Meny
Lukk
Foto: fizkes/iStock

Forventninger

Vi har mange forventninger til Gud. Han har også noen til oss.

Har du noen gang hatt et bilde i hodet av noen du aldri tidligere har møtt, og så møter du personen – og de er helt annerledes enn du forventet? Siden jeg har jobbet som internasjonal taler, har det etter hvert blitt mye henting på flyplasser rundt omkring i verden. Vanligvis går det smertefritt. De som henter meg har sett et bilde, eller fulgt talene mine på internett. Men det har også skjedd at de som skulle hente meg har hatt et ganske annet bilde i hodet. Det var et ungt par fra Østerrike som hadde blitt sendt for å hente meg på flyplassen. De kjente seg trygge på at de ville finne meg – selv om de ikke hadde truffet meg før eller sett et bilde. De hadde hørt at jeg var en misjonær, og så for seg en gammel mann med langt skjegg og sandaler – en «ekte» misjonær i deres sinn. De som kjenner meg, vet at jeg måtte skuffe deres forventninger.

De gjenkjente ikke Jesus
Da Jesus kom til jorden første gang, ble han ikke gjenkjent som Messias. Messias-forventningene lå i luften, jødefolket lengtet etter oppfyllelsen av løftet, men Jesus stemte ikke overens med deres forventninger. Ikke først og fremst hans fysiske utseende. Men hans karakter og fremtreden var så annerledes enn det de forbandt med en Messias-figur. En av Jesu etterfølgere uttrykker dette godt i begynnelsen av sin livsskildring av Jesus: «Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, hans egne tok ikke imot ham» (Johannes 1:10-11).

Problemet var ikke at de manglet en beskrivelse av ham. Jesus sa senere: «Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg!» (Johannes 5:39). Det vi omtaler som Det gamle testamente i dag, er det Jesus henviser til som Skriftene. Jødene hadde disse Skriftene da Jesus gikk blant dem. De hadde alle profetiene som ga dem en rekke kjennetegn slik at de kunne kjenne igjen den lovede.

Forventninger begge veier
Så hva var problemet? Det kan oppsummeres i to ord: Falske forventninger. De falske forventningene blendet dem slik at de ikke kjente igjen Jesus. Han passet bare ikke inn i deres forestilling om Messias. De fleste av jødene forventet en kongelig figur som skulle sette dem fri fra det romerske åket, og gjenopprette deres nasjonale selvstyre. En messiansk konge som ville styre den jødiske nasjonen og bringe fremgang og fred. Jesus kom for å annonsere, demonstrere og invitere mennesker til å bli del av et ganske annet rike. Jesus endte opp på korset som et resultat av falske forventninger.

Men idet vi tar et tilbakeblikk – kan det hende at det som skjedde for 2000 år siden gjentas blant Jesu etterfølgere i dag? Er vi like utsatt for å bli ført på villspor av falske forventninger?

Det er uten tvil en rekke forventninger til Gud i vår tid også. Noen forventer helse, rikdom og fremgang som et resultat av å følge Jesus. Vi har forventninger til hva Gud skal gjøre og ikke gjøre, når han skal svare bønn – og på hvilken måte. Vi kunne fortsette listen. Dessverre er det mange i dag som blir skuffet når Gud ikke møter deres falske forventninger.

Så det virkelige spørsmålet er – hva kan vi, eller bør vi, forvente av Gud? Jeg tror denne reisen må begynne i Bibelen. Hva har Gud åpenbart om seg selv? Hva har Gud lovt å gjøre for dem som stoler på ham? Hva sier Jesus om hva hans etterfølgere vil erfare? Alle disse viktige spørsmålene får vi svar på i Bibelen.

Ved å studere Bibelen lærer vi hvem Gud er, og hva han ønsker å utrette i sine barn, deg og meg. Vi finner oss selv igjen i den store frelses-historien. Gud ønsker å gå inn i en pakt med oss. Et nært vennskap med vår Skaper. Jo mer vi lærer om ham, jo mer forstår vi om hva vi kan forvente av ham.

På reisen finner vi ut av at det ikke bare er vi som har forventninger til Gud, men at han har forventninger til oss – forventninger som bare han kan oppfylles i livene våre idet vi gir oss selv til ham. Jesus sa: «Dere er jordens salt … Dere er verdens lys … Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» (Matteus 5:13-16). For at dette skal bli virkelighet, må vi overgi våre falske forventninger til Gud, og ta imot hans forventninger til oss.

Jesus ønsker å la sin karakter skinne gjennom sine etterfølgere – til verden. Verden trenger å se Guds ufattelige kjærlighet. Dette åpenbares gjennom kjærligheten Jesu etterfølgere viser hverandre. Jesus sa: «Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre» (Johannes 13:35). Ved tro kan vi forvente at denne kjærligheten blir gitt oss, så vi kan reflektere den til andre.