Meny
Lukk
I sommer har unionskontoret fått både nytt taktekke og montert solcellepaneler. Solcelleanlegget produserer nå om lag en tredjedel av totalt strømforbruk i bygget. Kontoret har også blitt malt i sommer.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange

Unionskontoret blir strømprodusent

DNU har installert et solcelleanlegg på taket.

Da Adventistkirken i våres måtte fornye takbelegget på unionskontoret, bestemte ledelsen at man også ville montere solcellepaneler på de sydvendte takflatene. Siden 1. juli har solcelleanlegget vært i drift og produserer om lag en tredjedel av kontorbyggets strømforbruk.

Økonomisjef Jóhann E. Jóhannsson opplyser at kostnaden ved fornyelse av taket kom på en million kroner og montering av solcelleanlegget hadde en kostnad på 950.000. Unionskontoret har et årlig strømforbruk på 340.000 kWt. Anlegget produserer strøm også når det ikke er direkte sollys ute. Siden anlegget ble satt i drift 1. juli og fram til slutten av oktober, har det produsert 33.000 kWt.

Esben Falck fra Solteknikk AS monterer solcellepaneler på taket av unionskontoret. Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange.

Solcelleanlegget er installert av to årsaker. Den ene er at unionen ønsker å bidra til produksjonen av ren energi. Den andre grunnen er at dette er god forvaltning, fordi det er en investering som betaler seg selv.

– I løpet av en 25-års periode med normale strømpriser, vil solcelleanlegget både ha betalt seg selv og kostnaden med å fornye taket, forklarer Jóhannsson.

Solcelleanlegget består av 253 solcellepaneler og dekker om lag 400 kvadratmeter. Det er knyttet til strømnettet, og på dager der forbruket i kontorbygget er lavt og energiproduksjonen høy, blir den strømmen som ikke blir forbrukt i bygget, solgt.

Anlegget ble installert av Solteknikk AS i Moss. På deres hjemmeside kan man se dronefoto av installasjonen på unionskontoret.

Tilbake til nyhetsarkiv