Meny
Lukk

Hva kan Den Hellige Ånd gjøre for deg?

Vi vet en hel del om både Faderen og Sønnen. Men hva gjør egentlig Den Hellige Ånd?

I Matteus 28:19 pålegger Jesus sine disipler å døpe i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Men hvilken oppgave har egentlig Den Hellige Ånd, og hvordan kan han være relevant for ditt liv i 2015? For å forstå dette må vi ta et raskt tilbakeblikk og utforske utgangspunktet der menneskenes historie starter. Vi ble skapt i Guds bilde, men synden kom inn i verden med grusomme konsekvenser, og den tette relasjonen mellom Gud og mennesker ble ødelagt. En kunstner ville sannsynligvis ha ødelagt mesterverket og startet på nytt, men det gjorde ikke Gud.

Hvordan arbeider Den Hellige Ånd?
Mennesker har en lei tendens til å foretrekke det som er godt i sine egne øyne, men ikke i Guds øyne. For å innse dette trenger vi hjelp utenfra, og det er her Den Hellige Ånd kommer inn i bildet. Den Hellige Ånd jobber dag og natt for å trekke oss nærmere Gud og vise oss hvem han virkelig er.

  1. Den Hellige Ånd gjør oss oppmerksomme på vår lengsel etter ubetinget kjærlighet, et behov som ikke kan fylles av noe annet eller noen andre enn Gud.
  2. Vi får en overbevisning om at det vi tenker og det vi gjør ikke samsvarer med det Gud ser er det beste for sine barn, og dette leder til en ny forståelse av oss selv og Gud.
  3. Omvendelsen er en prosess hvor vi bestemmer oss for å tilbe Gud og la ham helbrede og forme oss.

1. Oppmerksomhet
Har du noen gang følt at det er et meningsløst og et evigvarende jag å henge med på skiftende trender? Eller har du følt en tomhet som verken kan fylles av ting eller spennende opplevelser? Gud kaller på alle mennesker og ønsker å fylle denne tomheten med en relasjon til ham. Vi søker etter en mening med tilværelsen. Vi lengter etter bekreftelse og anerkjennelse på jobb, i familien og blant venner. Kan svaret på denne lengselen være Guds kjærlighet? Den Hellige Ånd legger til rette for tanken om at Gud kan være svaret på lengselen etter noe mer, og bekreftelsen vi søker.

2. Overbevisning
Det kan være rart å tenke på at Den Hellige Ånd påvirker våre tanker, slik at vi forstår hvilke endringer vi trenger når det gjelder både tankegang og handlinger. Gud tvinger ikke disse endringene på noe menneske. Likevel gir han ikke opp å tale som en indre stemme. Denne påvirkningen kan føre til en ny forståelse av oss selv og Gud.

Paulus beskriver en endret tankegang i 1 Korinterbrev 1:23-25; «men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.» Menneskene har bygd store byer, skapt teknologi og kan behandle mange sykdommer, men likevel kommer vi ofte til kort og må erkjenne vår maktesløshet. Når overbevisningsprosessen starter kan det oppleves som latterlig å være nysgjerrig på den Gud som blir beskrevet i Bibelen, og for mange kan det nok virke som om man beveger seg i motsatt retning av både sunn fornuft og vitenskapelige forklaringsmodeller. Men det som ved første øyekast kan virke som dårskap, kan etter hvert oppleves som dyp visdom.

3. Omvendt – født på ny
I det øyeblikket vi ser behovet for endring, vil Den Hellige Ånd lede oss til omvendelse. Omvendelsen kan sies å bestå av to deler: Første del går ut på at Den Hellige Ånd ikke bare minner oss på at våre tanker bør endres, men tankene blir også endret av ham. Den andre delen handler om at Den Hellige Ånd gir kraft til å leve i harmoni med de nye tankene. I Johannes 3:7 sier Jesus til Nikodemus; som spurte ham om hva som måtte til for å bli frelst: «Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’» Omvendelsen, det å bli født på ny, markeres ved dåpen. Her markeres valget man har tatt om å legge fortiden bak seg og fra nå av fokusere på det nye livet sammen med Gud. Esekiel, en av profetene i Det gamle testamente, beskriver dette som å få et nytt hjerte og en ny ånd: «Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem» (Esekiel 36:26-27).

Mind the gap
Det store problemet som gjenstår, er at vi ser idealene men ikke makter å leve opp til dem. Dette er en frustrerende erfaring. Ønsket om å leve etter Guds idealer er der, men likevel makter jeg ikke å bryte med gamle vaner. Paulus opplevde også denne frustrasjonen og beskriver den i Romerbrevet: «Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg» (Romerne 7:15). Gud har selvfølgelig løsningen på dette problemet også: han gir oss både et ønske om å gjøre det gode og kraften til å gjennomføre det. I Efeserbrevet er ikke Paulus frustrert, men deler de oppmuntrende ordene: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk» (Efeserne 3:20). Omvendelse innebærer en innstilling, en endret holdning og en (langvarig) prosess hvor Gud helbreder oss og skriver sin lov i våre hjerter. Også omvendte mennesker snubler og faller, men her gjelder det å ikke gi opp. I slike situasjoner kan man alltid komme tilbake til Gud, fortelle hva som gikk galt og be om hans tilgivelse. Han lengter etter å tilgi oss. Jesus døde på korset for å ha rett til å tilgi hver eneste gang vi snubler eller faller.

Hva med deg?
Har du noen gang tenkt at en kristen livsstil er latterlig? At du ikke er et syndig menneske som trenger frelse? Da er du absolutt ikke alene. Har du noen gang følt at det er noe som mangler i livet ditt, eller at det må finnes en bedre vei enn den du går for øyeblikket? Da har du antakelig vis møtt Den Hellige Ånd som ønsker å gjøre deg oppmerksom på ditt behov for en frelser. Det neste steget vil være å si: «Hellige Ånd, jeg gir deg tillatelse til å endre hvordan jeg tenker», og se hva som skjer…

Kanskje du allerede har akseptert denne nye tenkemåten, og nå strever du med å leve i harmoni med den? Noen dager er det flest oppturer, andre dager er det flest nedturer. Snakk med Gud om dette, og husk å takke ham for å satse alt for å kunne lede deg videre.

Den Hellige Ånd vil ikke forlate deg når du snubler eller faller, hold fast i ham og han vil holde fast i deg. Endringen vil være gradvis, men Gud har gitt løfte om at den vil skje. Den Hellige Ånd ønsker å gjøre deg oppmerksom på Frelseren, han vil forsikre deg om at frelsen er tilgjengelig for deg og han vil gi deg kraft til å leve et liv til Guds ære.