Meny
Lukk
Foto: leaf/iStock

Kunnskap om Gud

Veien til Kristus, del 10.

Den 1. mai år 2000 skjedde noe som har påvirket vårt samfunn siden. Da kom muligheten til å bruke GPS-teknologien på en ny måte. Det som tidligere bare hadde vært mulig å bruke for militæret og forsvaret i de fleste land ble nå tilgjengelig for alle. GPS-teknologiens muligheter lå som en åpen dør foran oss. En som syntes dette var helt spesielt var David Ulmer som i og med denne muligheten startet opp den virksomhet vi i dag kjenner som Geocaching.

Geocaching går ut på at uansett hvor på kloden du befinner deg kan du med hjelp av mappe koordinatorer og en GPS finne skjulte skatter. Det betyr at muligheten er stor for at du er i nærheten av en skatt når du leser dette. Et sted ikke langt fra deg ligger en skatt (cache) gjemt. når du har funnet den kan du ta det som finnes der og erstatte det med noe annet som neste man finner og kan ha glede av.

Jesus snakker naturligvis ikke om geocaching men han har en hel del å si om «Gudcaching». I Matteus 13:44-46 forteller han to korte lignelser om hvordan vi kan få tak i kunnskapen om Gud. i den første sammenligner han Guds rike med en skatt som er gjemt, men som finneren gjør alt for å beholde. I den andre lignelsen handler det i stedet om en perle som finneren gjør alt for å kjøpe.

Jesus oppfordrer oss altså til å søke etter Guds rike. Han innbyr oss til å forsyne oss av skattene som finnes der. Han ber oss om å bruke litt energi på å finne ham. Gud har ikke prøvd å skjule noe om seg selv. Han snakker heller om at du og jeg kan finne skatten og kunnskapen om Gud ved å se oss rundt. Kunnskapen om Gud finnes der, den er ikke skjult, men tilgjengelig for alle.

Bibelen forkynner at Gud er en aktiv Gud som er villig til å kommunisere og åpenbare seg. Iblant tror jeg vi har en tendens til å lukke øynene for den klare og enkle måten Gud vil prøve å nå oss på. La oss se på fire forskjellige perler som kan øke vår kunnskap om Gud.

Perle 1 – naturen

Den første perlen er den naturen vi har rundt oss. I Salmene 19:2 står det at «Himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om hans henders verk.» Når vi tenker på naturen som kilde til kunnskap om Gud, tror jeg at vi iblant har en tendens til å se på den bare gjennom et vitenskapelig perspektiv. Vi prøver alt vi kan å bevise Guds eksistens og forøke vår kunnskap om ham gjennom å bruke vitenskapelige formler og språk.

Jeg tror at det også er bra, men kanskje vi av og til bare trenger å gå ut i naturen, åpne våre øyne og helt enkelt se etter. Vidder som er dekket av snø og hvor snøkrystallene glitrer i sollyset, massive fjellformasjoner, en gnistrende klar stjernehimmel og uendelige skoger. Alle disse skattene finnes der for å formidle kunnskapen om en mektig Gud. Alt fra den største stjernen til snøkrystallens minste atom vitner om Gud. Skatten er ikke skjult; den ligger åpen for oss alle (Romerne 1:18).

Perle 2 – relasjoner

Den andre perlen handler om de medmennesker og relasjoner vi har rundt oss og den hverdag vi lever i. Ser vi i Bibelen, oppdager vi ganske snart at Gud der er en del av livet til helt alminnelige mennesker. Det var alt fra vindyrkere, bønder, tjenere, slaver, fiskere, politikere, syke, religiøse og mange, mange flere. Men alle var vanlige mennesker, og uansett status i livet hadde de møter med Gud. Han var villig å komme inn i deres normale og helt vanlige liv.

Det samme er sant i dag. Guds nærvær i hverdagen er reel. Noen ganger har vi kanskje en tendens til å sette Bibelens personer på en pidestall, hvilket resulterer i at vi opplever at Gud var tilstede der og da og ikke så mye her og nå. De folkene som levde på Bibelens tid var jo tross alt bibelmennesker. Men Jesus sier klart at han er med alle mennesker, alle dager inntil verdens ende (Matteus 28:20). Gud finnes med andre ord i din hverdag og i dine medmenneskers hverdag. Den skatten kan være vanskelig for mange å se, men den finnes der og den er ikke så skjult som vi ofte tror. Kanskje vi bare trenger å åpne øynene litt og lete etter ham i vår hverdag.

Perle 3 – Bibelen

Den tredje perlen har vi så vidt allerede snakket om. Bibelen er Guds ord og en måte han har valgt å kommunisere med oss på. Gjennom Bibelen vil han åpenbare seg selv og vise deg hvem han er. Det er her vi får vite at Gud ikke forlater menneskene selv om synden kom inn i verden. Her får vi vite om en Gud som har gjort, og fortsatt gjør alt han kan for å gjenopprette det som en gang var i begynnelsen.

For mange har Bibelen en tendens til å bare bli en bok som man har på avstand og som ikke angår meg personlig. Kanskje det er på høy tid å ta Bibelen litt mer på alvor og la Gud få en mulighet å fortelle sin historie om gjenoppretting. Vi lever i en del av verden hvor denne skatten ikke på noen måte er skjult. Den er tilgjengelig for alle. Ta vare på den!

Perle 4 – Jesus

Den siste perlen som hjelper deg og meg å få bedre kunnskap om Gud, er Jesus. Vi kan se at Gud faktisk velger å identifisere seg med oss gjennom selv å bli et menneske. Vi kan se på hans måte å møte mennesker. Vi kan se på hans måte å undervise. Vi kan se på hvordan han levde. Vi kan se på de miraklene han gjorde. Framfor alt kan vi se hvordan Gud er når vi ser Jesus på korset. Guds enorme kjærlighet til deg og meg vises tydelig når Jesus tar på seg syndens konsekvens og dør for å sikre vår frelse. Ikke nok med det, men han bekrefter dermed også at himmelen er til stede i alle livssituasjoner og at alle øyeblikk kan leves i Guds nærhet.

Dette er ikke bare noen perler eller en skatt. Det er en hel skattkiste. Kunnskapen om Gud og hans nærhet gjør at hver dag kan bli et eventyr sammen med ham. Har du sett perlene og skatten som finnes i naturen, deg selv og dine medmennesker, Bibelen og Jesus Kristus?

I 2 Krønikebok 15 leser vi om kong Asa. Han opplevde at folket trengte mer kunnskap om Gud. Derfor samlet han dem og ut fra sin egen erfaring med Gud råder han dem til å søke Gud. Asa erfarte nemlig selv at hvis man gjør det, kommer også Gud til å la seg finne. Folket fulgte Asas råd og gledet seg stort fordi de hadde søkt Gud av hele sitt hjerte og hele sin vilje. Hva skulle skje? Jo, når de søkte Gud blant de perler som fantes tilgjengelig, lot han seg finne.

Akkurat som på Asas tid kan du og jeg gjøre en avtale med Gud om å søke etter de perler som han har gitt oss. Gjør vi det, tror jeg vår kunnskap om Gud vil øke og vi vil finne ham på steder og på måter vi kanskje ikke hadde regnet med.