Meny
Lukk
Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, holdt appell under den økumeniske fredsgudstjenesten Norges Kristne Råd arrangerte i Trefoldighetskirken under Arendalsuka 2022.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Vi må aldri venne oss til krigen

Fredsgudstjeneste under Arendalsuka.

«Salige er de som skaper fred», sa Jesus (Matteus 5:9). Det var utgangspunktet da Norges Kristne Råd arrangerte økumenisk fredsgudstjeneste tirsdag kveld under Arendalsuka.

Gudstjenesten samlet kristne fra hele spekteret av Norges Kristne Råds medlemskirker og inneholdt i tillegg til lovsang, bønn og forkynnelse også tre fredsappeller ved Tuva Krogh Widskjold, leder for den norske avdelingen av Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, ICAN Norge; Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet; og Edvard Kunzendorf, internasjonalt ansvarlig for KrFU og ungdomsrepresentant i FNs generalforsamling.

«Vi må aldri venne oss til krigen,» sa Åsmund Aukrust i sin appell, med henvisning til krigen i Ukraina. Han minnet om at kristnes solidaritet med mennesker som opplever krig og konflikt ikke kjenner noen landegrenser. Kristne må være oppmerksomme også på de konfliktene som journalistenes kameralinser ikke bringer oss stadige inntrykk fra.

Pastor Peter Haltorp i Sørlandskirken var kveldens taler. Han siterte innledningsvis den første linjen i Frans av Assisis berømte bønn: «Herre gjør meg til redskap for din fred!» Et redskap setter oss i stand til å utføre oppgaver det ikke ville være mulig å gjøre på egenhånd, og Haltorp utfordret forsamlingen til å tenke over hva det vil si å være et redskap for fred.

Videre trakk han linjen til Efeserbrevet kapittel seks og det kjente avsnittet om å ta på Guds fulle rustning. Der blir vi oppfordret til å «stå klar med fredens evangelium som sko på føttene» (Efeserbrevet 6:15).

Et av Bibelens bilder for fred er noe som er revet i stykker og så blir satt i stand og sammenføyd. Harmonien gjenopprettes. I Jesu bønn i Johannes 17 ber han om at hans etterfølgere må være mennesker som bidrar til å tette gapet der det har oppstått skiller. «Må de alle være ett», bad Jesus (Johannes 17:21).

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Arrangementet ble første gang avviklet i 2012. Under Arendalsuka 2022 fra 15.-19. august kan publikum velge mellom over 1000 store og små arrangementer og besøke omkring 200 stands. Alle arrangementer er gratis for publikum.

Syvendedags Adventistkirken er til stede under Arendalsuka med stand i gågata. Der møter du representanter både fra den lokale Adventistkirken og medarbeidere fra ADRA og kirkens nasjonale hovedkontor. Arendalsuka er viktig for å møte publikum på stands samt møte både politikere og andre organisasjoner som arbeider innenfor de samme områdene der Adventistkirken og ADRA er med å ta samfunnsansvar.

Tilbake til nyhetsarkiv