Lukk
Foto: Natali_Mis/iStock

Er det rasjonelt å være kristen?

Beviser på Guds eksistens.

Hva tenker du hvis jeg sier at Guds eksistens kan bevises? Tenker du at jeg er forvirret, uinformert, kanskje mindre begavet eller at jeg har levd med hodet i sanden litt for lenge …? Fordi vi ikke kan reprodusere Gud i et laboratorium, er det en alminnelig populærvitenskapelig oppfatning at han ikke eksisterer, og at kristendommen derfor er en sosial fortidslevning som rasjonelle mennesker styrer unna.

Likevel velger mennesker kristendommen foran ateisme og humanetikk nettopp fordi den tåler både rasjonell og kritisk tenkning. Det er lett å si at Gud lever, fordi det kan bevises. Filosofisk og rasjonelt. Rasjonalitet er langt mer enn bare empiriske beviser, og omfatter logiske argumenter som henger sammen og gir både intern styrke og bærekraftig forklaringskraft.

Her er noen filosofiske argumenter som leverer rasjonelle grunner til å tro på Gud og velge kristendommen. Dette er sterkt sammentrukne smakebiter på disse argumentene. Det er umulig å se alle de logiske bindeleddene i slike sammendrag. La det likevel være smakebiter som kan trigge litt nysgjerrighet.

1. Det kosmologiske argumentet

Det kosmologiske argumentet, slik Thomas Aquinas presenterte det, hevder at alt i universet har en årsak. Siden en uendelig regresjon av årsaker er logisk uholdbar, må det være en uårsaket årsak som startet årsakskjeden. Denne uårsakede årsaken er det vi forstår som Gud. Argumentet peker på nødvendigheten av en første årsak som satte alt i gang, og dermed gir et rasjonelt grunnlag for Guds eksistens.

2. Det teleologiske argumentet

Det teleologiske argumentet, også kjent som argumentet fra design, antyder at kompleksiteten og rekkefølgen observert i universet innebærer at det eksisterer en designer. Den intrikate balansen i den naturlige verden, finjusteringen av fysiske konstanter og kompleksiteten til biologiske systemer peker alle mot et intelligent sinn bak skapelsen av universet. Dette argumentet antyder at en slik design ikke er skapt av tilfeldigheter, men snarere utført av en intelligent og målrettet Skaper.

3. Det moralske argumentet

Det moralske argumentet fremholder at fordi det eksisterer objektive moralske verdier og plikter, krever det en moralsk lovgiver. Mennesker har en iboende følelse av rett og galt, og fordi det finnes moralske lover peker det på en transcendent kilde til moral. Hvis moral bare er et produkt av samfunnsmessige konvensjoner eller personlige preferanser, blir den subjektiv og vilkårlig. Imidlertid, hvis det er en objektiv standard for moral som gjelder universelt, viser det at det eksisterer en moralsk lovgiver, som kristne hevder er Gud.

4. Det ontologiske argumentet

Det ontologiske argumentet, som opprinnelig ble fremsatt av Anselm, hevder at selve begrepet «Gud» innebærer at han eksisterer. Det argumenterer for at Gud er definert som et vesen som er så stort at det er umulig å tenke seg et større vesen. Hvis et slikt vesen bare eksisterer i sinnet, kan et større vesen som eksisterer både i sinnet og i virkeligheten bli unnfanget. Dette motsier imidlertid den opprinnelige definisjonen av Gud. Derfor, for at Gud skal være det største tenkelige vesenet, må han eksistere i virkeligheten. Det ontologiske argumentet tilbyr en rasjonell ramme for å forstå Guds eksistens.

Selv om kristendom er basert på en type tro som ikke kan dyrkes fram i reagensrør, finnes det rasjonelle forklaringer som strekker seg utover slike bevis. Jeg hentet frem fire filosofiske bevis som tilbyr rasjonelle forklaringer på Guds eksistens. Det finnes også flere andre måter å snakke rasjonelt om en god Gud. Han foretrekker imidlertid at vi følger ham fordi vi elsker ham. «Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft og å elske sin neste som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer» (Markus 12:33). Bibelen er tydelig på at kjærligheten til Gud og til nesten er langt viktigere for ham enn noe annet.

Beviser som de jeg har nevnt her kan lett føre til en intellektuell overgivelse, mens Gud også ønsker våre hjerter. For noen kan beviser lede til et slikt forhold. Jeg håper du er en av dem. Ta gjerne kontakt om du vil samtale videre.