Meny
Lukk

Å leve som disippel

Din kunnskap om Gud kan ikke være en privatsak.

Vi er kalt til å leve som Kristi disipler hjemme, på jobben, på skolen, i forretningslivet og ellers. Han er verdens lys (Johannes 1:4). Hvis han bor i deg, vil de rundt deg merke det. Din kunnskap om Gud lar seg ikke skjule. Det kan ikke være en privatsak mellom bare deg og Gud. Det må velsigne andre. «I likhet med sin mester er Kristi etterfølgere i enhver tidsalder kalt til å være verdens lys[i]

For en tid siden deltok jeg i en begravelse av en forstander i Kenya. Konen og tenåringsbarna vitnet om hans liv på en måte som rørte alle de sørgende. Hun sa: «Da vi giftet oss, lovte han å elske meg, og han elsket meg virkelig til sin død.» Barna bekreftet at dette var sant. Som kristen og forstander i menigheten viste han virkelig Guds kjærlighet til ektefelle og barn. Dette er å leve som en disippel!

Definisjon på en disippel

En disippel er en som personlig følger en lærer. På hebraisk er en disippel en som aktivt etterligner mesterens liv og lære, og som anvender denne lærdom­en. Det store spørsmålet for en Kristi følgesvenn er: Hva ville Jesus ha gjort i mitt sted? Da er det dette jeg må gjøre! (Filipperne 3:10-11).

Det er alltid utfordrende å leve det du utgir deg for å være! Folk rundt deg vil ha bekreftelse på at du er ekte. Bibelen er full av eksempler på mennesker som levde som ekte disipler av Jesus Kristus. De etterlignet både hans liv og lære.

Paulus oppmuntret de troende: «Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde!» (1 Korinterne 11:1). Josva sa til alle Israels ledere: «Men hvis det byr dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor elven, eller gudene til amorittene, i det landet der dere nå bor. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren» (Josva 24:15).

Et bibelsk direktiv

Skriften oppfordrer ektefeller til å leve som ekte disipler i hjemmet. «Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den … skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp» (Efeserne 5:25-30).

«På samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres. Slik kan de mennene som ikke vil tro på Ordet, bli vunnet – ikke ved ord, men ved sin kones livsførsel, når de ser hvordan dere lever i renhet og gudsfrykt» (1 Peter 3:1-2).

Hvis du er forelder, åpenbares disippel­skapet ditt i ditt samvær med barna dine.. «Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje» (Efeserne 6:4).

Som barn krever det å leve som en disippel at du adlyder foreldrene dine: «Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte: så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet» (vers 1-3).

Paulus formanet de unge til å stadfeste sitt disippelskap med sin karakter. «La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet» (1 Timoteus 4:12).

Apostelen Peter utfordret pastorer og menighetsledere til å leve som sanne disipler: «De eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som selv er en eldste: … Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet. Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner» (1 Peter 5:1-4).

Et stort behov

Det er avgjørende at vi lever som en sann disippel. I disse siste dager arbeider djeve­len og englene hans utrettelig for å lulle de troende inn i en lunken tilstand. «Du skal vite at i de siste dager skal det komme van­skelige tider. For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot for­eldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige … I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk!» (2 Timoteus 3:1-5).

Vær som Paulus, og la det være ditt brennende ønske å kjenne Kristus og bli ham lik: «Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han – måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde! Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus» (Filipperne 3:10-14).

______________

[i] Ellen G. White: Alfa og Omega, bind 1, side 345.