Lukk
Foto: Laikwunfai/iStock

Brobyggere

På adventistskolene er Gud en del av livet og hverdagen.

Mottoet for Adventistkirkens femårsperiode er å bygge broer. Da kan det være på sin plass å filosofere litt rundt hva en bro er. Først av alt, det finnes mange slags broer. Det er jernbanebroer, kjørebroer, broer for fotgjengere, hengebroer, lange broer, korte broer og viltbroer. Slik kan man fortsette, for det finnes så mange forskjellige. Mange vil nok også tenke på berømte broer. Kanskje The Golden Gate Bridge eller Hardangerbrua. Noen begynner kanskje å nynne på en barnesang f. eks om London Bridge, som ifølge sangen, snart faller ned.

Ifølge Det norske akademis ordbok (www.naob.no), er en bro et byggverk som tjener som ferdselsvei over vann, vei, terrengsenkning e.l. Min tilføyelse til dette er at broer forenkler eller gjør mulig noe vi ellers ikke ville klart. Jeg bor på Jeløy. Jeg glad for broen over til Moss. Det hadde vært slitsomt å svømme, ro eller ta en liten ferge over kanalen hver gang jeg skulle et annet sted.

Broer knytter folk sammen. De som har bodd isolert, f. eks på en øy, føler seg som en større del av fellesskapet når en bro kommer på plass. Nye broer feires, det er snorklipping og celebre gjester. Da den nye Svinesund-brua ble tatt i bruk, og Norge og Sverige fikk en ny forbindelse, var det kong Harald og kong Carl Gustav som åpnet den.

Adventistskolenes broer

Som kirkesamfunn driver vi ikke et veivesen i ordinær forstand. Når vi snakker om å bygge broer, er det i overført betydning. Vi er på himmelveien og ønsker å få med oss flest mulig. Så når vi i kirken snakker om å bygge broer, handler det om å skape forståelse og forbindelser. Mest av alt ønsker vi at mennesker skal få en forståelse av Gud og en forbindelse, eller med andre ord en relasjon, til ham. Adventistskolene deltar i dette oppdraget og er aktive brobyggere.

Jeg påstår at alle lærere bygger bro. De jobber aktivt for å skape en felles klassekultur og skape gode forbindelser og relasjoner i klassen. De forsøker å skape en bro mellom fortid og nåtid når de formidler kunnskaper og de forsøker å skape en bro fra barndommen og over til voksenlivet.

Men hva er spesielt med brobyggingen adventistskolene? Jeg tror det blant annet handler om byggematerialet. På mange måter kan du si at de bruker de samme materialene som på andre skoler, men noe skiller seg ut. Adventistskolene har et særpreg.

Adventistskolenes særpreg

Verdensbildet som formidles, er en verden der Gud eksisterer. I mange andre sammenhenger opplever barna en verden fri for Gud. For eksempel når de leser en avis eller en barneroman. Gud er vanligvis ikke nevnt, eller så er han ikke en størrelse man kan regne med. Eller hvis de leker i lego- eller barbieuniverset, skapt av Lego og Mattel, er ikke Gud en del av denne verdenen. Når det er krise og kaos i dataspillet, er det ingen knapp eller funksjon for bønn. Noen ganger formidler vi kanskje sterkest ved å ikke si noe.

I storsamfunnet sier vi ikke så mye om Gud. Man får da lett inntrykket av at han ikke er så viktig. På adventistskolene er det annerledes. Gud nevnes. Gud regnes med. Gud er viktig. Han er en del av livet og hverdagen, og han har en naturlig plass i alle fag.

Det betyr ikke at man teller disipler i stedet for epler i matematikktimen, eller at man på annen måte har en slags kristelig glasur. Hvis vi skal ta matematikktimen som et eksempel, handler det om noe dypere, og de verdiene man formidler. Læreren bytter kanskje ut noen av regneoppgavene som har et materialistisk preg, med regneoppgaver som handler om solidaritet. I språkfagene lærer man språk, ikke bare for selv å få et bedre liv, men for bedre å kunne hjelpe og tjene andre. I praktiske fag ærer man Gud ved å gjøre et skikkelig arbeid med kvalitet. I mat og helse lager man smakfull, sunn, lekker og grønn mat som ikke bare er god å spise, men som også gjør godt for miljøet.

Adventistskolene formidler håp

Men den viktigste forskjellen er at man forsøker å formidle et håp gjennom Jesus. Et håp i en vanskelig verden. Selv om vi forsøker å skåne barna, opplever også de livets skyggesider. De kjenner noen som er syke eller dør, kanskje de også selv er syke, de opplever at ikke alle vil dem godt, de forstår at miljøproblemene er en reell trussel, og de har stor medfølelse med barn, mennesker og dyr som lider.

I en verden som kan være vanskelig, får elevene høre om Gud og hans plan for å gjøre alt godt igjen. De inviteres til å stille seg på det godes side i kampen mellom godt og ondt, og de blir utfordret til å gjøre en praktisk forskjell. For eksempel hver høst når de deltar i ADRAs innsamlingsaksjon, eller når de lager skolegudstjenesteprogram.

Det blir god bro av godt håndverk og gode materialer. Når Jesus er en del av skolehverdagen, blir det god skole. Broer kan svikte og London Bridge faller, men hvis man bygger livet på Jesus, er det evig.