Meny
Lukk
Foto: Britt Celine Oldebråten/ADRA

Håp i hender som bærer

Fellesuttalelse.

En humanitær appell fra Syvendedags Adventistkirkens Inter-Europeiske divisjon, Transeuropeisk divisjon og ADRA Europa, for mennesker berørt av krisen i Ukraina. 11. mars 2022.

ADRA og Syvendedags Adventistkirken i Europa er dypt bekymret for alle menneskene som er berørt av krigen i Ukraina. Dette er omstendigheter der vårt oppdrag i verden inviterer til en umiddelbar og fokusert respons.

ADRA i de ulike landene i Europa, støttet av deres respektive nasjonale myndigheter, organisasjoner, kirker og givere, er dypt berørt når vi ser mennesker på flukt i angst og sorg. I hovedsak er det kvinner og barn som har blitt tvunget til å forlate sine hjem og familier, og som nå er avhengig av andre menneskers støtte. Det er ingen tvil – Disse menneskene er «vår neste».

I samarbeid med andre organisasjoner vil vi fortsette å jobbe for å hjelpe og støtte de som flykter fra krig. Samtidig oppfordrer vi det globale samfunnet til å sikre at viktige humanitære prinsipper respekteres i Ukraina og de omkringliggende landene.

Humanitære prinsipper i Ukraina

Ifølge FN har til dags dato 2,5 millioner mennesker flyktet fra Ukraina i løpet av de to siste ukene. FNs høykommissær for flyktninger har kalt det for en utvandring og den raskest voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig. I tillegg er anslagsvis 6,7 millioner mennesker på flukt inne i sitt eget land, Ukraina. FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA), anslår at 18 millioner mennesker vil bli berørt av krigen.

Før krigsutbruddet var allerede 2,9 millioner mennesker i Øst-Ukraina avhengige av humanitær hjelp. Den nåværende situasjonen har ført til massemigrasjon mot nabolandene Polen, Slovakia, Romania, Ungarn og Moldova. Det er sivilbefolkningen som bærer konsekvensene av denne krigen når infrastruktur og offentlige tjenester kollapser.

Det har vist seg vanskelig å beskytte sivile slik humanitære prinsipper tilsier, etter som tilgangen har blitt sterkt begrenset. Vi ber om en fredelig slutt på krigen for å stoppe ytterligere lidelse og at mennesker kan leve i fred og verdighet.

Humanitære prinsipper, som medmenneskelighet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet, lar oss ikke velge eller prioritere mottakere av bistand. Det er vår moralske plikt å hjelpe de som trenger vår hjelp. Internasjonal humanitær rett gjelder i Ukraina som det gjør i lignende situasjoner rundt omkring i vår verden, som ikke bør glemmes i denne utfordrende tiden.

ADRA-team i frontlinjen

Vi vil fortsette å svare på fordrevne menneskers behov. ADRAs team i samarbeid med Adventistkirker og frivillige fra kirker og andre grupper, gir humanitær støtte i Ukraina, naboland og vertssamfunn.

Våre aktiviteter inkluderer:

 • transport og distribusjon av humanitær bistand (mat, hygiene og andre nødvendigheter)
 • kontantstøtte
 • utdeling av velkomstpakker på grensene
 • overnattingstilbud for flyktninger
 • transport av flyktninger til destinasjoner
 • grunnleggende medisinsk støtte
 • helsehjelp
 • utdanning i nødssituasjoner
 • beskyttelsesaktiviteter for kvinner og barn
 • ekstra omsorg for eldre og funksjonshemmede,
 • psykisk og sosial støtte
 • lading av kommunikasjonsenheter, strømbanker
 • rådgivning

ADRA Europa, Det internasjonale ADRA-nettverket og Syvendedags adventistmiljøer fra hele verden vil fortsette å støtte de i frontlinjen med økonomiske og materielle ressurser som samles inn. Det er vårt håp og vår bønn at de vi hjelper vil bli gjenforent med sine kjære og kunne vende tilbake til hjemlandet.

ADRA Europa inspireres av løfter i Bibelen, inkludert dette: «For jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre hånd og sier til deg: ‘Vær ikke redd! Jeg hjelper deg’» (Jesaja 41:13).

Originaldokument på engelsk her: HANDS OF HOPE STATEMENT