Lukk
Vidar Hovden tar over som leder av Norsk Bibelinstitutt fra 24. mai i år.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Vidar Hovden blir leder for NBI

Vidar Hovden blir leder for Norsk Bibelinstitutt når dagens leder, Kjell Aune blir pensjonist.

Hovden tar over lederansvaret for brevskolen fra 24. mai, datoen Kjell Aune går av med pensjon. Stillingen som leder for NBI skal kombineres med ansvaret for sabbatsskoleavdelingen og pastoravdelingen. Nina Myrdal har ledet sabbatsskoleavdelingen siden 2010. Hun blir rektor for Tyrifjord videregående skole fra sommeren 2023.

Unionsleder Victor Marley er glad for at Hovden vil ta over lederansvaret for Norsk Bibelinstitutt.

– Hovden tar med seg både kreativitet og nytenkning inn i jobben. Det vil bidra til at den viktige misjonsaktiviteten NBI driver, vil nå flere, sier Marley.

Kjell Aune er også godt fornøyd med å få Hovden som sin etterfølger.

– Han har både ideer, interesser og forutsetninger for å ta brevskolen videre, for jeg tror at brevskolen kan utvikles til å bli mer enn den er i dag, sier Aune, som tenker at kombinasjonen med sabbatsskolen og predikantavdelingen kan bli en styrke for hele kirkens arbeid.

– Jeg trer inn i en organisasjon med en lang historie, så det er noen tradisjoner å ta vare på, samtidig fordrer vår tid fornyelse, sier Hovden, som forteller at han har lyst til å skape et større eierskap til brevskolen i de lokale menighetene.

– Jeg vil at vi skal tenke at dette er vår bibelskole.

– Jeg vil at vi skal tenke at dette er vår bibelskole, ikke Vik sin, påpeker Hovden, som ser muligheter til å gjøre Norsk Bibelinstitutt bedre kjent i Kristen-Norge.

Marianne Aune, Kjell Aunes ektefelle, går også av med pensjon 24. mai. Hun har hatt en 50 % stilling som studieveileder ved NBI.

Heidi Kamal ansettes i den stillingen. Hun har tidligere arbeidet som sekretær ved Trans-Europeisk Divisjons kontor og kommer til brevskolen med et sterkt engasjement for evangeliserende arbeid.

Norsk Bibelinstitutt er størst og eldst i Norge på kristen fjernundervisning. Instituttet tilbyr 27 moderne og solide bibelkurs og livsstilskurs gratis til brukerne. Kursene tilbys både som brevkurs og digitale kurs.

Tilbake til nyhetsarkiv