Lukk
Foto: Global uke

Belys slaveriet

Global uke mot moderne slaveri 12.-20. november.

Global Uke mot moderne slaveri er en fellessatsing fra kirkene i Norge for å belyse, redusere og bekjempe vår tids former for slaveri.

Utnyttelse skjer ofte i det skjulte. Det er forbudt i alle land å utnytte andre under slaverilignende vilkår. Likevel skjer det i stort omfang og ofte utenfor offentlighetens lys. Vi trenger å be om at andre menneskers smerte opplyser og berører oss. Vi vil belyse strukturer og tankegods bygd på utnyttelse, som vi dessverre er en del av. Vi vil be om at Guds kjærlighet kan virke gjennom menneskers gode handlinger slik at de som utnyttes klarer å bryte ut, og kan oppnå frihet og verdige livsvilkår. Vi vil belyse problemer, men løsninger i riktig retning.

Vær med og be

Takk for …

 • at alle mennesker er skapt i Guds bilde og at ingen kan frata noen deres verdi
 • at du, Gud i ditt ord sier at du har en særlig omsorg for barn, flyktninger, fremmede, utstøtte og fattige.

Be for …

 • alle barn, kvinner og menn som er utsatt for vår tids slaveri gjennom menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsslaveri eller annen utnytting.
 • alle barn, kvinner og menn som er på flukt fra Ukraina og fra andre krigsområder – og de blant disse som søker beskyttelse og et liv her i Norge
 • alle verdens migrantarbeidere, som har brutt opp hjemmefra for å sikre et levebrød til seg og som står i fare for å bli utnyttet
 • alle arbeidere som har mistet jobben pga. korona, eller som ikke har en lønn å leve av og ikke har en verdig arbeidshverdag
 • alle jenter og kvinner, gutter og menn, som utnyttes i sexslaveri og tvungen prostitusjon
 • alle som blir bytte for menneskehandleres falske løfter om fortjeneste, arbeid eller goder
 • alle jenter som gjennom tvangsekteskap frarøves barndom, utdanning og frihet
 • alle barn som må arbeide lange dager istedenfor å gå på skole
 • alle som tvinges til krigstjeneste, presses for penger eller frarøves sine organer

Be om at…

 • alle som utnyttes i slaveri får mot og muligheter til å vinne fram til frihet og et verdig liv
 • overlevende fra utnyttelse, krenkelser, trusler og vold får nytt håp og kan helbredes, rette ryggen, få bruke sine ressurser gå videre i glede og frihet.
 • at alle arbeidsgivere i Norge og i hele verden sørger for gode og verdige vilkår for sine ansatte.
 • vi som forbrukere kan fatte gode valg i omtanke for naturen og våre medmennesker
 • myndigheter, offentlige instanser og frivillige organisasjoner i Norge og i verden kan gjøre sitt ytterste for å bekjempe vår tids former for slaveri.
 • Jesus kan gi oss vilje til å ta et oppgjør med ondskap og egen likegyldighet og mot til å ta i bruk de mulighetene vi har
 • Jesus kan hjelpe oss å aldri overse verdien i hvert enkelt menneske
 • Jesus viser oss hvordan vi kan bruke evner og krefter til støtte for undertrykte – både de som lever nær oss og de langt borte.

Søk om støtte

Ber dere en bønn, snakker dere om moderne slaveri i kirken – si fra og inspirer andre! Her kan dere melde fra om det dere har gjort: https://globaluke.no/registrer-deltakelse/. Smått og stort er viktig å få med, fordi Global uke får midler fra Norad og Justisdepartementet, og alt må dokumenteres.

Det går også an å søke om støtte til små og store arrangementer her: https://globaluke.no/sok-stotte/.

Ukrainakrigens konsekvenser

Årets globale uke har «Belys slaveriet» som tema. Temaet henspiller på hva vi ønsker med Global uke. De siste årene har vist oss at slaveriet trenger å belyses mer enn noen gang. Vi må synliggjøre at store deler av verden fremdeles sliter med ettervirkningen av pandemien i kombinasjon med krigen i Ukraina og klimaendringer. Vi ser at utviklingen i verden på mange måter går i negativ retning: Økt fattigdom og større matusikkerhet, millioner av mennesker på flukt fra krig og klimaendringer, samt ulike situasjoner som gjør at mennesker er desperat på jakt etter noe å leve av – og derfor mer utsatt for å bli utnyttet. Vi skal kjempe for det gode – å være salt og lys i verden er alltid vårt oppdrag.

Krigen i Ukraina har hatt en særlig negativ innvirkning på flere ulike sårbare grupper av mennesker. Dette gjelder kvinner og jenter, migrantarbeidere og flyktninger, urfolk og etniske og religiøse minoriteter, personer med funksjonsnedsettelse og personer som lever i områder preget av konflikt, korrupsjon og klimaødeleggelser.

Det angår oss

Selv om negative konsekvenser av krigen er sterkest følt utenfor Norges grenser, er det ingen tvil om at de påvirker oss i det daglige. Økende kostnader knyttet til mat, drivstoff, strøm og andre borelaterte utgifter, fører også mennesker her i landet ut i fattigdom og øker sårbarhet for utnyttelse. Desperate mennesker foretar gjerne desperate valg. Moderne slaveri er derfor både et globalt og et lokalt problem, og vi har en moralsk og juridisk forpliktelse til å si fra og til å sørge for at dette ikke får skje. Mørketallene er store, men Global Slavery Index hevder at opp mot 9000 personer kan leve i menneskehandel eller slaverilignende forhold i Norge. Globalt har antallet mennesker som befinner seg i slaverilignende tilstander steget til over 50 millioner.

Vi ser at det er fattigdom som i stor grad er driver for ulike former for moderne slaveri. Mennesker som ikke klarer å dekke eller få dekket grunnleggende behov for mat, vann, helsetjenester eller utdanning for seg eller sine barn, kan ofte bli presset inn i slaverilignende utnyttelse fra andre.

Det er umulig å bekjempe slaveri uten å bekjempe fattigdom, kjønnsdiskriminering og urettferdige strukturer som tillater utnyttelse, f.eks. i globale leverandørkjeder. Det gjelder i utlandet så vel som i Norge. Myndigheter og store selskaper har et særlig ansvar.

Hva kan jeg gjøre?

Vi er alle forbundet med vår tids slaveri gjennom varer og tjenester vi benytter og omgir oss med. Ditt viktigste bidrag er at du bruker dine valg i det daglige til å være med på å forandre verden. Si fra: Vi har en plikt til å si fra dersom vi mistanker at mennesker er utsatt for straffbare handlinger. For oversikt over hjelpetiltak og -instanser, se her: https://menneskertilsalgs.no/

Norges kristne råd har laget et hefte med mange konkrete forslag: https://globaluke.no/ressurser/faktahefte/. Velkommen til å ta dette i bruk. Sammen kan vi jobbe for å få slutt på moderne slaveri.

Verktøykasse for informasjon i Adventistkirker:

https://www.dropbox.com/s/5u8o5zmeoquxgyg/Verkt%C3%B8ykasse%20Global%20uke%202022%20ADRA%20SDAdnu.pptx?dl=0.

På nettsiden globaluke.no finnes mange tilleggsressurser.