Lukk
Til stede under åpningen var fra venstre: Styrkår Dramstad, Victor Marley, Claes Lundström og Morten Fjelmberg (Fjelmberg er utenfor bilderammen). Dramstad og Fjelmberg representerte tidligere eier av Tyrifjord radio (TVS), Marley Den norske union og Lundström Østnorsk distrikt. Silja Leknes og Sindre Hammersbøen fra Hope Channel Norge kom noe senere og er ikke med på bildet.
Foto: Gunnar Jørgensen

Tyrifjord radio er blitt til Norges minste radio- og tv-stasjon

FORMmedia i nye lokaler.

Da Tyrifjord radio ble overtatt av FORMmedia måtte man finne andre lokaler enn hos tidligere eier, Tyrifjord videregående skole. Løsningen for en tid framover er «Studiobua» på 3×5 meter. Derfra sendes budskapet ut multimedialt via FM, audio-strømming på internettet og video-strømming via YouTube.

Etter at FORMmedia overtok eierskapet av Tyrifjord radio fra 1. januar 2020, har det vært arbeidet med å restaurere en gammel hytte og innrede den til radioens bruk, og den 7. desember 2022 var det tid for å markere at flyttingen er gjennomført. Sannsynligvis er dette landets minste radio- og TV-stasjon med kun 3×5 m2 grunnflate.

Medienorge har de siste 30 årene vært preget av nye medier som internett og multimedialitet. Det vil si at NRK for lengst er mer enn bare radio- og TV-kanal, de har også sterk tilstedeværelse på Internett med sin nyhetsavis og tv-programmer onDemand. Så er nå også Tyrifjord radio kommet etter med en simulkasting av radioprogrammet. Det vil si at nå spilles det av videofiler slik at lyden går til radiosenderen og lydstreaming på Internett, mens tv-delen sendes til tvFORMmedia på YouTube.

Nå lages det sju spillelister på to timer hver uke, én for hver dag, og disse repeteres 12 ganger for å fylle døgnet. Klokken 04.00 hver morgen skifter det over til neste dags spilleliste. FM-radioen ved Tyrifjorden fortsetter som før og har i alle år siden oppstart i 1985 hatt en trofast lytterskare.

FAKTABOKS
FORMmedia er en frivillig forening som eier radioFORMmedia og tvFORMmedia. Foreningen er forankret i lokale menigheter og frivillige organisasjoner i Adventistkirken i Norge:
– Adventistkirkene i Sauherad, Skotselv, Trondheim og Eidså
– BevarSDA og KJ-ministry

FAKTABOKS 
1985: Tyrifjord radio ble opprettet som 24/7 FM-radio

2000: I årene før og etter årtusenskiftet gikk man inn for et felles navn på adventistkirkens radiostasjoner i Norge og navnet ble først skiftet til Kanal 7 Tyrifjord radio og senere til Hope Channel Tyrifjord radio

2018: Radioen valgte Internett for digital kringkasting og opprettet en audio-strøm.

2020: Radioen ble overtatt fra opprinnelige eier Tyrifjord videregående skole av FORMmedia

2022: I november startet samsending av programmene på både radio og tv.

Tilbake til nyhetsarkiv