Meny
Lukk
«Livets hensikt er å herliggjøre far,» sa pastor Raafat Kamal, leder for Adventistkirkens Transeuropeiske union, da han talte ved åpningsmøtet for generalforsamlingen i kirkens vestnorske distrikt.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Å gjøre Faderens vilje er viktigst

Lederen for Transeuropeisk divisjon oppmuntret til troskap og enhet.

«Det finnes en lekse i ledelse i Johannes evangelium kapittel 17,» sa pastor Raafat Kamal, leder for Adventistkirkens Transeuropeiske union, da han talte ved åpningsmøtet for generalforsamlingen i kirkens vestnorske distrikt.

Han fortsatte å vise til Jesu bønn i Johannes evangelium kapittel 17.

– Ledelsesleksen er ganske enkel: Jesus gjorde Faderens vilje.

Jesus fullførte den gjerningen Faderen ga ham å gjøre, og gjennom livet i lydighet, herliggjorde han Gud.

Kamal påpekte at vi i dag også må gjøre fars vilje, hvis vi vil herliggjøre ham. Mange kjente seg igjen da han snakket om hvordan vi så ofte ber far om ting for å hjelpe oss. Men alt vi ber om, må ha som mål å herliggjøre far.

– Livets hensikt er å herliggjøre far.

Han løftet også fram tanken om fullt og helt å være ett, som uttrykkes så klart i kapittelet.

«Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.» (Johannes 17:20–23).

Den enhet Jesus nevner i bønnen, har til hensikt å hjelpe mennesker til tro på Gud.

– Som kristne må vi også være ett, for å gjøre fars vilje.

Kamal minnet om Adventistkirkens formålsparagraf, som sier at kirkens «formål er å legge til rette for forkynnelsen av det evige evangeliet i tråd med de tre englebudskapene i Åpenbaringen 14:6-12, og lede mennesker til å ta imot Jesus som deres personlige frelser og til å forene seg med hans menighet, og å støtte og styrke dem idet de forbereder seg til hans snare komme.»

Fokuset i formålsparagrafen er å gjøre Jesus kjent. Men til tross for en vel formulert formålsparagraf, er det lett å miste formålet av syne.

«Å miste formålet av syne er en naturlig utvikling i alle organisasjoner,» påpekte Kamal, og advarte mot det. Det skjer så sakte og umerkelig.

Vi må hele tiden be Gud om hjelp til å holde fokuset på hvorfor vi er her og hva vår oppgave er.

– Jeg stiller meg selv stadig spørsmålet «Er det jeg holder på med, viktig for Gud, og vil det lede mennesker til ham?».

Skal vi holde sammen helt og fullt i den oppgaven vi har, må vi være bevisste på å gjøre fars vilje.

Her kan du se alle Kamals taler under generalforsamlingen i Vestnorsk distrikt.