med, er veldig viktig for det arbeidet ADRA skal gjøre for barn i Sør-Sudan, sier Gry A. Haugen, hun er kommunikasjonssjef for ADRA Norge.

Hun er takknemlig for at skolene tar samfunnsansvar ved å bidra med bøssebærere i innsamlingsaksjonen. I fjor samlet elevene i Adventistkirkens 12 skoler over 1,5 million kroner.

På Tyrifjord videregående skole har de en over femti år lang tradisjon for å delta med bøssebærere til innsamlingsaksjonen hver høst. Det er et omfattende system å holde orden på bøssebærere, distrikter og sjåfører, men på skolen er det et velsmurt maskineri som sørger for at elevene kommer seg ut i distriktene og at de innsamlede pengene blir forskriftsmessig tellet og satt inn på konto hos ADRA Norge.

– Det har vært veldig fint å være med på hjelpeaksjonen, sier Magomet fra Arendal. Det er andre året han er med på ADRA Norges innsamlingsaksjon. Sammen med noen medelever hadde han fått tildelt innsamlingsområde i Bærum, og gikk tre kvelder der. Hans erfaring er at det er mange som gjerne bidrar til innsamlingen.

Emil fra Helgelandsmoen har deltatt i aksjonen for første gang. Han driver seriøst med sykling og innrømmer at hvis det ikke hadde vært for en liten forkjølelse han hadde, så ville han ha valgt å løpe i sponsorløp for ADRA i stedet for å gå fra dør til dør.

Alle som har vært med på bøsseinnsamlinger, vet at folk ofte ikke har kontanter. Heldigvis er det mulig å gi penger til ADRAs prosjekter gjennom Vipps. Simon fra Gjæren forteller at mange av dem han kom til, benyttet seg av muligheten til å gi via vippsnummeret 19543.

– Vi har sett en stor økning i gavene som kommer inn via Vipps, forteller Haugen. Hun opplyser at det på en uke i år kom inn like mye som i hele fjor.

ADRA Norges landsinnsamling setter i år fokus på å gi bedre utdanning til barn i Sør-Sudan. Der arbeider ADRA blant annet med dette:

  • Sørger for drikkevann, skolemat og hjelp til sårbare familier og flyktninger.
  • Bygger klasserom, latriner og vannsystemer på skoler.
  • Utdanner lærere og skoleledere, og støtter lokale skolemyndigheter.
  • Jobber for at jenter skal gå på skolen.

Alle som gir penger til slike innsamlinger, er opptatt av at pengene kommer fram dit de skal, og at minst mulig brukes på administrasjon. ADRA Norge er medlem av Innsamlingskontrollen og har gjennom mange år sørget for at en svært høy andel av innsamlede midler går direkte til formålet. For mange givere er det også av betydning at bladet Kapital to år på rad har plassert ADRA Norge på andreplass i en rangering av Norges mest effektive pengeinnsamlere.

Gi ditt bidrag til utdanning for barn i Sør-Sudan.

  • Vipps: Gi en sum på Vipps nummer: 19543.
  • Nettbank: 3000.30.31000.
  • SMS: Send ADRA til 2468 (Du gir Kr 200).