Meny
Lukk
– Når vi tenker på hva Gud kaller oss til i fremtiden, må vi også være ærlig om hva i fortiden som hindrer oss fra å være effektive både i nåtiden og fremtiden, sa Victor Marley da han møtte med unionsstyret for første gang som nasjonal leder for Adventistkirken i Norge.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Unionsleder ber styret tenke framover

Adventistkirkens nye nasjonale leder, Victor Marley, ba styret tenke stort om framtiden da han i dag innledet sitt første møte med styret etter at han overtok som nasjonal leder 1. august. – Det finnes mange inspirasjonskilder til en visjon, sa Marley, men for oss er åpenbaringen fra Gud det viktigste.

Marley ba styret om å sørge for at det blir balanse mellom arbeidet med både nåtid, fortid og framtid.

– Hvis vi ikke bryr oss om nåtiden, har vi ingen framtid, hevdet Marley og holdt opp en eske for å illustrere poenget.

Han påpekte at styret nødvendigvis må bruke en hel del tid på det som skal skje i nåtiden. Menighetens forskjellige aktiviteter må fungere godt nå. Samtidig er det en viktig oppgave for et styre å tenke store tanker om framtiden, for å lede menigheten til det vi ønsker for framtiden.

– Vi må våge å tenke stort og nytt om framtiden, oppfordret Marley.

– Når vi tenker på framtiden, må vi også tenke på fortiden, påpekte han og stilte et viktig spørsmål:

– Hva må vi droppe for å oppnå noe Gud ønsker av oss for framtiden?

Marley presiserte at han ikke tenkte på vår kjernevirksomhet eller viktige verdier, men at både styret og ledeslen måtte våge å se nøye på hva vi må slutte med for å møte framtiden på en god måte.

Marley hold opp en liten eske som skulle representere fortiden.

– Vi bruker for liten tid til å tenke på hva vi må kvitte oss med fra fortiden for å oppnå det Gud kaller oss til i nåtiden og i framtiden, sa Marley.

Han fant ikke en liten nok eske for å illustrere dette poenget, og sa han måtte bruke en fyrstikkeske for å illustrere at menigheten ofte har brukt for liten tid på å tenke på fortiden.

– Det finnes mange inspirasjonskilder til visjoner. Vi kan tenke på statsledere eller norske helter som Roald Amundsen og Thor Heyerdahl.

– For oss er visjonen et spørsmål om hva Guds vilje er for oss, minnet Marley om. Vår visjon må alltid ta utgangspunkt i Guds åpenbaring.

Han siterte 1 Peter 2,9: «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.»

Den nye lederen for Den norske union holder på med å ta en mastergrad i ledelse, og styrets medlemmer kjente nok på at den nye lederen trekker nyttige veksler på det han har fått med seg gjennom dette studiet.

Etter unionslederens innledning ledet han styret gjennom en prosess med gruppearbeid der styret skulle tenke strategi for framtiden.

Tilbake til nyhetsarkiv