Meny
Lukk

Hva koster det å være en disippel?

Når du finner den skjulte skatten, finner du det du ønsker deg mest.

«Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren» (Matteus 13:44).

Menneskelige argumenter

Å være Jesu disippel er vakkert, men ikke gratis. Noen spør kanskje: Hvorfor må det koste noe å følge Jesus? Hva må vi betale for å bli hans følgesvenner? Er ikke Gud rik nok til å sørge for oss og la oss følge ham gratis? Han eier alt (Salmene 50:10), og derfor burde han forstå vår situasjon og ta imot oss som vi er. Andre vil nok heller handle: «Jeg betaler, og du gir.» Hvis det var slik, ville Gud adlyde dem fordi de dikterer reglene.

Det spiller ingen rolle hva dine argumenter er om kostnadene ved å følge Jesus. Han trenger ikke pengene dine. Det han trenger, er at du gir ham ditt syndige hjerte fordi det er din mest dyrebare eiendom. Jesus ønsker å «rense [det] med sitt eget blod og frelse [det] i sin grenseløse kjærlighet. Og likevel synes menneskene det er hardt å skulle gi avkall på alt![i]»

Jesu lære

I sitt virke her på jorden rørte Jesus ved menneskers hjerter med evangeliet og forandret dem etter Guds rikes prinsipper. Hensikten med lignelsene var å avsløre himmelske realiteter på et jordisk språk slik at selv vanlige mennesker kunne få et glimt av evig verdi. Derfor benyttet Jesus sine lignelser til å vise at hvis du ønsker å følge ham og være hans disippel, må du betale prisen.

Blant de syv lignelsene i Matteus 13 forklarer spesielt to hva det koster å være disippel. I lignelsen om den skjulte skatten (vers 44) og lignelsen om den verdifulle perlen (vers 45-46) viste Kristus verdien av Guds rike som vi kan få del i, hvis vi vil. Når vi finner noe verdifullt, selger vi alt vi eier og gjør alt for å få det. Når vi oppdager at Gud elsker oss med en grenseløs kjærlighet og at det evige livet han gir, kan være vårt, gir vi avkall på alt for å oppnå dette livet med ham.

Bibelske eksempler

De tolv disiplene forlot jobb og familie for å følge Mesteren. Da Peter spurte om fordelene ved et så stort offer, svarte Jesus: «Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv» (Matteus 19:29). Det koster mye, men Kristus krever ikke at du skal forakte familien din, selv om du kan få problemer med dem. Det er prioriteringer det er tale om. Hans disipler skulle elske ham mer enn slektninger, eien­deler, forretninger eller noe annet. Ingen­ting må skygge for kjærligheten til Gud.

Når Peter valgte å følge Herren og invi­tere andre til å gjøre det samme, viser det ikke bare hans kjærlighet og hengivenhet til Gud (Johannes 21:17), men også hans offer for Kristi skyld (Apostlenes gjerninger 5:40-41; 12:4), som kulminerte i hans korsfestelse opp ned. Men han hadde mange lyse øyeblikk i livet, som sin kones fulle støtte (1 Korinterne 9:5), å få se andre komme til Gud (Apostlenes gjerninger 2:38, 41) og løftet om evig liv (1 Peter 1:3-9).

Da den samaritanske kvinnen ved brønnen besluttet å følge Kristus, kostet det henne en offentlig avsløring av de mørke sider i hennes tidligere liv (Johannes 4). Det at hun hadde hatt fem ektemenn og bodde sammen med en annen, var nok til å ville slippe å treffe andre kvinner ved brønnen når de hentet vann. Det kan være grunnen til at hun var der alene på den varmeste timen på dagen. Men det var et godt tidspunkt for Jesus å møte henne på og forandre livet hennes for godt. Etter samtalen med Frelseren løp kvinnen, som hadde skjult seg for sine landsmenn, hjem til dem og forkynte: «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort!» (vers 29).

Møtet med Kristus åpenbarte evige sannheter for den lengtende sjelen og ga ansiktet «et nytt uttrykk, og hele hennes måte å være på var forandret[ii]». Hun angret aldri hva det kostet å oppgi et liv i synd. Hun ble født på ny som en Jesu Kristi følgesvenn og misjonær. Denne kvinnens omvendelse åpnet en dør for Kristus til å nå samaritanene (vers 39-42). Sant disippelskap koster fordi det fordømmer synd, og det er godt fordi det rettferdiggjør synderen.

Lukas gjengir en lignende historie om Sakkeus’ omvendelse (Lukas 19). Alle hatet skatteoppkreveren som svindlet folk og gjorde seg rik på sine landsmenns bekost­ning. Da Sakkeus hørte om Jesus og hans mirakuløse kraft, gikk han for å høre på ham. Jesu kjærlighet talte til Sakkeus samvittighet, der han satt gjemt i et morbærtre. Følelsen av egen uverdighet overveldet ham.

Den hellige ånds innflytelse omvendte ham og fikk ham til å gi avkall på sin uær­lighet. Det kostet Sakkeus jordisk rikdom, men det var en glede for ham å åpne seg for Kristi kjærlighet. Mannens omvendelse var ekte og førte til en fullstendig refor­masjon. Da han mistet jordiske verdier, fikk han fred, en familie og evigheten (vers 9). Ellen White sier at «det er når Kristus blir mottatt som en personlig frelser, at et menneske blir frelst[iii].» Kan noe være mer verdifullt enn dette?

Konklusjon

Når du finner den skjulte skatten eller den verdifulle perlen, finner du det ditt indre ønsker mest – et fornyet hjerte som er tro­fast mot Gud. Derfor minner Salomo oss om: «Bevar ditt hjerte framfor alt du beva­rer, for livet går ut fra det» (Ordspråkene 4:23). Disippelskapets pris er rimelig med tanke på gaven av et rikt liv her med lidelser for Kristi skyld (Filipperne 1:29) og livet i evigheten med ham. Det finnes ingen bedre handel enn dette. Betal det som det koster, velg Gud!

______________

[i] Ellen G. White: Veien til Kristus, side 52.

[ii] Ellen G. White: Alfa og Omega, bind 4, side 156.

[iii] Ellen G. White: Alfa og Omega, bind 5, side 108