Meny
Lukk
Tyrifjordvideregående skole ber adventister over hele landet være med å fylle opp skolens utdanningsfond for elever med krevende familieøkonomi.
Foto: Claus Nybo/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Tyrifjord videregående skole vil hjelpe elever med svak økonomi

Kollekt til utdanningsfondet ved TVS på generalforsamlingene.

Tyrifjord videregående skole (TVS) trenger hjelp til å gi økonomisk assistanse til elever som har vanskelig for å finansiere skolepengene ved TVS.

Ikke alle familier har økonomi til å sende ungdommene sine til TVS for å ta utdanningen der. Til tross for gode offentlige stønadsordninger, strekker ikke alltid familieøkonomien til. Skolen har mulighet til å gi tilskudd fra sitt utdanningsfond.

I mange år har TVS brukt penger fra et utdanningsfond for å gi en ekstra hjelp til elever fra familier med svak økonomi. I år ber skolen om vår hjelp til å fylle opp fondet.

Mer enn studiekompetanse

For ungdommene som får hjelp fra fondet, betyr den ekstra støtten forskjellen mellom å kunne velge TVS og måtte ta videregående hjemme. Mange adventistungdommer har erfart at en utdanning ved Tyrifjord videregående skole inkluderer så mye mer enn studiekompetanse.

Livet i internatet betyr for de aller fleste en fantastisk modningsprosess både sosialt og åndelig. Man knytter vennskap for livet med andre ungdommer som ønsker å følge Jesus, man lærer seg å stå for egne meninger, og for svært mange har tiden på TVS vært avgjørende for deres åndelige utvikling.

Ta kontakt med skolen

Tyrifjord videregående skole har klare kriterier for å kunne motta særskilt støtte fra deres utdanningsfond. Men skolens ledelse er tydelig på at familier som opplever økonomien som et hinder for å sende familiens unge til TVS, ikke må nøle med å kontakte skolens økonomisjef, Morten Fjelmberg, som håndterer disse søknadene. Tyrifjord videregående skole vil svært gjerne i dialog med slike familier.

Skolens ledelse har et sterkt ønske om å hjelpe så mange som mulig til å få anledning til å ta videregående utdanning på TVS. Samtidig er det også helt klart at det er viktig for skolens økonomi at elevtallet er på et nivå som gjør det mulig å drifte skolen i balanse. I det lyset vil det å hjelpe en ungdom til å komme til skolen, utløse offentlige midler for den eleven. De offentlige tilskuddene til skoledriften kan ofte være på ti ganger tilskuddsbeløpet fra utdanningsfondet.

Kristen utdanning viktig for Adventistkirken

For Adventistkirken har utdanning med et tydelig kristent fundament vært svært viktig i mange år. Tyrifjord videregående skole har derfor en sentral rolle i menighetens arbeid.

Planen var at det skulle tas opp en kollekt til skolens utdanningsfond ved alle generalforsamlingene i Adventistkirken i Norge sommeren 2020. Disse generalforsamlingene ble utsatt på grunn av pandemien. Men nå gjennomføres de, og ved hver av de fire generalforsamlingene vil offeret gå til utdanningsfondet ved TVS.

Dette fondet er så viktig for elevene og for skolen at Den norske union kommer til å doble innsamlet beløp krone for krone. Å gi en solid gave til dette fondet vil både hjelpe en ungdom til å få en adventistutdannelse, og det vil bidra til å trygge skolens økonomi.

Kriterier for støtte

Skolens økonomisjef, Morten Fjelmberg, forteller at elever som trenger støtte fra fondet, må søke hvert år, og man må dokumentere hva man får fra lånekassen og hva familiens inntekt er. Man må levere siste års skattemelding. Støtten gis så ut fra en fastlagt tabell.

– Mange er usikre før de takker ja til en plass ved TVS. Særlig når vi rekrutterer nye elever, kan vi være behjelpelig med noe ekstra tilskudd, der det trengs, påpeker Fjelmberg.

Med den høye prisveksten vi har sett i den senere tid, kan skolepengene på TVS ha blitt i overkant krevende for noen familier. Fjelmberg ber dem som gjerne vil begynne på TVS, men kjenner at økonomien er krevende, om å ta kontakt med ham.

Innbetalinger til fondet kan sendes til skolens konto 3000.30.30330. Merk betalingen med «Utdanningsfond»!

Tilbake til nyhetsarkiv