Meny
Lukk
Foto: grinvalds/iStock

Bitter bismak

Hvordan håndterer du urettferdighet?

De som omfavner mørke og bitterhet føler instinktivt at de trenger en god grunn for å gjøre det. Og dette gjør bitterheten så besnærende. Unnskyldningen er tilsynelatende edel: Krav om rettferdighet.

Bitterhet har nesten alltid opphav i en opplevelse av urettferdighet, av at noen skylder deg, av at du hadde en legitim grunn til å forvente bedre, at du urettmessig er blitt påført sår eller skade og at du nå har rett til å kreve at balansen gjenopprettes. Men hva skjer med oss når balansen ikke gjenopprettes?

Noen klandrer seg selv: «Hva er det med meg siden folk tror de kan tråkke på meg og bruke meg?» Det sier seg selv at dette er en selvødeleggende respons.

Andre dehumaniserer: «En person som er så ussel er ikke en gang verdig min forakt». Det er ikke like opplagt at dette også er en farlig reaksjon. Gjør du dette til en standard respons hver gang noen ikke lever opp til forventningene dine, har du snart dehumanisert hele menneskeheten og da blir du ganske alene. Venner som hører deg snakke slik om andre lurer på hva du sier om dem når de går ut døren. Bitterhet er rett og slett lite vakkert og det fratar oss livsgleden. Som ordtaket sier: Å være bitter er som å drikke gift og håpe at noen andre dør av det. Det at du har rett til å holde fast på andres urett, betyr ikke at du blir lykkelig av det.

Det er ikke tvil om hva Jesus mener når han advarer mot å kalle sin neste «raka», et ord som etterligner lyden man lager før man spytter, eller prøve å fryse ut sin neste ved å stemple vedkommende som en gudløs idiot (Matteus 5:21-22). Jesus forbinder slik dehumanisering med mord, og går selv foran og viser veien til alternativet:

Den tredje mulige responsen er nemlig å ta inn over seg at det har skjedd noe urettferdig, erkjenne at det gjorde vondt, kanskje til og med velge å konfrontere den det gjelder, når det er på sin plass, men så, om det ikke fører fram, velge å tilgi …, å slette gjelden …, gi slipp. De som investerer i andre på denne måten opplever ofte at bitterhet snus til kjærlighet. De har tross alt frivillig ofret en del for den andre, og slikt påvirker følelsene. Alternativet er å holde fast ved uretten. Ingen kan ta den retten fra deg. Men prisen er antakeligvis enda høyere.

Se til at ingen går bort fra Guds nåde! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet (Hebreerne 12:15).