Meny
Lukk
Foto: PapaBear/iStock

I de siste dager: Hebreerbrevets budskap

Intervju med Harald Giesebrecht.

Hebreerbrevets budskap, er temaet for sabbatsskolen i første kvartal. Brevet, som egentlig er en preken, fokuserer på Jesus. Harald Giesebrecht har skrevet sin masteroppgave med utgangspunkt i bibelboken Hebreerne. Han sier at den kan være vanskelig å forstå og kommer derfor med noen lesetips:

– Det første er å ha riktig utgangspunkt. «Ikke gå i den den klassiske fellen», Sier Harald. De fleste teologer har bare bestemt at Jesu død på korset må være nøkkelen til å forstå Jesu offer i Hebreerbrevet. Hvis det er utgangspunktet, stemmer ikke metaforene som fortelles. Men hvis man i stedet tar utgangspunkt i helligdomstjenesten i Det gamle testamente, så går det opp og bildene stemmer.

– Tenk på hebreerbrevet som en fortelling som består av flere mindre fortellinger som er vevd inn i hverandre på en elegant måte. Den store fortellingen handler om Gud som tidligere talte til sitt folk og som fremdeles taler – faktisk akkurat nå, mens vi hører denne prekenen lest. Vevd inn i denne fortellingen finner vi blant annet fortellingen om tilhørerne, fortellingen om Guds folk helt til de stod på grensen til det lovede land, og fortellingen om hvordan Jesus har blitt innsatt som den nye og bedre øverstepresten.

– Hebreerbrevet veksler mellom gjenfortelling av bibelhistorier og appellerer til å ikke gi opp. Forfatteren ønsker å skape jesusbegeistring hos troende som er i ferd med å gi opp. Fra kapittel fire til kapittel ti, er argumentet at med en så fantastisk øversteprest man har i Jesus, ville det være merkelig å gi opp.

Giesebrecht nevner også at man i kulturen der teksten har blitt skrevet var svært avhengig av bekjentskaper.

– Det var ingen rettsstat der alle var like for loven. Det var derfor viktig å kjenne folk i viktige posisjoner, eller kjenne noen som kjente. Det er derfor forfatteren av hebreerbrevet vektlegger hvor heldige vi er, at Jesus som nå sitter ved Guds høyre hånd er vår bror. Vi har direkte tilgang til kongen i universet.

Harald nevner også interessante fakta, som for eksempel at vi ikke vet hvem forfatteren av hebreerbrevet er.

– King James-oversettelsen av Bibelen, tilskrev teksten Paulus, men det har vi ingen sikre holdepunkter for å hevde. Det er ingen adressat i brevet, slik som i de andre brevene i Det nye testamente. Men det er sannsynlig at en i kretsen rundt Paulus har skrevet prekenen.

Hvis man ikke leser Hebreerbrevet og bruker tid på å forstå tekstene, går man glipp av den mest systematiske og storslagne fortellingen om hva Jesu liv og død betydde. Harald oppfordrer derfor alle til å lese denne spennende bibelboken.