Meny
Lukk
Årets avgangselever fra Tyrifjord videregående skole hadde svært høy vitnemålsprosent i år. Tonje Karoline Knutsen (helt til høyre i første rad) fikk et vitnemål med seksere i alle fag.
Foto: Nicolas Deserafino/ADAMS.

TVS: Beste resultat på 30 år

En elev fikk vitnemål med seksere i alle fag.

Søndag 21. juni fikk drøyt femti avgangselever ved Tyrifjord videregående skole sine vel fortjente vitnemål etter tretten års skolegang. Årets avgangskull på 65 elever fordelt på tre klasser leverte enestående enkeltprestasjoner og svært høy andel av dem som gikk ut, fikk vitnemål.

Enestående resultat

Tyrifjord videregående skole har alltid levert gode resultater. Læringsmiljøet på skolen er i toppklassen. Det synes også på resultatene i år.

Tonje Karoline Knutsen fra Hønefoss fikk overlevert et helt unikt vitnemål. Hun har seksere i samtlige fag. Selv om skolen i mange år har uteksaminert elever med svært høye karaktersnitt, har det ikke skjedd på 30 år at en elev har gått ut med topp karakter i alle fag.

Slike flotte resultater kommer selvsagt ikke av seg selv. Knutsen forteller at hun har vært veldig motivert for skolegangen og lagt ned en betydelig innsats.

– Det har vært viktig for meg å ta skolen seriøst helt fra første stund, men jeg vil også trekke fram dyktige og motiverte lærere og et godt sosialt miljø som bidrar til god læring, sier toppeleven.

Hun har gått alle tre årene på videregående ved Tyrifjord videregående skole og valgte Tyrifjord etter å ha vært til stede på en besøksdag på TVS mot slutten av tiden på ungdomsskolen.

– Det er det beste valget jeg har tatt, sier Tonje, som straks la merke til lærere som så hver enkelt elev.

– Skolen står for veldig gode verdier som jeg vil ta med meg videre i livet.

Som dagelev har Tonje satt pris på muligheten til å være sammen med internatelevene også på fritiden, enten det har vært for å jobbe med skolearbeid på ettermiddagene eller være med venner.

– Jeg har kommet noen lørdager til gudstjenesten og vært igjen etterpå for å spise middag med venner. Det har alltid vært veldig hyggelig.

Nå skal Tonje Karoline Knutsen i gang med profesjonsstudiet i psykologi. Med den interessen er hun godt kjent med prestasjonspresset mange unge kjenner på. Det har hun ikke kjent på selv.

– Jeg har ikke opplevd noe press utenfor meg selv, men jeg vil si at det har vært motivasjon heller enn press for min del.

Tonje Karoline Knutsen med vitnemålet fra Tyrifjord videregående skole. På vitnemålet er det kun seksere. Det er beste resultat på skolen på 30 år. Foto: Privat.

Hjelpe alle til å bli bedre

Assisterende rektor Raimo Hansen ved skolen er imponert over Tonjes fantastiske resultat. Samtidig minner han om at ikke alle har forutsetninger for å oppnå et slikt karaktersnitt. Men alle har potensial til å forbedre seg.

– Vårt pedagogiske personale har som et underliggende mål er at vi skal hjelpe alle elever til å bli bedre enn de var da de kom hit. Men ingen mål kan nås, uten at eleven gjør sin del, sier Hansen.

Ingen lærere kan hjelpe elever som ikke selv gjør en innsats. Det er en viktig faktor at eleven må gjøre sin del.

– Gjør du ingen ting, skjer det ingen ting, er en setning Hansen ofte har sagt til elevene.

I år har skolen en svært høy vitnemålsprosent i år. Men Hansen har også tro på de elevene som ikke fikk med seg et vitnemål i denne omgangen.

– Selv om du ikke har lyktes i dag, har vi tro på at du kan lykkes i morgen, sier vi til våre elever.

På Tyrifjord har alle lærerne et personlig engasjement for at elevene skal lykkes. Hansen mener at han har identifisert en avgjørende faktor for det gode læringsmiljøet hans kolleger sørger for.

– Det bunner i lærernes personlige tro, sier Hansen.

Høytidelighet med restriksjoner

Skolens ledelse var lenge usikre på om det ville være mulig å avvikle den tradisjonelle markeringen for avgangselevene, men myndighetenes tillatelse til forsamlinger på inntil 200 personer, gjorde det mulig å avvikle høytideligheten på tilnærmet normal måte. Elevene i hver klasse regnes som en samlet gruppe, og kunne samles, mens øvrig familie måtte holde behørig avstand i skolens aula.

For alle avgangselevene har det vært en svært uvanlig innspurt på videregående utdanning. De var borte fra selve skolen fra 13. mars og kom først tilbake til ordinær undervisning mot midten av mai. Men skolens lærerstab håndterte overgangen til online undervisning på en smertefri måte. Elevene fikk god oppfølging gjennom Teams og andre digitale plattformer.

I år ble det ikke avviklet veken muntlige eller skriftlige eksamener på grunn av pandemirestriksjoner. Karakterene på vitnemålene er derfor basert på standpunktkarakterene.

Velg å være en forskjell

Tore Molstad Andresen, bydelsdirektør for Nordstrand i Oslo, var dagens taler for avgangselevene. Han har ansvar for et stort lag med kommunalt ansatte og er stadig opptatt av å bidra til mening, mestring og mot til de menneskene han møter. Han oppfordret avgangselevene til å bruke de tre ordene på M, og skape M3 for seg selv også. Han ba ungdommene ta tid til å reflektere over sin egen rolle i samfunnet og livet. Andresen mente det ville være nyttig å finne seg en stubbe i skogen, sitte ned og gjøre det han kalte «stubbestusse», altså stusse litt over livet og stille seg selv noen vesentlige spørsmål der på stubben. Hvorfor er det slik? Må det være slik? Hva kan jeg bidra med?

– Tro at du er mer enn du er blitt til nå. At du har et potensiale. Som du kan velge å bruke, legge til rette for og utløse. Du kan også tro det om andre. Det vil komme flere muligheter i livet hvor du kan velge å være en forskjell. Utrust deg selv slik at du både har evne og vilje til å gripe de mulighetene, sa Andresen.

Til slutt utfordret Andresen alle til å ta folk på fersken i å gjøre noe bra. Han kalte det fem om dagen. Han ville at ungdommene fem ganger om dagen kunne, si til noen at de så dem og at de så de gjorde en forskjell.

Andresen sa at det går an å øve seg på å ta folk på fersken i å gjøre noe bra. Man kan godt begynne hjemme i familien med mamma eller pappa.

– Det gjør noe med dem, og det gjør noe med deg. Og husk, det å ta noen på fersken i å gjøre noe bra, handler også om å gripe deg selv i å oppfylle egne eller andres forventninger.

Tilbake til nyhetsarkiv