Meny
Lukk
«Forebygging av sykdom ligger i adventistenes DNA. Derfor gjør vi det vi kan, for å hindre smitte», skriver unionsleder Victor Marley.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Ikke spre viruset. Spre håpet.

I åtte måneder har verdens befolkning levd med restriksjoner for å begrense spredningen av koronaviruset. Mange er slitne av tiltakene. Noen tviler på effekten av påleggene. Men adventister har en lang og god tradisjon for å stå i fremste rekke for å forebygge sykdom. Det skal vi fortsette med gjennom hele pandemien.

Den norske union arbeider tett med pastorene og lederne i lokale menigheter for å gi størst mulig klarhet i hvordan vi som kirke forholder oss til pandemien. Vi adventister er kjent for vårt seriøse helsebudskap. Vi tar pandemien på alvor, og vi er kritiske til konspirasjonsteorier om viruset og sykdommen. Vi vil at nestekjærlighet skal prege livet og menigheten, og vil derfor gjør det vi kan for å beskytte andre.

Vi står i en global helsekrise. Det finnes ingen eksakt fasit på hvilke tiltak som virker best. Allerede da landet stengte ned i mars, minnet statsminister Solberg om at Regjeringen kunne komme til å gjøre feil. Vi må tåle det. Men som et kirkesamfunn står vi bak de kunnskapsbaserte tiltakene regjeringen kommer med, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ta sin del av dugnaden.

I kontrast til situasjon i mars og april, er det nå store lokale variasjoner i både smitte og myndighetenes tiltak. Dette betyr et større ansvar for lokale pastorer og menighetsledere.

Følgende sitat fra unionens oppdaterte smittevernveileder fra 9. november er fortsatt viktig.

«Vi forventer at de lokale menighetene utviser respekt for og gjør seg kjent med landsdekkende og lokale smittevernregler, og anbefalinger. Dette er menighetsstyrets ansvar.»

Forebygging av sykdom ligger i adventistenes DNA. Derfor gjør vi det vi kan, for å hindre smitte.

Men det er ikke bare smitte som er en helseutfordring under pandemien. Mange kjenner at den vanskelige situasjonen fører til psykiske lidelser.

Torben Bergland, en av lederne for Generalkonferansens helseavdeling, står i spissen for Syvendedags Adventistkirkens initiativ for å forebygge selvmord i en svært vanskelig tid.

– Dette er ytterst viktig for alle ledere, pastorer, lærer og venner. Vi står midt i en pandemi, og vi har anledning til å være til hjelp med de behov som finnes i verden nå, sier Bergland i en video om kirkens selvmordsforebyggende arbeid.

Også i Norge er adventister engasjert i det selvmordsforebyggende arbeidet. Den 21. januar 2021 arrangeres seminaret «Håp i mørket» for å bidra til forebygging av selvmord. Paul Stronegger i Fredrikstad menighet er en av initiativtakerne til dette seminaret.

Alle kan være engasjert i en tjeneste for å hjelpe andre. Ring en venn, en bekjent eller en kollega. Vær med å motvirke de negative konsekvensene av ensomhet. Vær et medmenneske.

La oss stå sammen for å hindre spredningen av viruset. Sammen skal vi komme gjennom denne krisen.

Ikke spre viruset! Spre håpet!