Meny
Lukk
Foto: ZU_09/iStock

Helligdommen – Guds GPS

Har du vasket deg? Kong David, døperen Johannes og Jesus snakket om en helt spesiell form for vask.

I 2014 ble nobelprisen i fysiologi og medisin delt mellom en brittisk forsker og to norske forskere. De oppdaget vårt eget indre GPS-system som viser hvem vi er, hvordan vi finner vår vei fra én plass til en annen, samt hvordan vi lagrer informasjonen for å finne veien neste gang vi går samme vei. Dette er interessante fakta om vår hjerne, som er meget kompleks.

Salmenes bok forteller oss om Guds GPS: «Din vei, Gud, er i helligdommen. Hvilken gud er stor som vår Gud?» (Salmene 77:14). Gud har gitt oss en GPS, og den finner vi i helligdommen.

Helligdommen viser oss hvem vi er (Syndere som trenger omvendelse), og hvordan vi finner vår vei fra jorden til himmelen (Frelsesplanen).

For rundt 4000 år siden var Moses på Sinaifjellet, der han fikk de ti bud av Gud. Men hva mange ikke vet er at Gud også her gav ham instruksjoner om å bygge en helligdom. Gud gav de ti bud til sitt folk, som viser hva synd og rettferdighet er. Men fordi loven ikke kan frelse oss, har vi fått instruksjoner om helligdommen, Guds GPS.

Dersom vi ser litt nærmere på helligdommen, vil vi gjøre fantastiske oppdagelser om Guds GPS.

Bibelen forteller oss at mennesket syndet, brukte sin frie vilje og gikk mot Gud. Ved Guds nåde innstiftet han offersystemet. Gud sa: «Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ætt og hennes Ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hans hæl» (1 Mosebok 3:15). Dette er Bibelens første profeti. Gud satte fiendskap mellom djevelen og mennesket. Noen skulle knuse djevelens hode. Denne profetien gav håp for mennesket. Før vi ser på oppfyllelsen av denne profetien så skal vi ta vekk sløret og gå inn i helligdommen.

Hva er helligdommen?

«De skal lage en helligdom for meg, så Jeg kan bo iblant dem. Etter alt jeg viser deg i mønsterbildet for tabernaklet og mønsterbildet for alt utstyret i det, slik skal du lage det» (2 Mosebok 25:8-9).

Én årsak til hvorfor Gud instruerte Moses til å sette opp helligdommen, var at han skulle bo blant sitt folk. En annen årsak er at Gud ønsket å vise frelsesplanen for alle mennesker.

Dersom du lurer på hva Gud ønsker å gjøre med livet ditt, så studer helligdommen! Ønsker du å vite hva fremtiden vil bringe, studer helligdommen! Her kan vi gjøre fantastiske oppdagelser. Helligdommen fungerer også som en nøkkel til å forstå flere profetier. Gud viste Moses et mønsterbilde – en plan i detaljer for hvordan helligdommen skulle se ut.

Helligdommen består i korte trekk av 3 deler:

  • En forgård på ca. 46 x 23 meter, omgitt av et gjerde av fint lin.
  • Inne i forgården finner vi tabernakelet – et telt på ca. 5 x 15 meter. (Se . Mosebok 26:15-19, 29 og 7:9-16, 18).
    • Tabernakelet hadde to rom: Det hellige og det det aller helligste.

Alle ting som vi finner i helligdommen, også de minste detaljer er relatert til Guds frelsesplan, og det han ønsker å formidle til sitt folk. For å forstå frelsesplanen, må vi forstå symbolikken som vi finner her.

Helligdommens symboler

La oss begynne reisen helt fra begynnelsen, utenfor helligdommen og forgården.

Når Guds folk syndet måtte de ofre et feilfritt dyr, etter Guds instruksjoner. De tok med seg offerdyret og møtte presten ved inngangen til forgården. Der måtte de selv drepe dyret. De fikk en kniv og et fat av presten. Synderen bekjente sine synder i det han la hånden på dyrets hode. Presten tok siden blodet og sprinklet det rundt brennofferalteret, der deler av dyret skulle brennes opp (Se 3 Mosebok 1:4-5, 11 og 4:27-29). I stedet for at mennesket måtte dø, som vi jo alle fortjener, så var Guds folk lovet en frelser som var villig til å ta straffen.

Syndene ble på denne måten overført til offerdyret, og så til presten. Presten sonet for folkets synder – på vegne av hver enkelt synder. Han bar med seg synden inn i helligdommen, som førte til at helligdommen ble uren. Denne tempeltjenesten skjedde hver dag.

Presten var et symbol på verdens frelser, Jesus Kristus, som gav seg selv for oss (Hebrebrevet 3:1). Jesus tjener som vår yppersteprest i den himmelske helligdommen, som mønsterbildet til tabernakelet kommer fra (Se Hebreerne 8).

Forgården

I forgården var det et inngangsparti, og i selve helligdommen finner vi også et forheng. Dette representerer Jesus og hans legeme (Se Hebreerne 10:20 og Johannes 10:9). Jesus er døren. Han er eneste vei til frelse.

Offerdyret symboliserer også Jesus. Johannes døperen sa «Se der! Guds Lam, som bærer verdens synd!» (Johannes 1:29). Dette språket forstod Guds folk, som kjente til helligdommen, og ventet på en frelser.

Brennofferalteret symboliserer korset som Jesus døde på.

I vannkaret vasket prestene sine hender og føtter før de ofret eller gikk inn i helligdommen (Se 2 Mosebok 30:17-21; 38:8). De skulle være rene – fra blod og skyld. Det er dette dåpen handler om – å bli fri fra synd og få et nytt liv i Kristus. Vannet representerer denne renselsen fra synd, og pånytt-fødselen (Se Titus 3:5).

Jesus oppfylte dette selv gjennom sin dåp – et eksempel for alle hans etterfølgere.

Jesus, og hans død på korset er vår eneste vei til frelse. Dette budskapet er godt kjent for kristne. Men Guds vei, som er i helligdommen, stopper ikke her. Dette er kun begynnelsen.

Det hellige

Guds GPS tar oss videre innover i helligdommen til det første rommet. Her finner vi tre gjenstander.

  1. Et bord med skuebrød. Brød er et symbol på Jesus som sa: «Jeg er livets brød» (Johannes 6:51).

Bibelen, Guds ord, sammenlignes også med brød: «Men Han svarte og sa: ‘Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn’» (Matteus 4:4).

  1. Lysestaken er et symbol på flere ting. Bibelen sier at Jesus er verdens lys (Johannes 9:5), samt at vi er verdens lys (Matteus 5:14). Denne lysestaken inneholdt olivenolje som brant, og oljen er et symbol på Den Hellige Ånd (Sakarja 4:1-6, Åpenbaringen 4:5).
  1. Røkelsesalteret – ble tent morgen og kveld (2 Mosebok 30:7-8), og symboliserer de helliges bønner (Åpenbaringen 5:8).

Når vi i forgården har akseptert Jesus og hans perfekte offer, og følger hans eksempel i å bli døpt, så tar han oss med inn i det hellige. Han ønsker at vi skal lese Guds ord daglig. Guds ord er levende og tilgjengelig for oss, for at vi skal få liv. Akkurat som vi trenger fysisk mat for å overleve, så ønsker han at vi hver dag skal spise av Guds ord, som han har gitt oss.

Videre trenger vi daglig å be om Guds ledelse i våre egne liv. Vi trenger hjelp til helliggjørelse og hjelp til å være lys i denne verden, og vitne om hva Jesus har gjort for oss. Gud ønsker at vi skal samtale med ham hver dag i bønn.

I livet til en døpt kristen som har tatt imot Jesus og akseptert hans død på korset, vil man kunne se disse fruktene av helliggjørelse, som vi nettopp har lært fra gjenstandene i det hellige.

Det aller helligste

Vi fortsetter å gå dit Guds GPS leder oss. I den innerste avdelingen av helligdommen finner vi paktens ark. Arken var forgyllet med gull, med to engler som lente seg over nådestolen der Guds nærvær var. Inni paktens ark, finner vi bl.a. de ti bud, som er fundamentet for Guds trone (Hebrebreerne 9:1-5, og 2 Mosebok 40:1-8). De ti bud vil ikke være en byrde for en Jesu etterfølger. Disse fruktene er synlige hos enhver disippel som har fulgt Jesu vei, fordi de ti bud gjenspeiler Guds karakter, og vil være gjeldende også i endens tid (Se Matteus 5:17-19, Åpenbaringen 14:12).

Noen synes det er forferdelig at så mange dyr måtte dø i dette offersystemet. Døden kom etter synden. Å ofre dyr hjalp mennesket å forstå hvor forferdelig synd er. Våre synder tok livet at Jesus. Alle symbolene i offersystemet pekte til en frelser, Jesus Kristus. Hans blod måtte til for at våre synder kunne bli tilgitt. Sannheten er at «syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre» (Romerne 6:23). Jesus sa: «For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse» (Matteus 26:28). «Uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse» (Hebreerne 9:22). Jesus, vårt ultimate offer, døde for at vi kunne få liv.

Det er ikke i tvil om at offer står sentralt i Guds frelsesplan. Gud ønsker ikke bare at vi skal akseptere Jesus og hans offer, men at vi skal følge Jesu eksempel. Han ønsker å frelse oss fra synd og gjenskape oss i sitt bilde.

Vi så tidligere på Bibelens første profeti om en som skulle knuse hodet til djevelen (1 Mosebok 3:15). Jesus døde på Golgata, som betyr hodeskalleplassen. Gjennom hans død, ble satans hode knust. Jesus vant seier. Han soner for oss som yppersteprest i den himmelske helligdommen, på vegne av hver og én som tar imot ham.

Den store forsoningsdagen

Hver dag tjente prestene i det hellige – den første delen av helligdommen. I det aller helligste kunne bare øverstepresten gå inn – én gang om året (se Hebreerne 9:6-7). Dette skjedde på en dag som ble kalt den store forsoningsdagen – en dommens dag. Israels folk samlet seg rundt helligdommen. Nå var tiden kommet, en siste sjanse til å forsone seg med Gud. For de som allerede hadde bekjent sine synder så kunne de bekreftende overgi sine liv til Gud. For de andre, så fantes det fremdeles en sjanse til å bekjenne sin synd. De ransaket hjertene sine og bad, mens presten gikk inn i det aller helligste og renset helligdommen.

Hva ble helligdommen renset fra? Gjennom året hadde folket ofret og bedt om tilgivelse for sine synder. Symbolsk ble synden overført til et offerdyr, som måtte dø i deres sted. Synden ble så overført til presten og som bar syndene inn i helligdommen, som ble sprinklet med blod fra offerdyrene. Dette gjorde helligdommen uren.

Alt dette peker selvfølgelig på Jesus Kristus – verdens frelser som tok dine og mine synder på seg. Alle synder ble renset fra helligdommen denne dagen. De som tok et valg å ikke bekjenne sin synd denne dagen måtte forlate leiren for å dø.

Skyggen av de himmelske ting

La oss gå litt tilbake til instruksjonene som Gud gav: «De skal lage en helligdom for meg, så jeg kan bo iblant dem. Etter alt Jeg viser deg i mønsterbildet for tabernaklet og mønsterbildet for alt utstyret i det, slik skal du lage det» (2 Mosebok 25:8-9).

Hvor fikk Moses mønsterbildet fra? Bibelen forteller oss noe utrolig spennende. «Dette er hovedsaken i det vi sier her: Vi har en slik øversteprest som satte seg ved høyre side av Majestetens trone i himlene, en prest i helligdommen og i det sanne tabernaklet som Herren har reist, og ikke et menneske. For enhver øversteprest innsettes til å bære fram både gaver og offer. Derfor er det nødvendig at denne ene også har noe å bære fram. For hvis han hadde vært her på jorden, ville han ikke vært prest. For her er det andre prester som bærer fram gaver etter loven. De tjener etter avbildet og skyggen av de himmelske ting, slik Moses fikk guddommelig befaling om da han skulle til å oppføre tabernaklet. For han sa: ‘Se til at du lager alle ting etter det forbildet som ble vist deg på fjellet’» (Hebreerne 8:1-5).

Paulus innleder kapittel 8 i Hebreerbrevet med å si at «dette er hovedsaken». Når professoren på universitet sier: «Dette er hovedsaken i det jeg ønsker å formidle dere», da er det viktig å følge med, da kommer selve kjernen av budskapet. Så forteller Paulus oss om Jesus som vår øversteprest i «det sanne tabernakelet» som Gud har reist i himmelen. Fikk du med deg det? Gud har en helligdom i himmelen. Dette såkalte sanne tabernakelet, var altså originalen.

Noen ganger kan du se miniatyrbilder av gamle bygninger eller kopier av en bygning i riktig størrelse. Det gir oss et bilde av hvordan originalen ser ut. Den jordiske helligdommen var et skyggebilde av den himmelske helligdommen. Moses fikk se mønsterbilder av den himmelske helligdommen der Guds trone finnes. Den jordiske helligdommen var kun en skygge «av de himmelske ting».

Hvorfor er dette viktig? Fordi helligdommen viser oss hva Jesus gjør nå, hva han skal gjøre, samt hvilken plan Gud har for våre liv. Da Jesus vant seier på korset, dro han opp til himmelen og tjente i den sanne helligdommen som vår øversteprest (se Hebreerne 9:11-12).

Jesus – vår øversteprest

Det som presten på jorden gjorde med offerdyrets blod for å rense helligdommen, representerer Jesus når han med sitt blod utsletter våre synder fra den himmelske boken. Den store forsoningsdagen for Israels folk på Bibelens tid, var et bilde på den sanne dommens dag der Jesus dømmer verden. Gud fortalte oss til og med når dommen skulle begynne, noe som Daniel 8:14 avslører.

Heldigvis kan vi komme som vi er til Gud for å be om tilgivelse, og han vil gi oss nåde til å leve et liv i ham. «Men fordi han forblir til evig tid, har han et uforgjengelig prestedømme. Derfor har han også makt til fullkomment å frelse dem som kommer til Gud ved ham, ettersom han alltid lever for å gå i forbønn for dem» (Hebreerne 7:24-25).

Pris Gud, at Jesus tjener som vår yppersteprest i den himmelske helligdom, som var malen for hvordan den jordiske helligdommen så ut! Vi har en frelser som går i forbønn for oss, og som gjør krav på sitt eget blod, for at vi skal få kraft og liv.

Har du vasket deg?

Personlig hygiene og vask er en selvfølge i dag. Dette kan forebygge både sykdom og død. Men det har ikke alltid vært slik. På begynnelsen av 1800-tallet oppdaget Dr. Semmelweis viktigheten av hygiene. Det var vanlig at legene på sykehuset gikk fra obduksjon til å hjelpe ved fødselen – uten å vaske hendene. Dr. Semmelweis begynte å vaske hendene før han kom til fødestuen, og dødsfallet gikk ned fra 1/6 til 1/50.

«Vask meg» sa kong David (Salmene 51:9). «Vask dere» var døperen Johannes’ budskap (Lukas 3:16). Jesus sa til Peter: «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg» (Johannes 13:8). For at vi skal bli rene fra synd, må vi la Gud vaske oss. Når vi ransaker oss selv og overgir alt til Gud, så vil han rense oss fra all synd.

En ende på synd

«Din vei, Gud, er i helligdommen» (Salmene 77:13). Hva skjedde så med synden som ble renset vekk, spør du kanskje? Hva sier helligdommen, og mønsterbildet som vi har fått? 3. Mosebok 16 forteller at etter helligdommen ble renset fra synd, på den store forsoningsdagen, så ble synden lagt på en syndebukk, som så ble tatt ut i ørkenen for å dø. Dette symboliserer hva Gud vil gjøre med synden. Satan, syndens far, vil en dag måtte stå til ansvar for all synd og ondskap – som han har skyld i. «Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan… Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel…» (Åpenbaringen 20:2-3). For en dag dette vil bli, når synden vil bli borte fra alltid. Gud har lovet at synden ikke vil komme tilbake igjen (se Nahum 1:9).

Jesus døde for at vi skulle få leve. Da døperen Johannes så Jesus, utbrøt han: «Se der Guds Lam, som tar bort verdens synd» (Johannes 1:29). Jesus ydmyket seg slik at vi kunne få evig liv. Snart vil han komme. Snart vil han gjøre ende på all synd. La oss ransake oss selv, og legge fra oss alt som tynger, og all synd, slik at Jesus kan fullt og helt virke i oss.

Ta imot Jesus som ditt offerlam og som din yppersteprest i dag!

Ønsker du å lære mer om helligdommen? Se på episode 7-18 av serien Tro, sesong 2015 på Lifestyle TV!

Alle bibeltekster er hentet fra Bibelen Guds Ord (Hermon forlag).