Meny
Lukk
Gi ungdommer som ønsker å ta videregående på TVS, mulighet til det selv om økonomien er krevende. Gi en gave til TVS utdanningsfond!
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Utdanningsfond hjelper elever ved Tyrifjord videregående skole

Fondet hjelper både elever og skolen.

Utdanningsfondet på Tyrifjord videregående skole (TVS) har hjulpet mange elever til å få en kristen utdannelse. Det er en vinn-vinn-situasjon for både elever og skole.

Denne våren går skolen og Adventistkirken sammen for å sørge for nye penger til fondet. Kristen utdanning er viktig for adventister. Den er så viktig at Adventistkirken globalt driver verdens største protestantiske nettverk av skoler. Bare Den katolske kirken er en større privat skoleeier.

Men ikke alle familier har økonomi til å sende familiens ungdom på internatskole. Slike elever og familier vil vi gjerne hjelpe.

Som rektor Styrkår Dramstad bruker å si:

– Økonomi skal ikke være en hindring for å velge Tyrifjord.

Derfor har TVS i mange år hatt et utdanningsfond som har hjulpet mange elever og familier med skolepengene. Hvis familien kjenner at økonomien er en hindring for å velge Tyrifjord, vil skolen veldig gjerne komme i dialog med den aktuelle familien. Økonomisjef Morten Fjelmberg er klar til å hjelpe innenfor de rammene som gjelder for fondet. Slik hjelp blir selvsagt en fortrolig sak mellom skolen og familien.

I år går TVS sammen med Adventistkirken for å fylle opp fondet. Ved samtlige generalforsamlinger som arrangeres i Adventistkirken her i Norge denne våren, blir det tatt opp kollekt til fondet. Også dem som ikke er til stede ved generalforsamlingene inviteres til å bidra. Det fine er at Adventistkirken dobler gavene som kommer inn til TVS utdanningsfond denne våren.

Gi din gave på konto 3000.30.33100 eller Vipps # 17268! Eller bruk QR-koden slik at din gave blir registrert og teller med beløpet som gir skattefritak etter gjeldende regler.

Scan QR-koden for å gi et bidrag til TVS utdanningsfond. 

I videoen nedenfor forklarer skolens økonomisjef hvorfor fondet er så viktig.

Tilbake til nyhetsarkiv