Meny
Lukk
Ulsrud menighet legger nå ut alle sine møter på YouTube, og du finner dem ved å søke på Media Ulsrud.
Foto: Media Ulsrud

Ulsrud setter fokus på Laodikeabudskapet

Guds siste og avgjørende innbydelse til sin menighet i endetiden.

Den 1. februar arrangerte Ulsrud menighet et seminar med fokus på Laodikeabudskapet. Dette var en oppfølger til seminaret som ble holdt i oktober 2019, med et dybdestudium i de tre englers budskap.

Budskapet til menigheten i Laodikea finner vi i Åpenbaringen 3:14-27.

Amen, et trofast og sannferdig vitne, opphavet til alt Gud har skapt
Det var de samme tre talerne som sist, og Daniel Pel åpnet med å se nærmere på hvordan Jesus presenterer seg selv i åpningen av brevet. Vi legger merke til at Jesus presenterer seg med forskjellige ord til hver av de sju menighetene. Når vi ser alle innledningene i sammenheng får vi et rikere og dypere bilde av Jesus, og vi ser også hvordan brevene passer inn i en historisk sammenheng, fra den første menighet, via den mørke middelalderen, videre til reformasjonen og inn i vår egen tid.

I brevet til Laodikea sier Jesus om seg selv at han er Amen, det trofaste og sannferdige vitnet, opphavet til alt som Gud har skapt.

Ordet Amen betyr «la det skje». Det viser at Gud har det siste ordet. Det blir slik Gud har sagt. At Jesus er det trofaste og sannferdige vitnet, forteller igjen at det Gud sier er til å stole på. Diagnosen som menigheten i Laodikea mottar, er sann og pålitelig.

At Jesus er opphavet til alt som Gud har skapt understreker hvor avgjørende det er å holde fast på Guds skapermakt. Når Guds ord kommer under press, er det viktig å trekke tråden helt tilbake til begynnelsen for å finne svar.

I dagens samfunn er det tre bibelske søyler som er under press:

  1. Gud som skaper
  2. Ekteskapet mellom mann og kvinne, innstiftet i skapelsesuken
  3. Hviledagen, Guds sabbat, også innstiftet i skapelsesuken.

Derfor er det slående å legge merke til hvor presist budskapet treffer vår egen tid. Daniels avslutningsappell var følgende: Ikke pek på andre når du skal identifisere Laodikea! Se på deg selv, og ta imot Ordet!

Elendig, ynkelig, fattig, blind og naken
Ulsruds egen pastor, Øystein Hogganvik, gikk videre og stilte noen treffende spørsmål. I brevet står det: Jeg vet om dine gjerninger. Men er vi ikke frelst ved tro? Jo, vi er frelst ved tro, men gjerningene er frukten av troen slik det tydelig står i Jakobs brev. Bibelen sier også klart at Kristi blod renser oss fra døde gjerninger (Hebreerne 9:14), det vil si gjerninger som fører til død. Et annet spørsmål; Hvorfor er det bedre å være kald enn lunken? Den som er kald og fryser drives til varmen, tilbake til Gud. Slik den bortkomne sønnen i grisebingen kom til seg selv, og satte kursen hjem til sin far. Den som er lunken, kan trives i sin lunkenhet, og fortsette sitt liv på avstand fra Gud.

Laodikeas tilstand av elendighet, ynkelighet, fattigdom, blindhet og nakenhet ble grundig beskrevet gjennom flere bibeltekster. Det tragiske er at menigheten ser på seg selv som rik, med tilgang på alt som trengs. Vi forstår umiddelbart at dette er en farlig tilstand. Finnes det håp?

Gull, hvite klær og øyensalve
Widar Ursett tok tak i teksten som beskriver Jesu råd, og i disse rådene ligger redningen. Men allerede i åpningen av brevet finnes et stort og mektig løfte som fyller oss med håp. Når Jesus taler om seg selv som Amen, ligger det et løfte om at han skal gjøre det som trengs for å få menigheten på rett kurs.

Det første rådet er å kjøpe gull. Gull er middelet mot fattigdom. Gull representerer troen, det betyr tro virksom i kjærlighet (Galaterne 5:6).

De hvite klærne står for Guds rettferdighet som blir tilregnet den som tror på Jesus. Denne rettferdigheten er ikke bare tilgivelse for synder, men også et nytt hjerte, som Bibelen beskriver som helliggjørelse. Se Hebreerne 12:14!

Øyensalven som Jesus vil gi, skal gi helbredelse mot åndelig blindhet, en sykdom som gjør oss blinde for sannheten om oss selv. Men når øynene blir friske, kan vi strekke hendene ut mot Guds gaver, og få fred med oss selv, vår neste og vår skaper.

Men Widar hadde mer å si. I teksten står det at de som tar imot rådene, vil seire. Dette betyr at det er en kamp, en kamp der det også er mulig å tape. Og plutselig går det opp for oss at budskapet til menigheten i Laodikea egentlig er den tredje engels budskap. Det betyr et siste advarsels budskap til mennesker som kalles fra mørke til lys, fra død til liv.

Disse rådene fra Jesus om gull, hvite klær og øyensalve er beskrevet av Ellen G. White i boken Veiledning for menigheten, bind 1, sidene 52-55. Der legger hun fram et syn hun har hatt om en rystelse i menigheten.

Denne rystelsen er en dyp og personlig kamp, en kamp som vi kan vinne eller tape. Kampen er individuell og vinnes i bønnerommet, i tillit til Guds hjelp. Den intense kampen varer en viss tid. Det handler om å gi avkall på synd og motvilje mot Gud for å følge Jesus der han leder. Når prøvelsen er over, kommer freden, og troen er større enn før, ja, troen er blitt slik at den ikke lenger kan rokkes.

Noen refleksjoner
Hvis vi vil forberede verden for Jesu annet komme, slik døperen Johannes forberedte verden for Jesu første komme, er vi i kjernen av Guds kall når vårt hjerte og sinn favner Laodikeabudskapet. Det er både alvorlig og frigjørende. Det er frigjørende fordi Gud holder sine løfter og har all makt i himmel og på jord. Det er alvorlig fordi hver og en må gjøre et valg. Og valget har en pris.

Seminaret kan sees i sin helhet på Youtube. Søk på «Media Ulsrud» og Laodikeabudskapet!

Tilbake til nyhetsarkiv