Meny
Lukk
Leder for Adventistkirken, Victor Marley, tok oss med inn i profeten Amos' bok og viste hvordan boken fremdeles er relevant.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Den trofaste kirke

Profeten Amos forteller om sosial rettferdighet.

Adventistkirkens sentralorgan, Den norske union, gjennomførte sin femårlige generalforsamling 27.-29. mai, der bl.a. likebehandling av mannlige og kvinnelige pastorer var en av de viktigste sakene på agendaen. Sammen med saker som organisasjonsstrukturering, vedtektsrevisjoner, gjennomgang av gjeldende handlingsplan og godkjenning av en rekke rapporter, var naturligvis forhandlings- og forretningsagendaen både lang og krevende.

Men selv en generalforsamling skal ha et åndelig høydepunkt. Og gudstjenesten på sabbaten var det naturlige tidspunkt. Leder for Adventistkirken i Norge, Victor Marley, ga forsamlingen en preken om «Den trofaste kirke».

Sammendrag av prekenen

– Vi er alle subjektiver mennesker som forstår Guds åpenbaring ut fra ulike påvirkninger som f.eks. kulturell bakgrunn, personlighet, våre personlige opplevelser av livet, og vår omvendelseserfaring.

– Vi har også utvendige filtre, som trender i menigheten, nyhetsbildet, og behov som oppstår i visse kontekster eller tider. Alt dette påvirker vår forståelse av Guds åpenbaring.

– Vi ser i Bibelen også hvordan ulike forfattere i forskjellige tider løfter frem ulike aspekter av sannheten.

– De første adventister søkte etter Guds mening med adventbevegelsen. De søkte i lys av 1900-tallets nordamerikanske setting og den opplevelse som vokste ut av millerismen, den andre store vekkelsen, og den store skuffelsen.

– Jeg vil faktisk gå så langt som å si at Gud forventer at vi som misjonærer til Norge i 2022 skal kontekstualisere. Vi skal representere Guds karakter i Norge i dag. Vi skal være relevant for Norge i dag. Hva betyr det å være en profetisk bevegelse i dag? Hva er Guds visjon for Syvendedags Adventistkirken i Norge i dag?

– Med maktmisbruk, utnyttelse, fravær av kjærlighet til tross for et aktivt religiøst liv, var Israel på profeten Amos sin tid helt blinde i sin åndelige fattigdom.

– Poenget mitt i dag er at vi ser i Amos mer enn et glimt av hva Gud er opptatt av. Vi lærer noe om Gud og hans intensjon for sitt folk. Så kan vi spørre: hva betyr det for menigheten vår i dag? Og jeg mener at Amos har noe som er viktig for oss å høre i dag.

Med dette var fundamentet for det videre lagt. Løsningsdelen og svaravsnittene i prekenen bygget på profeten Amos bok. Marley begynte å besvare sine egne spørsmål ved å vise at Gud ville dømme Israel fordi de forfulgte rettferdige, tok bestikkelser, avviste fattige, gjorde overgrep, seksuell umoral, hadde korrupte forretningsmetoder, etc.

I tre hovedavsnitt sammenfattet Marley Israels problem, og med det vårt anliggende (sitatene er fra Marleys preken med mindre annet er oppgitt).

  1. Søke Gud. Israel stolte mer på sin historie, tradisjon og religion enn på profetene. «Prøver Gud å sende nye profetiske stemmer i dag inn i vår kirke? Det er jo profetert i Joels bok at det skal komme. Trenger vi å be om at Gud vil gjøre oss ukomfortable i dag?»
  2. Tilbe Gud. Den første engelen i Åpenbaringen 14 kaller oss til tilbedelse. Amos, Paulus og N. T. Wright hjelper oss til å forstå at ekte tilbedelse er en måte å leve livet på. Paulus: «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste» (Romerne 12:1). N. T. Wright: «Sann tilbedelse er åpen til Gud. Den beundrer Gud. Den venter på Gud. Den stoler på Gud, selv i de mørkeste av tider.»
  3. Samfunnsengasjement. «Over 80 millioner mennesker er på flukt. Moderne slaveri er en del av et kapitalistisk system vi alle er en del av. Vårt vestlige forbruk ødelegger miljøet og utsetter millioner av mennesker for sult, mangel på vann og økende temperatur. Undertrykkelse, urettferdighet, utnyttelse av de fattige og mangel på nestekjærlighet var noe Gud hadde store problemer med på Amos sin tid, og han har et stort problem med det i dag. Disse karakteristikker tilhører det som Bibelen beskriver som Babylon.» «Jesus er beskrevet som det trofaste vitnet – den ultimate åpenbaringen om Gud. Og vi er kalt til å være med å vitne sant om Gud og løfte opp Guds rike. Derfor er det viktig å engasjere oss i- og bry oss om verden.»

– Ser jeg virkelig mennesker med Guds øyne? Jeg leser Amos og ser at det er Guds drøm for menigheten. Et folk som er relevant fordi de bryr seg.

Hva sitter jeg igjen med?

Prekenen fikk et sterkt sosiopolitisk imperativ, som er naturlig for en person med Marleys empatiske kaliber. Det er godt å være rundt- og lytte til mennesker med romslige hjerter.

Jesus var også opptatt av å lindre nød, og brukte enhver anledning til å helbrede, trøste, reise opp de nedbøyde, etc. «De fattige har dere alltid hos dere», sa Jesus. Med det framhevet han ett av de store konfliktpunktene mellom Satans rike og Guds rike. Det er ingen tvil om at nestekjærlighet ligger i kristendommens DNA.

Men det er plass til flere verdier i kristendommens DNA. Og for meg personlig har en teologi ovenfra etablert seg som dominerende livsanskuelse. Det betyr i praksis at jeg søker kunnskap om verden rundt meg, livets innhold, forløp, endelikt og evigheten sett fra Guds ståsted, motivert av hans behov og agenda. Bibelen er fylt til bristepunktet med informasjon som viser oss Guds tanker, ønsker, og øvrige innsikt om vår eksistens her.

Marleys preken var etter mitt skjønn et solid, gjennomarbeidet og inspirerende kall til å gjøre vår kristne plikt i en verden som forgår i smerte. Om jeg skulle si at jeg savnet noe på en slik høytidssabbat, måtte det være et par avsnitt som viser at Guds løsning på våre problemer ikke domineres av sosiopolitisk aktivitet alene. Det er noe som er enda viktigere, sett fra Guds ståsted.

Ingenting kan være viktigere enn å forkynne evangeliet om frelse i Jesus Kristus. Og da snakker vi om frelse fra synd og evig død. Kirken har også til oppgave å advare verden mot den kommende dom, og forberede den på Jesu gjenkomst. Kirken skal spre rett lære, og lede alle folkeslag til omvendelse og lojalitet til Gud, idet vi døper dem.

Men Marley skal være unnskyldt. Det får være grenser for hvor mye som skal klemmes inn i en preken på 40 minutter. Han evnet å inspirere rundt 800 mennesker med kall til ekte omsorg. Rundt 800 adventister tenkte at «Jeg vil gjøre mere. Jeg vil være mere». Vil det skje?