Meny
Lukk
Foto: Ridofranz/iStock

Vaksine mot Covid-19

Generalkonferensen informerer og gir råd.

Syvendedags Adventistkirkens verdensledelse offentliggjorde 18. desember i Adventist Review, nedenstående artikkel utarbeidet av Generalkonferensens helseavdeling, Generalkonferensens Biblical Research Institute og Det medisinske og farmakologiskes fakultetet ved Loma Linda University.

Syvendedagsadventister ser fram mot Kristi komme som historiens store vendepunkt og slutten på all sykdom, lidelse og død. Samtidig har vi blitt betrodd det adventistiske helsebudskapet, beskrevet og forklart i Ellen Whites skrifter. Det sammenfatter forutsetningene for et sunt liv gjennom praktiske og helhetlige livsstilsvalg.

Vi oppmuntrer til å følge disse rådene for å vedlikeholde et godt immunforsvar, og i pandemien trengs enda mer. Ellen White var ikke bare et inspirert talerør for helseopplysning, som var forut for sin tid, men hun viste ved sitt eksempel, praktisk smittevern i møte med den dødelige sykdommen i sin tid, nemlig kopper, og ble selv vaksinert, på samme måte som hennes nærmeste.[i] I dag er kopper utryddet globalt.

Vi håper at denne artikkelen vil besvare spørsmål, dempe frykt og oppklare noen av de utbredte mytene og ryktene, og derved bringe fred i hjertene hos våre medlemmer når de skal ta egne valg i samråd med primærhelsetjenesten.

Visse rykter og konspirasjonsteorier bruker Covid-19-vaksinen som en tolkning og / eller oppfyllelse av profetier. Vi ba Generalkonferensens Biblical Research Institute om en kommentar i denne forbindelse, og svaret er som følger:

«Den globale uroen forårsaket av Covid-19-pandemien har ført til betydelige spekulasjoner knyttet til endetidsbegivenheter og feiltolkninger av Bibelen. Et synspunkt av nyere dato, spredt gjennom sosiale medier og nettsteder, har fremmet teorien om at vaksinene som produseres for å bekjempe Covid-19, er et ledd i en prosess for å skape kontroll som igjen vil føre til påføring av dyrets merke.

Det skal bemerkes at adventister holder fast ved overbevisningen om at striden i endetiden vil dreie seg om Guds lov, og særlig om det fjerde budet (Åpenbaringen 14:12). Videre vil den tredje engelens budskap advare mot å ta imot dyrets merke (Åpenbaringen 14:9–11) og vil opplyse menneskeheten om de spørsmålene som er involvert.

Av denne grunn må det gjøres klart at syvendedagsadventister forstår at «dyrets merke» ikke er et bokstavelig merke, men et tegn på troskap som identifiserer bæreren som lojal mot makten representert av dyret.

Et annet spekulativt syn hevder at vaksiner gjør de som tar dem, urene, fordi det angivelig brukes urene stoffer til å produsere dem. I denne forbindelse må det presiseres at de bibelske påbudene som forbyr inntak av uren mat og blod, som vi fortsatt mener er gyldige (3 Mosebok 11:1–20; 17:11–12; Apostlenes gjerninger 15:20) ikke angår vaksiner, av den åpenbare grunn at vaksiner produseres som medisiner for å redde liv, ikke for å brukes som mat.

Spekulasjoner som disse, fører Guds ord i vanry og skaper forvirring blant oppriktige troende med mangelfull kunnskap. Å bruke vaksineringen for å piske opp et endetidsscenario av åndelige og kosmiske proporsjoner, eller motsette seg vaksinering på grunnlag av en gal tolkning av Skriften, distraherer bare oppriktige troende fra de virkelige profetiske spørsmålene og Adventistkirkens forpliktelse til å forkynne evangeliet.

Forhåpentligvis vil en effektiv vaksine bidra til å stoppe den pågående pandemien. Dette vil beskytte livene til dem som fortsatt trenger å lære om evangeliet, så vel som dem som allerede har tatt imot evangeliet og som har fått oppdraget å forkynne Guds uendelige kjærlighet til en lidende verden (Johannes 3:16).[ii]»

Virksomheten til Adventistkirkens helseavdeling er basert på Bibelen, veiledningen fra Profetiens Ånd gjennom Ellen White, og er i tråd med fagfellevurdert, kunnskapsbasert helsevitenskap. Vi stoler på dette grunnlaget når vi formulerer våre råd om helse. Med millioner smittede, mange døde og økende smittetall globalt, har det blitt utviklet en rekke vaksiner på rekordtid. Folk stiller mange spørsmål angående Covid-19-vaksinen.

Vårt kirkesamfunn støtter kunnskapsbaserte folkehelseanbefalinger. Vi er samtidig forsiktige med å komme med uttalelser som kan tolkes som erstatning for nasjonale og internasjonale retningslinjer for folkehelse. Av denne grunn er det viktig at kommentarene våre blir forstått innenfor rammen av kirkens offisielle standpunkt om vaksine:

«Syvendedags Adventistkirken legger stor vekt på helse og velvære. Adventistens vektlegging av helse er basert på den bibelske åpenbaringen, de inspirerte skriftene til E. G. White (medstifter av kirken) og på fagfellevurdert, vitenskapelig litteratur. Som sådan oppfordrer vi til ansvarlig vaksinering, og har ingen religiøs eller trosbasert grunn til ikke å oppmuntre våre tilhengere til å delta på en ansvarsbevisst måte i beskyttende og forebyggende vaksinasjonsprogrammer. Vi verdsetter helsen og sikkerheten til befolkningen, noe som inkluderer å opprettholde flokkimmunitet.

Vi er ikke samvittigheten til det enkelte menighetsmedlem, og anerkjenner individets valg. Disse utøves av den enkelte. Et valg om ikke å bli vaksinert, er ikke og bør ikke sees på som et trospunkt eller læren til Syvendedags Adventistkirken.»

Det har vært anstrengelser for å etablere en pålitelig kunnskapsbasert tilnærming til behandling av Covid-19. Dessuten har det på rekordtid blitt produsert vaksiner som nå brukes i arbeidet for å få pandemien under kontroll. Imidlertid har folk bekymringer og spørsmål angående Covid-19-vaksiner.

I Storbritannia ble det gitt tillatelse til nødbruk (Emergency use authorization, EUA) av Pfizer / BioNTech-vaksinen 2. desember 2020. Den 9. desember ble vaksinen godkjent i Canada. I USA ble Pfizer-vaksinen vurdert av U.S. Food and Drug Administration (FDA) og foreløpig godkjent 11. desember. Moderna-vaksinen vil følge.

Vi har snakket med Michael Hogue, dekan for det farmakologiske fakultet ved Loma Linda University. Han er medlem i den rådgivende komité for Covid-19-vaksine i USAs Centers for Disease Control (CDC) (tilsvarende Folkehelseinstituttet) og medlem i arbeidsgruppen for vaksiner i San Bernardino fylke i California. Han deler følgende informasjon om Pfizer / BioNTech og Moderna vaksiner. Hans innsikt og forklaringer på vanlige spørsmål vises nedenfor.

Spørsmål og fakta om vaksinen
Spørsmål
: Endrer mRNA-vaksinen (messenger Ribonucleic Acid, norsk: budbringer ribonukleinsyre) ditt DNA?

FAKTA: Begge de omtalte vaksinene, er basert på mRNA. Dette er nytt for vaksiner, men teknologien har blitt brukt i medisinsk behandling de siste 15 årene. Vaksinen går inn i cellens cytoplasma (væsken i cellen), der den stimulerer produksjonen av antistoffer for å bekjempe SARS-CoV-2s piggprotein. Siden den ikke kommer inn i kjernen til vertscellen, endrer den ikke DNA eller genetisk struktur / funksjon.

Spørsmål: Kan vaksinen være trygt og effektivt, når den ble utviklet så raskt?

FAKTA: På grunn av dagens teknologi ble SARS-CoV-2-viruset sekvensert i løpet av få dager etter at det ble identifisert, og arbeidet med en vaksine, ble begynt med en gang. Antall personer i testgruppen for den store studien er 40 000 (den gjennomsnittlige størrelsen for testgrupper for vaksinestudier innenfor regimet til USAs Food and Drug Administration (FDA) er vanligvis bare 27 000). Vi er to måneder inne i en to-årig studie. Data blir nøye overvåket.

Etter injeksjon av den første dosen oppnådde man 50 prosent immunresponsbeskyttelse. Etter den andre dosen oppnådde man 95 prosent beskyttelse. (Bare hepatitt A-vaksine ligger høyere, med omtrent 100 prosent beskyttelse.) Studien var godt utformet og representerte amerikansk demografi veldig tett, med unntak av indianere (og den pågående studien arbeider for å rette opp det). Effekt og bivirkninger var like i alle etniske grupper.

Spørsmål: Er ingrediensene og konserveringsmidlene i vaksinen farlige?

FAKTA: Det er ingen konserveringsmidler i disse to Covid-19-vaksinene. Det er derfor de trenger superfrysere for lagring og transport. Vaksinen er nøye renset.

Spørsmål: Hva er bivirkningene?

FAKTA: Så langt har 10 prosent av pasientene rapportert feber den andre dagen, og i løpet av 24 timer rapporterte 50-60 prosent at de følte «verk» i kroppen. Det har så langt vært svært få alvorlige bivirkninger med Pfizer / BioNTech-vaksinen, inkludert tre tilfeller av betydelige allergiske reaksjoner (uvanlig lavt; sannsynligvis fordi den ikke inneholder konserveringsmidler).

Dr. Hogue kommenterte videre at hvis en person allerede har testet Covid-19 positivt tidligere, kan vedkommende fortsatt få vaksinen; det vil ganske enkelt øke personens nivå av antistoffer. Han påpekte også at det å ta vaksinen i USA er frivillig, ikke obligatorisk.

Effekten av Pfizer / BioNTech og Moderna-vaksinene er lik, men de kan ikke byttes om hverandre. (Hvis en person begynner med en, må den andre dosen være fra samme merke). For Pfizer-vaksinen er det 21 dagers intervall mellom de to dosene; det rapporteres at for Moderna-vaksinen vil intervallet være 28 dager mellom dosene. Vaksinen er ikke godkjent for bruk under graviditet eller hos personer under 16 år.

Konklusjon
Vaksinasjoner i kombinasjon med hygienetiltak og rent vann, har vært avgjørende for økt livslengde i de deler av verden der disse tiltakene er blitt brukt. Vaksiner har lenge vært brukt av medlemmer av adventistmenigheten over hele verden. Sammen med gode helsevaner har de gitt beskyttelse mot mange infeksjoner og forhindret sykdom og død.

Nå er vi vitne til en pandemi med globalt omfang, høye dødstall, funksjonshemming og langsiktige følger av Covid-19, i alle aldersgrupper. Derfor oppfordrer vi våre medlemmer til å vurdere ansvarsbevisst vaksinering, samt legge til rette for og fremme utvikling av flokkimmunitet (en immunitet hos omlag 80 prosent av befolkningen som et resultat av tidligere infeksjon og / eller vaksinasjon).

Vi gjentar: Beslutningen om man skal vaksineres eller ikke, er et personlig valg, og bør tas i samråd med fastlege. Det er viktig å sette seg godt inn i spørsmålet. I siste instans stoler vi på Bibelens og profetiens ånds helseråd og Guds ledelse. Det vil gi oss fred i sinnet når vi tar våre beslutninger.

_______________

Referanser
[i] Når det gjelder vaksinering mot kopper, skrev D. E. Robinson, en av Ellen Whites sekretærer, den 12. juni 1931 følgende om Ellen White’s holdning til vaksinasjon:

«Du ber om klar og kortfattet informasjon om hva søster White skrev om vaksinasjon og serum.»

«Dette spørsmålet kan besvares veldig kort, for så vidt vi vet, henviste hun ikke til dem i noen av sine skrifter.»

«Det vil sikkert interessere deg at i en tid da det var en epidemi med kopper i nærområdet, ble hun selv vaksinert og oppfordret sine hjelpere, de som var tilknyttet henne, til å bli vaksinert. Ved å ta dette steget, anerkjente søster White det faktum at det er bevist at vaksinasjon enten gjør en immun mot kopper eller i stor grad letter effekten hvis man blir syk. Hun anerkjente også faren ved å utsette andre for smitte hvis de ikke tok denne forholdsregelen. [Signert] D. E. Robinson» (Selected Messages, 2, s. 303).

 

[ii] Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, desember 2020.

Tilbake til nyhetsarkiv