Meny
Lukk
De to tyske unionene skal flytte sammen til et felles kontor i Darmstadt. Fra før eier Adventistkirken den videregående skolen Marienhöhe i byen.
Foto: Ikar.us/Wikimedia Commons/CC BY 3.0 de

Tyske unioner flytter sammen

To unioner skal driftes fra ett kontor i framtiden.

De to tyske unionene i Adventistkirken (Den nordtyske union og Den sydtyske union) har besluttet å flytte til et felles kontorbygg i Darmstad i Hessen. Vedtaket om felles kontor ble fattet av styrene for de to unionene ved et møte 13. desember.

Vedtaket innebærer ikke en fusjon av de to unionene. Det dreier seg kun om et kontorfellesskap. De to unionene skal fortsatt operere som selvstendige enheter. Flyttingen til felles kontor vil skje i 2023/24. Det er med andre ord god tid til å planlegge flyttingen og sikre egnede lokaler. Kirkens ledelse regner med at felles kontorsted vil føre til mer effektiv bruk av personellressurser og økonomiske besparelser. De to unionene har fra før felles økonomisjef.

Den nordtyske union har i dag sitt kontor i Hannover, mens Den sydtyske union holder til i Ostfildern sør for Stuttgart. Begge forvaltningsorganer må altså flytte, og det nye kontoret vil ligge i det administrative området til Den sydtyske union.

En arbeidsgruppe som utredet spørsmålet om samlokasjon, hadde i siste runde både Hannover og Darmstadt som nærmest likeverdige alternativ til kontorby. Men arbeidsgruppen anbefalte til slutt Darmstadt. Begrunnelsen for dette var at Adventistkirken har en bedre infrastruktur i Darmstadt enn i Hannover.

I Darmstadt ligger Marienhöhe, kirkens videregående skole, samt flere adventistkirker i byen og omlandet. Hope Media Europa (tidligere Stimme der Hoffnung) som samler TV-produksjon og bibelbrevskole, ligger bare 17 kilometer sør for Darmstadt sentrum.

Kilde: APD

Tilbake til nyhetsarkiv