Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Tyrifjord-dagen er viktig for Tyrifjord videregående skole

Sabbaten 9. februar går kollekten på våre gudstjenester til Tyrifjord videregående skole.

Tyrifjord videregående skole (TVS) representerer det største og mest varierte tilbud for adventistungdom i Norge.

Som grunnlag for arbeidet har skolen 3 k-er: Kristentro, kunnskap og karakter. Vi ønsker at elevene skal bli kjent med Gud og at dette reflekteres i deres liv og forhold til andre. Vi ønsker at de skal få en god utdanning, og at de skal få oppleve en vekst og utvikling av personlig karakter. De 3 k-ene virkeliggjøres gjennom skolens slagord: Fordi vennskap varer. Dette inkluderer vennskap med Gud, sin neste og seg selv. Utdanning på TVS er derfor ikke bare en forberedelse for dette livet, men en forberedelse for evigheten.

Skolen har mange engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. Lærerne er opptatt av å kunne tilby god undervisning, og i samarbeid med de ansatte for øvrig bidra til et godt, kristent miljø. Vi arbeider hele tiden med å tydeliggjøre skolens kristne profil og er bevisste på kvalitet.

Skolen har tre utdanningsprogram – studiespesialiserende, helse- og oppvekstfag og elektrofag. I tillegg tilbyr skolen Påbygg for yrkesfagelever som ønsker studiekompetanse.

Gavene fra Tyrifjord-dagen skal gå til utstyr og aktiviteter som kommer elevene til gode, og som vil styrke det sosiale og åndelige miljøet. Gavene vil bidra til at unge mennesker kan oppdage det langsiktige, evige perspektivet.

Om du har lyst til å støtte skolen, er kontonummeret: 3000.30.30330. Merk gaven «Tyrifjorddagen».

Tilbake til nyhetsarkiv