Meny
Lukk
Kjell Aune, rektor ved Norsk Bibelinstitutt er glad for effekten av den digitale markedsføringen i 2021/22.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Vekst i elevtall ved Norsk Bibelinstitutt

Markedsføring på sosiale medier.

Den årlige fellesaksjonen ved Norsk Bibelinstitutt sist høst og vinter, foregikk først og fremst ved digital markedsføring (spesielt Facebook, Instagram og Google). 45 menigheter var med og bidro med til sammen kr 216.500 ved siden av de tre distriktenes bidrag på kr 280.000. Dette muliggjorde ganske intens digital annonsering for brevskolen fra oktober 2021 til påsken 2022. I denne perioden opplevde vi en godt over dobling av antall nye elever i forhold til året før. Menig­hetene og distriktene ble nylig kontaktet angående fellesaksjonen 2022, og flere menigheter og distrikter har allerede meldt ifra om de også i år blir med på aksjonen. Vi håper og ber om god respons også på den kommende aksjonen, og håper å oppleve samme grad av interesse og støtte som i fjor.

Tilbake til nyhetsarkiv