Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Jesus, modellen for lærerrollen

En lærer som har autentisk autoritet har elevenes tillit.

Liv Fønnebø ble overveldet av funn i egen forskning da hun avsluttet arbeidet med doktorgradsavhandlingen sin i 2011. Temaet for forskningen hennes var Jesu undervisningsmetoder. Liv hadde forventet å finne noe mer teknisk eller frittstående, men det hun fant var universelt og helhetlig.

Hun forteller at da hun analyserte sine data var det mange detaljer som skulle på plass. Da hun nærmet seg slutten av arbeidet begynte hun å se et større bilde, og det var både spennende og overraskende på samme tid. For det hun fant var at Jesus ikke bare hadde en foretrukken metode. Han benyttet forskjellige formidlingsmetoder, virkemidler, vinklinger og teknikker, tilpasset situasjonen og behovene. Han underviste hele mennesket og utfordret hele hjernen når han ønsket at menneskene rundt ham skulle forandre seg og lære. Jesus underviste balansert og fleksibelt.

Liv sier det på denne måten: «Jesus gjorde alt for å få til en sterk og ekte relasjon til de menneskene som hørte på ham.» Videre hevder hun at kvaliteten i relasjonen mellom lærer og elev er avgjørende for om læringen blir effektiv eller ikke. Denne gode relasjonen knytter Liv til begrepet autentisk autoritet. En lærer som har autentisk autoritet har elevenes tillit. Det betyr at en slik autoritet eller makt er ikke noe en lærer kan kreve, det er noe som gis henne av elevene. Elevene ser opp til lærere med autentisk autoritet, læreren blir et forbilde som de ønsker å ligne.

Liv har bakgrunn som lærer og hun har vært rektor i over tjue år. I løpet av perioden hun har vært yrkesaktiv har det politiske landskapet i Norge forandret seg flere ganger. I en periode mente enkelte ledende politikere at de kristne friskolene kunne opphøre, men skoler med alternativ pedagogikk skulle få bli. Liv mente at kristne skoler også har en egen pedagogikk og det var noe av grunnen til at hun ønsket å forske på Jesu undervisning. Hun ønsket å gå til kilden for den kristne ideologien og skolefilosofien og på en faglig måte argumentere for dette.

Til spørsmålet «har de kristne skolene en egen pedagogikk»? svarer Liv ja. «I den kristne skolen har vi et elevsyn og et læringssyn som går utenpå det i den offentlige skolen.» Hun blir ivrig når hun forteller at det viktigste vi kan gi elevene er en identitet som elsket av Gud. Videre hevder hun at denne identiteten bidrar til at mennesker står stødig i en foranderlig verden. Så minner hun om fortellingen om Jesus som tolvåring i tempelet. Da moren kom for å hente Jesus, var han klar på hvorfor han var blitt igjen i templet. Jesus hadde identiteten sin på plass. Han visste hvem han var og hvorfor han var til: «Skjønte du ikke at jeg måtte være i min fars hus?». Den identiteten og den tryggheten er idealet for de kristne friskolene. Det gjør at vi er et pedagogisk alternativ.

Liv Fønnebø er hovedforeleser på Adventistskolenes digitale konferanse 1. og 2. februar i 2021. Der vil hun presentere hovedfunnene i doktorgradsavhandlingen sin. For nærmere informasjon om konferansen kan du sende en e-post til følgende adresse: nina.myrdal@adventist.no.