Meny
Lukk
Foto: invincible_bulldog/iStock

Jesus er din venn

Fire punkter som viser at Jesus er en ekte venn.

1. Ekte venner gir oss et sunt selvbilde

Vårt selvbilde sier noe om den verdi vi setter på oss selv. Vi er ofte flinke til å vise til negative sider ved oss selv, men strever mer med å artikulere de positive. Kanskje lever vi for tett på oss selv til å få den oversikten som trengs for å se det positive, eller kanskje vi er overveldet av de sider ved oss som skuffer oss. Uansett vil vår selvoppfatning fargelegge våre tanker om eget verd. Som vår venn, forsikrer Jesus oss om vår enorme verdi. Hør på dette:

«Men til og med hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. Vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver» (Lukas 12:7).

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov» (Romerne 8:1-2).

2. Ekte venner vil rette på oss når vi opptrer feil

Jo sterkere et vennskap er, dess mer naturlig er det for gode venner å fortelle oss når vi er på ville veier. Ingen av oss er fullkomne, og når vi gjentar dumheter som på sikt ødelegger for oss selv, er vennlige, og kjærlige meldinger gull verd.

Jesus er dyktig på å korrigere oss uten å opptre fordømmende, som i fortellingen om kvinnen som ble grepet i hor:

«Da rettet han seg opp og spurte: ‘Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?’ Hun svarte: ‘Nei, Herre, ingen.’ Da sa Jesus: ‘Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!’» (Johannes 8:10-11).

3. Ekte venner lytter til oss

Noe av det fineste med gode vennskap er når noen hører oss på et dypere nivå enn det ordene våre umiddelbart åpenbarer.

Det er flere eksempler i Bibelen på hvordan Jesus viste både sin evne og sin vilje til å høre ekstra godt etter. Fortellingen om «kvinnen ved brønnen» er et godt eksempel (Se Johannes 4:5-42).

Hun hadde hatt mange menn i sitt liv, og kom for å trekke vann fra landsbybrønnen midt på dagen, da hun visste hun ikke ville treffe andre der. Men hun traff Jesus, som satte seg ned med henne og hørte smerten i ordene hennes. Da de hadde snakket ferdig, kjente hun seg så sett og forstått, at hun var i stand til å vitne på en så personlig måte at hele landsbyen ble omvendt.

4. Ekte venner praktiserer tilgivelse

I dag er det lett å forbinde Jesus med tilgivelse. Han døde i vårt sted slik at vi kunne få våre synder renset bort … det er barnelærdom: «I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde» (Efeserne 1:7). Men i Jesu samtid var det så sjokkerende å høre ham tilgi mennesker deres synder, at det gjerne førte til sterke reaksjoner: «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud! Hvem andre kan tilgi synder enn én – det er Gud?» (Markus 2:7).

Hvis tilgivelse er et tegn på godt vennskap, har Jesus bevist sitt, godt og grundig. Men tilgivelse er kanskje det letteste Gud gjør, for han er bestemt vår beste venn. Det som er vanskeligere for ham å få til, er å få oss til å ta imot det vennskapet.

Hva slags venner er vi?

Det er mange flere bevis på hva et godt vennskap er, men det rekker med disse fire punktene i denne omgang. Jesus har demonstrert sitt vennskap til oss, og nå inviteres du til å være hans venn. Han trenger definitivt ingen tilgivelse, og behøver ingen korrigering fra oss. Men han setter pris på at vi snakker til ham «rett fra leveren», og at vi lytter helhjertet til ham. Vil du demonstrere ditt vennskap til ham?