Meny
Lukk
Foto: Thinkstock

Åtte kvinner

Bibelske kvinner med evne til å inspirere på kvinnedagen.

I dag, på kvinnedagen, løftes kvinner fram over store deler av verden. Mange bruker også dagen til å markere kvinners rettigheter. Det jeg liker best ved kvinnedagen er de inspirerende historiene om sterke, kloke og flinke kvinner, som har gjort en forskjell. Slike historier finner vi også i Bibelen, selv om det totalt sett er mennene som dominerer og kvinnene ofte spiller biroller. Nettopp av den grunn, synes jeg det kan være ekstra fint å legge merke til åtte av dem i dag, den åttende mars. Dette er åtte kvinner jeg gjerne skulle ha møtt:

Sara
Abrahams vakre kone. Mange kvinner ønsker skjønnhet, men mange kvinner vet også at det kan være fare forbundet med å se ut som en Miss Universe. Det fikk Sara erfare. Abraham var redd for å bli drept på grunn av Saras skjønnhet og løy om at hun var søsteren hans. Ikke bare en gang, men to ganger. Begge gangene holdt han på å miste henne på grunn av dette. Men Gud grep inn og reddet henne. Da Sara ble gammel gav hun opp håpet om å være stammor til Guds folk. Hun var utålmodig og fant alternative løsninger. Men Guds løfte gjaldt ikke bare Abraham. Løftet gjaldt også Sara. Hun ble mammaen til Isak og stammor til jødene. Sara hjelper oss å huske at selv om andre svikter oss (selv våre aller nærmeste), eller vi svikter oss selv, svikter aldri Gud.

Mirjam
Jenta Mirjam, en snarrådig storesøster, som reagerer kjapt og lurt når broren blir reddet av den Egyptiske prinsessen. Hun er frampå og tøff. Takket være Mirjam får Moses være i sin biologiske familie, selv om han ble en del av den egyptiske kongefamilien. Når Israelsfolket reiser fra Egypt og har kommet seg trygt gjennom Rødehavet, nevner fortellingen Mirjam igjen. Hun har blitt voksen og beskrives som en profet. Denne kvinnelige profeten leder folket ut i seierssang. Mirjam inspirerer til å være løsningsorientert også når det er vanskelig. Hun inspirerer også til å feire seierne i livet.

Naamans kones tjenestejente
Hun er ikke engang nevnt med navn, men ble bortført under en herjetokt. Hun endte som tjener for konen til hærføreren. Samme hvor ubetydelig hun kan ha følt seg, forsøkte hun å være til hjelp. Hun viste sann altruisme til tross for ung alder. Da Naaman ble syk fortalte hun om profeten i hjemlandet som kunne helbrede. Naaman ble helbredet, hos dem han hadde herjet og vært på tokt hos, han ble frisk fra spedalskhet. Denne jenta minner oss derfor om det Jesus sa: Elsk deres fiender!

Abigajil
En klok og vakker kvinne som var gift med Nabal. Ifølge bibelen var mannen hennes vrang og ond i all sin ferd. David hadde beskyttet Nabal, men Nabal var ikke vennlig tilbake. Han oppførte seg så frekt at han satte mange mennesker i fare. Kona skjønte dette. Hun grep inn i situasjonen, ba om unnskyldning på vegne av mannen, delte mat med Davids soldater og hindret vold og kamp. Av fortellingen skjønner vi at denne kvinnen hadde gode sosiale ferdigheter, hun visste dessuten hvilke prinsipper som er bærekraftige. Abigajil inspirerer oss til å ta selvstendige avgjørelser og gjøre det som er rett, selv om de som står oss nær er uenige.

Mahla
En av fem søstre (kanskje den eldste), som sammen med søsterflokken sa ifra om urettferdighet. Mahla, Noa, Hogla, Milka og Tirsa stilte seg opp foran de eldste og sa dette: «Skal vår fars navn gå ut av slekten fordi han ikke hadde noen sønn? La oss få eiendom sammen med vår fars brødre!» (4 Mosebok 27:4). Moses tok dem på alvor og søkte råd hos Gud. Han fikk en tydelig beskjed om at jentene hadde rett. De fikk arve faren og loven ble endret på grunn av dem. Mahla og søstrene hennes inspirerer til å si ifra når noe er urettferdig.

Debora
Mor-Israel, profetkvinnen som var dommer, og som satt under Debora-palmen og dømte i rettstvister. Gud ba Debora om å fortelle Barak at han skulle ta med seg tusen mann og gå i krigen mot Sisera, hærfører for kanaaneerne.  Hun forsikret ham også om at han ville vinne slaget. Men Barak nølte og ba Debora bli med. «Visst skal jeg gå med deg. Men da blir det ikke du som får æren for den ferden du gjør. For Herren skal gi Sisera i hendene på en kvinne» (Dommerne 4:9). Det ble seier til Israel og kvinnen Jael var den som drepte hærføreren Sisera. Debora inspirerer oss til å være modige og stå fram når situasjonen krever det.

Lydia
En forretningskvinne fra Tyatira bosatt i Filippi. «Herren åpnet hennes hjerte så hun tok til seg det Paulus sa» (Apostlenes gjerninger 16:14). Etter å ha åpnet hjertet for budskapet fra Gud, åpnet hun også hjemmet sitt for Paulus og hans reisefølge. De ble nødet til å bo hos henne. Hvis vi leser litt videre om Paulus opphold i Filippi, ser vi at han vender tilbake til Lydias hjem etter å ha vært fengslet. Da traff han andre kristne i huset. Det er derfor naturlig å tenke at hjemmet hennes ble til et møtested. Den driftige og dynamiske damen brukte talentene og ressursene sine til å fremme Guds sak. Lydia inspirerer oss til å være gjestfrie og rause.

Dorkas
Hun hadde stor omsorg for andre, spesielt de fattige. Hun tok seg av dem og laget kjortler og kapper. Da hun døde ble det stor sorg, og det ble sendt bud på Peter. Peter kom, og da han ba ble hun levende igjen. Dorkas inspirerer oss til å vise vennlighet og godhet.

De åtte kvinnene jeg hittil har nevnt, skulle du kanskje som meg, ønsket at du hadde møtt. Nå vil jeg lede oppmerksomheten mot en kvinne du på sett og vis har møtt. Det er ingen virkelig person, men en symbolsk skikkelse: Kristi brud, det vil si alle Guds folk gjennom alle tider. Kvinner, menn, barn, unge og gamle. Kristi brud, det er alle oss som tror på Jesus og som lengter etter at han skal hente oss hjem. Noen av de kristne du har møtt, har sannsynligvis skuffet deg. Kanskje kristne i din egen familie eller menighet, eller kanskje menighetsorganisasjonen med sin kirkepolitikk. Men jeg vil tro at du også har opplevd godhet, raushet, vennlighet, godt fellesskap og hjelp i møte med andre kristne.

På kvinnedagen er det vanlig ikke bare med kamp, hyllest og markering, men også med appell. Min appell i dag er at vi alle bidrar til at Kristi brud er en inspirerende kvinne. En skikkelig dame med stor D, som det er kjekt å være i nærheten av. En kvinne det kunne være kjekt å ha som kollega, som nabo eller venn.